«

»

Gh. A. M. Ciobanu- aniversare. Melidonium vă urează ”La mulți ani!”

Omniprezent, la toate manifestările pe plan cultural – în Roman şi în toată Moldova– domnia sa a readus şi readuce, picurând din sufletul său – muzica marilor valori universale…dar şi româneşti.

Sute de comunicări, însoţite de demonstraţii muzicale, au încântat de-a lungul anilor elevii, studenţii, determinându-i în mod discret să înţeleagă bogăţia spirituală a creaţiilor aparţinând clasicilor, romanticilor şi contemporanilor.

Printr-o muncă de-o viaţă, domnia sa a dat la iveală o viziune nouă asupra componentelor muzicale, care marchează drumul muzicii în viitor, şi mă refer aici la volumul Mileniul trei pe portativ, Ontifonismul, apărut  la Editura Muşatinia.

Operele sale, ne dezvăluie celelalte faţete ale acestei emblematice personalităţi: Ciobanu – ziaristul, filosoful, juristul, muzicologul, prezentatorul marilor valori din domeniul artelor plastice şi literaturii, profesorul de la catedră, iubit şi stimat de către elevi şi părinţi.

Majoritatea intervenţiilor sale încep cu mărturisirea plină de înţelepciune: „Eu sunt Ciobanu”, făcându-ne să ne adâncim în originile îndepărtate ale poporului nostru.

În volumul  Mioriţa Mit triadic, autorul identifică cea de-a opta zi a creaţiei cu însăţi Mioriţa.. Fascinantă este‚ ţesătura cuvintelor din această carte… În mod obişnuit, un scriitor se apleacă deasupra scrisului ros de îndoiala inadecvării dintre cuvânt şi trăire, în acest volum, scriitorul ne oferă un sensibil moment de respiro, un fel de popas în drumul acesta captivant al trăirii miracolului, misterului, relevaţiei.

Dacă timp de peste un veac şi jumătate a dăinuit interpretarea clasică a baladei, care sublinia resemnarea ciobanului moldovean în faţa morţii, prin anii „30, Lucian Blaga a dezvoltat o întreagă teorie a spaţiului mioritic, potrivit căreia poporul român îşi are originea în totalitate în zona carpatină, pe „acel picior de plai”.

În volumul Mioriţa mit triadic, mitul mioritic reprezintă esenţa vieţii spirituale româneşti. Cartea este „cu siguranţă, cea mai năzdrăvană” dintre judecăţile filosofice şi religioase, care s-au formulat pană în prezent – consemnează, filosoful de excepţie, domnul prof.univ.dr. Tudor Ghideanu.

Lecturând această carte înţelegem că: a fi, a nu fi, a fi altfel este un argument al vieţii nu al morţii, ideea de mâine nu de azi! (Emilia Țuțuianu)

[flickr_set id="72157665973458975"]


*

 Note de editor

Emilia Țuțuianu – Interviu cu publicistul Gheorghe A.M. CIOBANU

Î: Am bucuria de a purta un dialog cu o persoană care a venit pe lume, în prima jumătate a secolului trecut. Îmi permiteţi să vă întreb, când v-aţi născut?

R: Mulţumesc pentru posibilitatea acestui „dialog” care, sunt sigur, că va fi plăcut. Pe lume, să folosesc şi eu această tradiţională expresie, am venit imediat după echinocţiul de primăvară  al lui 1925, în ziua de Buna-Vestire, la 25 Martie.

Î: Vă felicit. E o zi a anului, care, în Calendarul creştin, este „notată cu roşu”. Gândind la anul naşterii dumneavoastră înseamnă că aţi trăit evenimente multiple şi din viaţa planetei şi din acea a ţării noastre.

 R: E adevărat! Cu unele am trăit în paralel, la altele am participat direct. În general, am fost sub mai multe „domnii”: regii Mihai I, Carol II, Mihai I, apoi Antonescu, legionarii,  Gh. Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu, Iliescu, Constantine, Băsescu – evacuarea ca refugiat, Războiul Al Doilea Mondial, seceta anilor 1946-1947, Marea Manevră Militară, perioada Socialismului, centenarul Liceului „Roman-Vodă” din 1972, Congresul  Internaţională de Estetică de la Bucureşti, din acelaşi an, jumătate de secol la catedră…şi multe altele, multe, aşa cum pot fi în viaţa unui longeviv.

 Î: Vă felicit sincer pentru acest îndelungat „braţ la braţ” dintre istoria timpului dumneavoastră şi a vieţii pe care o desfăşuraţi, în continuare. Sunteţi un longeviv, cu care să tot stai de vorbă. Dumneavoastră cum consideraţi această biruinţă a vieţuirii umane, ca pe o „regulă”, sau ca o excepţie? Cum vă explicaţi longevitatea?

 R: Ca pe o rezultantă probalistică a unor combinări de factori preexistenţi, esenţiali şi alterexistenţi. Pentru primii, gândesc la acei de natură genetică, ce sunt plurali în mare şi duali în mic, rezultaţi şi reduşi la singular, asimetrici şi într-un crescendo continuu de complexitate. Pentru grupa următoare, mă opresc la cei geografici, profesionali, de familie, de biologie cotidiană şi de deprinderi concretizate… Mă refer, de asemenea şi la o categorie de factori aterexistenţi, accidentali, întâmplări, microsociali sau chiar şi macro, evenimente mai mult sau mai puţin, şocante. Iată-ne. astfel ca fiind rodul, schimbător de la o zi la alta, a unui polinom imens de factori, polinom ce tinde înspre infinit.

 Î. După opinia dumneavoastră în ce condiţii s-ar putea vorbi despre o longevitate optimală?

 R: Gândesc, acum, la un „polinom de maximalitate” mult mai restrâns, redus doar la câţiva factori  coexistenţi: sănătate, luciditate, activitate, creativitate, contemporaneitate şi raţionalitate în faţa morţii.

Î: Apelând la toate aceste aspecte, cum priviţi statutul longevităţii în evoluţia viitoare a omenirii?

R: Odinioară, vârsta a treia constituia memoria şi experienţa verificată, a unui grup social. Acum  însă, acestea două sunt înlocuite şi cantitativ şi calitativ, cu performanţele nelimitate ale informaticii, la care să mai adăugăm şi creşterea accelerată a populaţiei globului, în paralel cu o creştere şi mai rapidă a individualismului pe persoană, încât, metaforic, populaţia  globului  tinde psihologic, către cifra paradisiacă de „unu„, care se însumează şi cu acelea de ordin organizatoric, toate determinând o descreştere a prezenţei, pasive sau active, a longevivilor. Pare, această evoluţie, a fi similară cu profilul grafic al Curbei lui Gauss. De altfel, această  evoluţie gaussiană este caracteristică tuturor dinamicilor universului, inclusiv,  regretul amândoura şi dialogului nostru.

Vă mulţumesc mult şi deşi s-ar părea că folosesc un pleonasm, vă urez:

La mulţi ani!

 

  Pe 25 Martie 1925 la Roman se năştea viitorul profesor, eseist,  prozator, poet, exeget al culturii romaşcane. A urmat Şcoala primară şi Liceul în oraşul natal iar bacalaureatul îl absolvă la Sighişoara. A fost admis la câteva Facultăţi dar, din motive materiale, s-a încadrat imediat în învăţământ unde a profesat 50 de ani, predând discipline multiple, ca matematica, filosofia, pornind de la Şcoala Generală, aparţinând oficial de Liceul „Roman Vodă“ şi terminând, de curând, cu Institutul Teologic Franciscan. A desfăşurat o largă activitate culturală, concretizată în sute de conferinţe, din care peste o mie au fost audiţii muzicale iar vernisaje de artă plastică, peste două sute. Timp de 26 de ani a susţinut lunar, la Palatul Culturii din Iaşi, cicluri de audiţii muzicale. Începutul literar în anii 1935-1947, cu poezii, apoi, mai târziu, cu nuvele (Deceneu, Egmont), teatru (Valea Uitaţilor), poeme eseistice (Cristal nocturn).

              Din 1964, cultivă mai mult eseuri, apărute în peste 60 de publicaţii şi tipărite în câteva volume. În 1998, Locul şi spiritul – valori artistice din Roman, iar în 2000,  Irimescu – statornicie şi zborMultitudinea vernisajelor, comentariilor şi cronicilor artistice a condus la apariţia, în toamna lui 2004la editura bucureşteană  Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, a unui grupaj eseistic: Scrieri, alcătuit din cinci volume- Muzica, Litera, Plastica (2 cărţi), Varia– iar încercările sale literare juvenile, la ieşirea de sub tipar, în primăvara anului următor, a volumului Primii fiori, realizat la Editura romaşcană  Muşatinia. O ultimă osteneală livrescă : Mileniul Trei pe portativ, Editura Muşatinia, 2006,  propune o nouă şi
viitoare formulă muzicală, numită de autor: Ontifonism.

Pregătite spre a fi tipărite, în continuare, se anunţă lucrările: Tratatul despre Sublim al spiritualităţii româneşti – Mioriţa, Muzica iubirii, iubirile muzicienilor şi „Gânditorul de la … Miordava. În 1997 alături de alte distincţii naţionale i s-a atribuit titlu de Cetăţean de Onoare a Municipiului Roman.

 

 

Înserare

Din nou vin umbre lungi din depărtare,

Şi-un parfumat zefir adie lin,

Iar vrăjile-nserării-ncet revin

Împresurând viaţa în tăcere…

 

Revino iar, din cerul cel senin,

Tu, sfântă-ncântătoare înserare,

Aşterne-a tale aripi călătoare,

Şi-mbată-ne cu-al tău parfum divin!

 

 Numai cu tine simte-a mea simţire

 Şi-n  vraja ta insuflă o pornire

 De a mă pierde mult, în depărtări,

 

Când sufletu-mi nu e decât o umbră,

Un cântec mut, o melodie sumbră,

O luntre mică-n marea de dureri…”   (1942)

                                                                                  

Nostalgie

“O frunză s-a desprins uscată, de pe-o crenguţ-aşa plăpândă

Şi cade-n jos, mereu în triluri, pe lina aripă de vânt

Şi în venirea ei uşoară, de mică luntre rătăcindă,

 Se mai învârte-odată-n aer şi cade moartă pe pământ…

E toamnă şi aceast-o spune, întreaga viaţă spulberată,

O spune lunca fără cântec, o spune câmpul fără flori,

O cântă trist întreaga fire, cu frumuseţea ei curată,

O plânge-ncet a mea simţire, acum cuprinsă de fiori.

 

De mult trecut-au pe departe, triunghiuri multe de cocoare,

Ce-au părăsit această ţară şi-acest pământ aşa iubit

Şi s-au pierdut în zări albastre, spre depărtările cu soare,

Lăsând în urma lor fugară, satul din vale părăsit.

 

Doar vântul aspru de mai bate  cu-a sa suflare-atât de rece,

Printre copacii fără frunze şi prin câmpia fără flori,

Apoi fugarnic, deodată aripa-şi călătoare-o trece,

În alte lunci,  cu stoluri  negre de corbi flămânzi, croncănitori.

 

Şi-n timp ce tot mereu cad frunze, pe aripe de vânt lăsate,

Iar umbrele-nserării triste, acopăr firea ca un nor,

Acum dintru a mea simţire, o parte mică se desprinde,

Un gând, încet se naşte iarăşi, şi se redeapănă uşor”…

                            (fragment din poemul Nostalgie, scris în anul 1941)

 

Aprecieri: „Dotat cu o înaltă pregătire intelectuală, profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu  este capabil să încadreze fenomenul artei, în largi contexte culturale“

                                                                                  Acad. Prof. dr. George PASCU

„Domnule Ciobanu, sunteţi un miracol! … Şi nu vă ştie ţara?“        Iosif  SAVA                                                                                             

„Hronicul“ (LOCUL ŞI SPIRITUL) profesorului Ciobanu are meritul de a fixa definitiv identitatea culturală a urbei Roman.

                                                                                              Cristian LIVESCU, scriitor

 

„Ciobanu se impune ca un analist riguros al fenomenului spiritual de care dispune arta, ca un factor activ şi inepuizabil, cu însuşiri tainice pentru înnobilarea sufletului omenesc“                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           I. IRIMESCU                        

                „În suita de înfăptuiri pe care ne-o relevă volumul Primii fiori, totul parcurge, parcă, cei patru timpi ai formei sonată, în temporalitatea experiată, trăită a unei Anamnesis, dintr-un vălmăşag istoric, dintre anii 1936-1944. Ceea ce se poate remarca, de la început, este legătura („coinonia”), cununia prin Muzică între toate cele patru „Coerenţe fundamentale”, despre care ne-a vorbit nu o dată tainicul Nichita Stănescu.

Poemele dintâi ale lui Gheorghe A. M .Ciobanu poartă semnificativ titlurile beethoveniene sau eminesciene: Sonata Lunii; Glossa; O, mamă sfântă…dar şi tonalitatea lui Blaga, Goga, Esenin.

Proza rezonează, de asemenea, sub acorduri de uvertură romantică Cristal nocturn, dar şi cu răbufniri de mitologie istorică: Egmont, Deceneu, Valea uitaţilor, Puntea Diavolului, Lucia de Sandolore etc. Filosoficul străbate, omniprezent, toate celelalte coordonate ale creaţiei poetico-româneşti, şi se încununează definitoriu, în sfera ipoteticului ştiinţific                                            

                                                                                                                    Tudor GHIDEANU

 

3 comments

  1. Florentina Niţă

    La mulţi ani şi la mai multe primăveri, domnule profesor! E sărbatoare azi în urbea muşatină, sub zodia muşatină în care putem zice, precum cronicarul: „nasc şi la Moldova oameni”!

  2. studiodumit

    La mulţi ani , domnule profesor!

  3. GT

    La multi ani, si buni, domnule profesor!

Lasă un răspuns