«

»

La ceas aniversar, gânduri pentru Daris Basarab – LA MULŢI ANI !


M-am născut…

M-am născut în Ucraina?!
Aşa scrie-n paşaport!
Nu mai pot, nu mai suport,
Vreau să ştiu a cui e vina.

C-au semnat unii tratate-
Molotov şi Ribentrop-
Nu putem azi pune stop,
Nu putem cere dreptate?!

Slujitori de la Externe,
Cum de scrieţi astăzi strâmb?!
Nu puteţi trece un dâmb,
Al relaţiei externe?!

M-am născut în România!
Aşa-a fost şi-aşa va fi!
Cât pământul s-o roti,
Respectaţi-mi obârşia! …

 

                     Priveşti înapoi…Priveşti înapoi peste umăr
Şi parcă nu-ţi vine a crede-
Din ce încă azi se mai vede,
Lipsesc ani în şir, fără număr.

Pierdut pare totul în urmă-
Te-ntrebi: unde-s anii de bine?!
Prăpastia creşte în tine
Şi simţi cum trecutul se curmă.

Şi paşii o iau înainte
Şi doruri se sting în tăcere-
Ţi-e greu să exprimi o părere
Căci nu mai găseşti nici cuvinte.

Doar ochi-ţi acund o durere,
Chiar dacă păşeşti înainte…

                      Au trecut…

                   Tuturor copiilor
plecaţi în pribegie.

Au trecut trei ani-
Nici nu-mi vine-a crede-
Nu-i un ”La mulţi ani!”,
Timpul ce se pierde.

Au trecut în zbor,
Alungând speranţa-
Sentiment de dor,
Înfruntând distanţa.

O tăcere grea,
Între noi se-aşterne-
Lacrima şi ea,
Se usucă-n perne.

    

 

*

         David Boris, alias Daris Basarab, s-a născut în Basarabia, în oraşul dunărean Ismail, veche cetate moldovenească, la 10 mai 1929.
     În anul 1941, la 12 ani, aflat cu familia sub ocupaţie sovietică, scapă, ca prin minune, dintr-o coloană de deportaţi. Războiul de eliberare se termină lamentabil pentru basarabeni care, în 1944, sunt nevoiţi să ia drumul pribegiei.
       Un lung şi istovitor periplu – Călăraşi, Râmnicul Sărat, Beiuş, Oradea – se încheie în Cetatea Episcopală unde, sub protecţia, încă influentă a episcopului de Oradea, familia este ferită de urmăririle “Comisiilor mixte de repatriere”.
       Inginer chimist din 1954, se dedică cercetărilor din domeniul metalelor rare şi radioactive – publicaţii, comunicări, brevete. În paralel, continuă visul din adolescenţă, scriind, de dragul scrisului, păstrând cu sfinţenie acest “secret”, dar cu gândul mereu la pseudonimul “Daris”, propus de talentatul său prieten şi coleg de liceu, idolul adolescenţei sale, şi el în căutarea unui pseudonim, la care nu a apelat niciodată.
      O întâmplare fericită, o întâlnire de 50 de ani, şi, un coleg şi prieten, fac posibil un debut întârziat prin apariţia romanului Povod, la Editura SEMNE 2004 Bucureşti, sub pseudonimul Daris Basarab. Sertarul ce păstrează versuri şi proză, este mărturia unui vis adolescentin.

Impresionantă este şi activitatea ştiinţifică a scriitorului David Boris.


 * 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

I.-Inovaţii şi Invenţii:
 
1.- Ing. David Boris, Fiz. Nichita Irina, Teh. Indrei Maria. ANALIZA SPECTROGEOCHIMICĂ. Certificat de Inovator Nr. 17/26.01.1963, TPEM, Bucureşti RO.
2.- Ing. David Boris, Chim. Văcariu Vintilă Teodoru, Teh. Anghel Elena. DETERMINAREA COLORIMETRICĂ A URANIULUI DIN SOLUŢII DE TRIBUTILFOSFAT.Certificat de Inovator Nr. 3/25.10.1972, MMPG, TMR, Bucuresti RO.
3.- Ing. Boris David , Ing. Gheorghe Filip, Chim. Vintilă Teodoru Văcariu şi Cornel Eftimescu. PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE EXTRACŢIE CONTINUĂ A URANIULUI. Brevet de Inventator Nr. 60714/13.12.1974, Bucureşti RO.
4.- Chim. Vintilă Teodoru Văcariu şi Ing. Boris David . PROCEDEU DE OBŢINERE A MONOCARBONATULUI DE URANIL. Brevet de Inventator Nr. 59085/07.01.1975, Bucureşti RO.
5.- Dr. Ing. Ioan Niederkorn, Chim. Vintilă Teodoru Văcariu, Ing. Dan Georgescu, Ing. Carol Matyas, Ing. Boris David , Ing. Gheorghe Circo, Ing. Nicolae Frăţilă, Chim. Rozalia Mathe, Ing. Ileana Iorga. PROCEDEU DE VALORIFICARE COMPLEXĂ A UNOR MINEREURI DE METALE RARE. Brevet de Inventator Nr. 99378/20.11.1979, Bucureşti RO.
6.- Ing. Boris David , Chim. Rozalia Mathe. PROCEDEU DE EXTRACŢIE A ELEMENTELOR RADIOACTIVE ŞI RARE DIN SOLUŢII SULFURICE COMPLEXE. Brevet de Inventator Nr. 77379/30.05.1981, Bucureşti RO.
7.- Ing. David Boris, Chim. Mathe Rozalia. PROCEDEU PENTRU RECUPERAREA DIN JAROSITUL POTASIC A SO3, Fe2O3 şi a K2SO4 ca atare, sau convertit în Na2SO4 şi KOH. Brevet de Inventator Nr. 82155/22.12.1982, Bucureşti RO.
8.- Ing. Filip Gheorghe, Ing. Bejenaru Constantin, Ing. David Boris, Dr. Ing. Tătaru Sever, Chim. Văcariu Vintilă Teodoru. PROCEDEU DE RECUPERARE A URANIULUI DIN APE REZIDUALE URANIFERE. Brevet de Inventator Nr. 87604/25.03.1985, Bucureşti RO.
9.- Ing. David Boris, Ing. Filip Gheorghe, Dr. Ing. Tătaru Sever, Ing. Vasile Constantin, Chim. Văcariu Vintilă Teodoru. PROCEDEU DE ELIMINARE ŞI RECUPERARE A URANIULUI DIN APE REZIDUALE URANIFERE. Brevet de Inventator Nr. 118948 B1/30.04.2004, Bucureşti RO. Medalia de Argint la Salonul Internaţional de Inventică ECOINVENT 2005, Iaşi RO
.
II.- Publicaţii şi comunicări:
1.- V. Cocheci, B. David. Studiul asupra condiţiilor optime de obţinere a cărbunelui activ din coji de seminţe de floarea soarelui. Comunicări Ştiinţifice şi Tehnice. Institutul Politehnic Timişoara. Anul II, 1956.
2.- Ing. David Boris şi Fiz. Irina Nichita. Aplicarea analizei spectrale de emisie în prospecţiunile geochimice. Revista Minelor, Vol. XIV, 8, 370-373, Bucureşti 1963.
3.- V. Patriciu, M. Olteneanu, N. Bonciocat, B. David. O nouă metodă pentru determinarea cantitativă şi corelarea depunerilor de săruri de potasiu şi magneziu.Revista Minelor, Vol. XV, 9, 455-459, Bucureşti 1964.
4.- B. David. Metodă modernă de analiză a materiei prime minerale. Analiza Spectrală de Emisie. Revista Minelor, Vol. XVI, 4, 155-160, Bucureşti 1965.
5.- B. David, Gh. Filip, S. Tătaru. Comportarea unor schimbători de ioni fabricaţi în RSR în condiţiile hidrometalurgiei uraniului. Simpozionul privind SINTEZA, ANALIZA ŞI UTILIZAREA SCHIMBĂTORILOR DE IONI. C.C. VICTORIA, 24-25 Noiembrie 1967.
6.- V. Ianovici, I. Măldărăscu, B. David şi Irina Bratosin. Quelques particularites concernant les teneurs en certains elements-traces dans les volcanites des Carpates Orientales. Revue Roumaine de Geologie. Tome 12, 1, 3-26, Bucharest 1968.
7.- C. Udrescu şi B. David. Utilizarea lăţimii liniilor spectrale la determinarea Litiului în roci. Metrologia Aplicată. Vol. 15, 2, 75-79, Bucureşti 1968.
8.- B. David. Analiza Spectrală a Componenţilor Majori din Rocile Silicatice. Revista de chimie. Vol. 19, 9, 536-541, Bucureşti 1968.
9.- Boris David, Mihai Olteneanu. ANALIZE DE LABORATOR UTILIZATE ÎN PRACTICA GEOLOGICĂ. Editura Tehnică. Bucureşti 1968.
10.- B. David, Gh. Filip, S. Tătaru. Comportarea unor schimbători de ioni fabricaţi în ţară în condiţiile hidrometalurgiei Uraniului. (I) Revista Minelor, Vol. XIX, 1, 24-29, Bucureşti 1968.
11.- B. David, Gh. Filip, S. Tătaru. Comportarea unor schimbători de ioni fabricaţi în ţară în condiţiile hidrometalurgiei Uraniului. (II) Revista Minelor, Vol. XIX, 4, 150-153, Bucureşti 1968.
12.- B. David, Gh. Filip, V. Văcariu şi S. Tătaru. Extracţia Uraniului cu TRI-N-BUTILFOSFAT. Revista de Chimie, Vol. 19, 8, 459-463, Bucureşti 1968.
13.- S. Tătaru, Gh. Filip et B. David. L’adsorption de l’Uranium par les resines echangeuses d’ions en presence du Ferocyanure. Revue Roumaine de Chimie. Tome 13, 4, 429-436, Bucharest 1968.
14.- S. Tătaru, B. David et Gh. Filip. L’adsorption de l’Uranium par les resines echangeuses d’ions en presence du Permanganate. Revue Roumaine de Chimie. Tome 13, 6, 787-791, Bucharest 1968.
15.- Constanţa Udrescu, B. David şi Viorica Mândroiu. Determinarea rapidă a Sodiului şi a Potasiului în roci, utilizândlăţimea liniilor spectrale. Revista de Chimie, Vol. XX, 3, 243-249, Bucureşti 1969.
16.- S. Tătaru, Gh. Filip şi B. David. L’adsorption de l’Uranium par les resines echangeuses d’ions en presence du Chlorate et du Perchlorate. Revue Roumaine de Chimie. Tome 14, 5, 599-604, Bucharest 1969.
17.- B. David, V. Văcariu, Gh. Filip. Studiul reextracţiei Uraniului din soluţii de TRIBUTILFOSFAT. Consfătuirea Tehnico-Ştiinţifică ”Posibilităţi de valorificare a minereurilor radioactive din RSR”. CNIT, CEN, MM, 8-9 mai 1969, Bucureşti.
18.- V. Văcariu, B. David, Gh. Filip. Metode de control analitic a proceselor de purificare a Concentratelor Chimice de Uraniu. in hamacul din spatele curtii;))Consfătuirea Tehnico-Ştiinţifică ”Posibilităţi de valorificare a minereurilor radioactive din RSR”. CNIT, CEN, MM; 8-9 mai 1969, Bucureşti.
19.- V. Văcariu, B. David, E. Anghel. Aplicaţii ale metodelor fizico-chimice de analiză în industria Uraniului. Conferinţa Republicană de Chimie-Fizică Generală şi Aplicată. 1-4 septembrie 1970, Bucureşti.
20.- S. Tătaru, B. David et Gh. Filip. L’adsorption de l’Uranium par les resines echangeuses d’ions en presence des anions SO4. Revue Roumaine de Chimie. Tome 16, 4, 625-630, Bucharest 1971.
21.- Dr. Ing. S. Tătaru, Ing. I. Niederkorn, Ing. E. Jude, Ing. B. David, Chim. A. Andronescu, Ing. S. Bojin. Tehnologia complexă de prelucrare a unor minereuri Uranifere cu caracteristici mineralogice diferite. CNIT, MMPG, CSEN. A II-a Consfătuire Tehnico-Ştiinţifică: Stadiul actual al cercetărilor în domeniul aplicării tehnicilor nucleare în prospectarea minereurilor radioactive, construcţia de aparatură geofizică. Oraş Dr. Petru Groza, 14-16 octombrie 1971.
22.- B. David, S. Tătaru, V. Văcariu. Recovery of Uranium from Mine Waters. The 3RD Symposium on Ion Exchange. Hungarien Chemical Society, Budapest Balatonfüred, 1974.
23.- Tătaru S., Bojin S., Matyas C., David B., Anastase H., Balog A. Reducerea poluării radioactive la complexul de sortare a minereurilor de Uraniu. Simpozion ”Probleme de radioprotecţie la extracţia şi prelucrarea minereurilor radioactive”. MMPG, CMMN, Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Minereuri şi Metalurgie Neferoasă Baia Mare. Stâna de Vale, 8-9 octombrie 1981.
24.- B. David, Antoaneta Roman, Mariana Nina Oprea. O nouă metodă de dozare fluorimetrică a Uraniului Total din soluri şi roci. Simpozion IMR, aprilie 1988, Bucureşti.
25.- B. David, Raluca Pascal, Mariana Nina Oprea. Purificarea peroxidică a Concentratelor de Uraniu. Simpozion IMR, aprilie 1988, Bucureşti.
26.- B. David, Antoaneta Roman, Mariana Nina Oprea. Dozarea fluorimetrică a Uraniului Total din soluri şi roci. Al III-lea Congres de Chimie. Septembrie 1988, Bucureşti.

sursa:  Boris David

1 comment

  1. Boris David

    Multumesc! Esenin e ca Rahmaninov, prin romantismul intarziat…

Lasă un răspuns