«

»

Scriitori din Neamţ – Antologie

Un „tablou de familie” al creatorilor de literatură nemţeni

Orice antologie are exigenţele şi criteriile ei. Cred că Antologia datorată lui Virgil Răzeşu şi-a impus două obiective principale: pe de o parte, să ofere o panoramă asupra vieţii literare existente în spaţiul judeţului Neamţ, iar pe de alta să realizeze un bilanţ, provizoriu fireşte, pe seama autorilor afirmaţi in anii din urmă, mulţi dintre ei cu numeroase scrieri la activ.

Iniţiativa este lăudabilă şi oricât de critici am fi cu selecţia valorică a acestui demers, nu se poate să nu remarcăm numărul mare de condeieri cuprinşi în antologie, 69 cu totul, aparţinând unor generaţii diferite, activi şi remarcaţi în ultimele decenii, ceea ce atestă o viaţă literară şi o activitate editorială deosebit de bogată in spaţiul amintit, incomparabil superioară oricărei alte perioade a secolului trecut.

Nucleul de autori de cărţi beletristice, în majoritate apar­tenenţi sau gravitând în jurul Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ şi „Revistei de cultură „Antiteze”, a oferit în anii din urma o seama de evenimente pe plan literar (lansări de carte, comemorări, recitaluri, discuţii pe tema actului artistic, a viitorului cărţii, poeziei şi literaturii cu ecouri favorabile în presă şi impact pozitiv in viaţa publică.

[flickr_set id="72157666008901555"]

Neamţul continuă să fie o prezenţă distinctă în peisajul creativităţii româneşti, inclusiv pe plan literar, în continuarea unei tradiţii vii şi perene, care pune în mişcare disponibilităţi şi talente.

Lejer construită, antologia de faţă nu e cantonată într-un anume  gen sau într-un regim axiologic strict, ci se „mişcă” dezinvolt prin poezie, proză, eseu, teatru, pagini de exegeză, memorialistică şi chiar publicistică-reportaj, publicând texte reprezentative pentru un autor sau altul.

Cred că în acest spectacol al diversităţii la scenă deschisă stă şi importanta ei, ca exerciţiu – aş zice democratic – de cuprindere a unor „arii laterale”, mult mai discrete, nu numai a celor „centrale”, in­tens focalizate şi – nu chiar rar – infatuate de prea multă glorie deşartă, în definitiv, viaţa literară e alcătuită nu numai din vârfuri, din prezenţe majuscule, ci şi din autori de penumbră, unii diletanţi sau amatori, cu o expresie mai limitată, mimetică, dependenţi de rutina canonului ocazio­nal. Şi aceştia întreţin, cu puterile lor, starea de spirit favorabilă actului de a scrie, de a transfigura viaţa lăuntrică, de a produce ficţiune, spo­rind – în fapt – strălucirea şi valoarea scriitorilor consacraţi.

Nu vreau să personalizez, nu vreau să dau exemple, dar ceea ce se poate numi „Lista lui Răzeşu”, atât de încăpătoare şi de ge­neroasă cum se arată, eclectică, refuzând să se subsumeze unei tematici, unei ordini anume, trebuie considerată un mod de a convoca o serie de scriitori nemţeni în viaţă (câţiva stabiliţi prin alte judeţe), într- un „tablou de familie” pur şi simplu, reunind voci şi scriituri sensibil diferenţiate la un apel estetic mai exigent, dar active, colorate, făcând loc trăirilor dintr-un colţ de lume, dintr-o epocă destul de complicată, de zbuciumată şi ameninţată de apocalipse şi crize, în care oamenii conti­nuă – totuşi – să viseze, să dea curs melancoliilor, să mediteze la condiţia lor şi a istoriei trăite ori care simt nevoia să-şi exprime propriile sensibilităţii.

Din aceste puncte de vedere, credem că Antologia lui Virgil Răzeşu îşi atinge obiectivele. Cristian Livescu.

volum apărut la Editura Răzeşu Piatra Neamţ 2012.

Precuvântare de Liviu Antonesei –

 Un „tablou de familie” de Cristian Livescu -5

 Indexul autorilor: 7

1. AGAPE N. MIHAI -9
2. AGRIGOROAE DAN -12
3. ANDONE MIHAI -17
4. ANDREI PETRUŞ – 22
5. ANDREI VALENTIN – 27
6. ANDRIŞ MIHAI – 30
7. ARDELEANU CONSTANTIN – 35
8. ARITON EMIL – 39
9. BĂLAŞ ANA-MARIA – 43
10. BĂNICĂ-PAL CECILIA – 47
11. BEFU CLAUDIA – 52
12. BOSTAN MIRCEA – 56
13. BRATU FLORIN VASILE – 61
14. BRĂESCU GEORGE – 67
15. BUCUREŞTEANU EMIL – 72
16. CARAGEA IONUT – 76
17. CARAZA GRIGORE – 81
18. CĂCIULEANU NELU BICĂ – 86
19. CIOBANU A.M. GHEORGHE – 91
20. CIUCĂ VALENTIN – 97
21. COJOCARU EUGEN-102
22. DĂNĂILĂ RADU -107
23. DIACONU MARIA -112
24. DRAM CONSTANTIN-118
25. IENĂCHESCU GH. MIHAI -121
26. ENACHESCU MIHAI GABRIEL -126
27. GĂBUREAC SERGIU -131
28. GÂDEI ANDREI-136
29. HANGANU MIHAI -140
30. HIBOVSCHI GHEORGHE -143
31. IACOB D. DAN -148
32. LAMATIC IOAN -152
33. LĂCĂTUŞU VIOLETA – 157
34. LIVESCU CRISTIAN -162
35. LIVESCU GABRIELA -166
36. LOGHIN OLGA ELIONORA -171
37. MANCAŞ MIHAI-EMILIAN – 176
38. MERTICARU MIHAI -180
39. MOROŞANU GHORGHE -184
40. MOSCALU LUMINIŢA -187
41. MUNTEANU CONSTANTIN – 192
42. NACLAD-ŞERBAN RALUCA -198
43. NICULITĂ MIHAI – 202
44. OBREJA LAVINIA-IRINA – 207
45. OPREA DRAGOMIR-212
46. PAL MARIA-216
47. PASCARU MIHAI – 221
48. PETRITA IOAN – 226
49. PLOSCARU DORIN – 232
50. PLOSCARU GEORGIANA – 235
51. POPOVICI ADA – 240
52. PUIU VISARION – 245
53. RADU TUDOREL – 248
54. RĂZEŞU VIRGIL – 253
55. RUGINĂ MARIA – 257
56. RUSU NATALIA – 262
57. SAVIN VIRGIL – 267
58. SIMON GHEORGHE – 271
59. SOLOMON VASILE – 275
60. STETCU EUGEN – 278
61. ŞTIRBU MIHAI – 282
62. TELEAGĂ CONSTANTIN – 286
63. TOMŞA CONSTANTIN – 292
64. TIGĂU GHEORGHE – 297
65. TUCU CEZAR – 302
66. ŢUŢUIANU-DOSPINESCU EMILIA – 307
67. ŢUŢUIANU ION-312
68. URSACHI VASILE-315
69. VLAS VLADIMIR-319

Trebuia … era bine … (postfaţa) Virgil Răzeşu –

Cuprins – 329

Lasă un răspuns