«

»

Conacul de la Bozienii de Sus, judeţul Neamţ, revendicat de urmaşii boierului Balş.


Spitalul de boli cronice din satul Bozienii de Sus judeţul Neamţ, este disputat de trei ani în instanță între moștenitorii boierului Balș și Primăria Ruginoasa. Urmașii boierului Balș au revendicat conacul în care funcționează spitalul, 1.700 de hectare de teren și 150 de hectare de pădure.

 “În anul 2000, moștenitorii boierului Balș, stabiliți în Franța, au spus că renunță la tot. Între timp, de problema revendicării moștenirii din satul Bozienii de Sus s-a ocupat a șaptea spiță a boierului Balș. Acesta și-a schimbat poziția și a spus că vrea despăgubiri pentru clădirea și terenurile pe care le-a moștenit“, a precizat Nicu Chirilă, primarul comunei Ruginoasa.

Autoritățile locale spun că, de-a lungul timpului, pentru clădirea transformată de regimul comunist în spital s-au cheltuit sume importante, pentru funcționare și întreținere, clădirea fiind pe lista monumentelor istorice.
Clădirea s-a aflat în administrarea Consiliului Județean Neamț, nouă revenindu-ne obligația întreținerii imobilului. Menținerea în stare de funcționare a clădirii a însemnat și angajarea a 10 – 14 persoane din comună. Din discuțiile pe care le-am avut cu ei am înțeles că moștenitorii boierului Balș nu ar face altceva decît să vîndă clădirea. În aceste condiții, Consiliul Local Ruginoasa nu și-ar permite achiziționarea clădirii și nici nu cred că există persoane interesate care să finanțeze un spital, chiar și de dimensiuni mici, cum este cel de la Bozienii de Sus“, a spus primarul comunei Ruginoasa.

 Moșierul Balș a dat numele satului

Satul Bozienii de Sus – sau Bozieni-Balș, cum era numit – nu mai păstrează nimic din parfumul de altădată. Moșia boierilor din familia Balș a dat numele tîrgului medieval Bozieni-Balș. Marele logofăt Lupu Balș (1791-1844), fiul marelui vornic Teodor Balș (1743-1810), a devenit proprietar al moșiei și a decedat la Bozieni la 5 noiembrie 1844. Boierul Balș a construit biserica, astăzi monument istoric, și a împroprietărit școala cu teren agricol.

Cum viața comercială din satul Bozienii de Sus s-a stins treptat, începînd cu secolul al XIX-lea, singura mărturie din trecutul îndepărtat al așezării a rămas doar conacul. Acesta era înconjurat de un frumos parc de arbori seculari, ce se întindea pe o suprafață de 40 de hectare, în mijlocul căruia exista un lac cu o insulă. Parcul era străbătut de alei și bănci pentru odihnă și cu multe chioșcuri cu verdeață. La intrare era un portal acoperit cu picturi în frescă, dărîmat între anii 1951-1952.
În conac a funcționat mai întîi un cămin de bătrîni care, ulterior, a fost transformat în spital de boli cronice, trecînd din subordinea Spitalului Roman în administrarea Consiliului Județean Neamț.

ziarulderoman.ro

Lasă un răspuns