«

»

Ovidiu Trifan – Muzica sacră în spaţiul muşatin

Chiar dacă noul climat spiritual configurat în ultimele secole este marcat de indiferenţa manifestată de o parte din societate faţă de credinţă, în general, o dezvoltare considerabilă a cunoscut-o, chiar în acest arc de timp, muzica sacră. Ca element structural de bază al cultului creştin, acest gen muzical cunoaşte două accepţiuni: una se referă la muzica integrată organic în actul liturgic, iar cealaltă, la acele creaţii de mare elevaţie spirituală care conţin referiri de ordin religios, dar nu fac parte integrantă din serviciul divin. Muzica sacră poate avea pentru fiecare dintre noi efectul unei tonifieri a propriilor noastre speranţe, uneori abia regăsite, alteori purtând încă umbrele îndoielii. Cei care îşi  deschid larg poarta sufletului, vor simţi cum această muzică reuşeşte, mai mult decât oricare altă formă de compasiune verbală, să-l convingă pe om în direcţia împăcării cu Dumnezeu şi cu sine însuşi.

Pe 27 mai 2012, cu prilejul concertului de muzică bizantină care a avut loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhal, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea: Muzica în Biserică leagă spaţiul Sacru de timpul Sacru şi muzica bisericească sfinţeşte timpul cântării şi spaţiul unde o ascultăm. De asemenea, la Conciliului Vatican II, părinţii conciliari precizează că scopul muzicii sacre este slava lui Dumnezeu şi sfinţirea credincioşilor (Sacrosanctum Concilium, 6, 112) şi adresează artiştilor de pretutindeni următorul apel: Această lume în care trăim noi are nevoie de frumuseţe, pentru a nu cădea în disperare. (Acta Apostolicae Sedis, 58/1966, 13).

Din aceste raţiuni, în perioada 26-28 septembrie 2013, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman va avea loc Ediţia a III–a Festivalului de Muzică Sacră Festum Domini. Amploarea şi calitatea recunoscută a primelor două ediţii, au încurajat un nou angajament din partea organizatorilor. Gazdă generoasă şi tradiţională a numeroase manifestări culturale şi religioase, Institutul Franciscan a devenit, în timp, un punct de referinţă în viaţa spirituală locală dar şi naţională. Păstrând buna tradiţie de a-şi celebra iluştrii înaintaşi pe care i-a avut de-a lungul istoriei sale, Provincia Franciscană Conventuală din România doreşte ca, prin această iniţiativă, să aducă un pios omagiu, în semn de devotament şi recunoştinţă pentru aportul celui care a fost Carmil Tocănel, preot şi muzician cu vocaţie, care, ca un slujitor bun şi credincios, a ştiut să înmulţească şi să fructifice spre binele semenilor săi talanţii pe care i-a dăruit Stăpânul.

Organizat de Academia Petru Tocănel, având ca partener principal Asociaţia Româno-Germană Remesianul cu sediul la Münster, Festivalul a fost gândit şi conceput ca o modalitate de a conserva şi de a promova muzica sacră în spaţiul spiritual românesc, ca un bun prilej de a trăi bucuriile acestui gen de muzică, dar şi de a transmite celor prezenţi mesajul ei. Această manifestare culturală şi spirituală se adresează tuturor celor pentru care muzica sacră este o reflectare a unităţii dintre om şi Dumnezeu.

Festivalul va reuni, ca şi la primele două ediţii, interpreţi din diverse zone geografice şi culturale ale ţării şi rămâne deschis colaborărilor internaţionale şi interconfesionale, în funcţie de contextul ediţiei şi de interesul manifestat de participanţi. Ca noutate, anunţăm că această ediţie se va desfăşura pe două secţiuni, având ca denumiri generice Atelier şi Recital. În cadrul primeia se vor dezbate probleme teoretice şi practice specifice, iar a doua va însuma recitalurile propriu-zise.Această ediţie a Festivalului este dedicată Sfintei Fecioare Maria, astfel încât lucrările muzicale prezentate vor fi selectate, cu precădere, din această arie tematică.

Condiţiile de participare, modalităţile de înscriere, ca şi desfăşurarea propriu-zisă a Festivalului, sunt precizate pe site-ul www.festumdomini.ro.

Credem că scopul general al Festivalului este suficient de convingător ilustrat de cuvintele rostite de Händel la Londra, cu prilejul premierei Oratoriului său, Messia: Nu am dorit să distrez auditorii, am dorit să-i fac mai buni. Acelaşi lucru îl dorim şi noi. Pace şi bine!

 

                                                Prof. dr. Ovidiu Trifan

 

1 comment

Lasă un răspuns