«

»

Mediateca Bucureştilor


De Ziua Naţională a Culturii şi la aniversarea naşterii poetului nepereche Mihai Eminescu a fost inaugurat un nou spaţiu cultural al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, care se adaugă celorlalte 34 de filiale pe întinsul Bucureştilor.

Despre semnificaţia noului proiect finalizat a vorbit directorul general al instituţiei, dr. Florin Rotaru. Vernisajul expoziţiei Fascinaţia culorii a cunoscutei plasticiene Luminiţa Gliga şi momentul poetic dedicate Luceafărului poeziei româneşti de către poetul Ioan Gliga, au completat în mod fericit evenimentul.

Mediateca GEORGE ENESCU răspunde nevoilor de instruire, de informare şi de recreere prin consultarea colecţiilor, din domeniul artei, formate din albume, partituri, cărţi, înregistrări sonore, video, DVD-uri şi CD-uri, discuri, periodice şi documente online, cu caracter enciclopedic destinate oricărei categorii de utilizatori: copii, adolescenţi, adulţi de toate vârstele … În total peste 24.000 de unităţi biblioteconomice, la care se adaugă milioanele de informaţii din bazele de date on-line..

Mediateca GEORGE ENESCU este destinată tuturor utilizatorilor. Aici sunt colectate producţiile stocate pe suporturi audiovizuale multiple, concepute la nivelul unor tehnologii de vârf. Multe documente de bibliotecă pot fi împrumutate şi la domiciliu, în condiţii de operabilitate şi de eficacitate maximă, proprii modelului cultural al societăţii informatizate. 

Serviciile de informare (textuale, vizuale, sonore, audiovizuale) oferite angajează o multitudine de procedee şi tehnici de concepere, realizare şi gestionare a datelor, care pot fi difuzate simultan sau succesiv, imediat sau la diferite intervale de timp, individual sau în condiţii de (micro)grup.

Prin parteneriatele încheiate cu diverse unităţi şcolare, instituţii, asociaţii avem posibilitatea organizării de activităţi pe diverse teme: dezbateri, cursuri, seminarii, lansări carte, CD, DVD…, expoziţii, audiţii, recitaluri, proiecţii cinematografice, prezentări power point,…

Biblionetul mediatecii are şapte staţii de lucru, scanner şi imprimantă. Se asigură, astfel, comunicarea la distanţă tip skype.  

Perfecţionarea lor implică asocierea diverselor tehnologii de comunicare (telematica, reţele informatizate specializate, bănci de date, resurse audiovizuale) în condiţiile adaptării acestora la cerinţele comunităţii educative.

O asemenea structură de funcţionare înseamnă deschiderea documentelor stocate şi procesate spre toate formele de informare şi educaţie / instruire (formală-nonformală-informală subordonată unor obiective de formare şi de evaluare continuă) realizabile prin acţiuni care valorifică tehnologii pentru prelucrarea fluxului informaţional cotidian

Totodată, se realizează asistarea şi ghidarea utilizatorilor în căutarea, găsirea informaţiilor şi a documentelor existente.

Contact: Şos. Mihai Bravu, 4 (vizavi de Primăria Sectorului 2). Tel. 021 539.65.38; e-mail: filiala_ge@bmms.ro.

Program cu utilizatorii: Luni, marţi, miercuri: 11-18; joi, vineri: 9-16. Accesul gratuit.

Transport: Metrou – Staţia OBOR; Tramvaie: 1, 46 – Staţia OBOR; Troleibuz 66 – Staţia FĂINARI;  Autobuze: 101, 330, 335 – Staţia MIHAI BRAVU 33.

BIBLIOTECA  METROPOLITANĂ  BUCUREŞTI

Serviciul DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE. EVALUARE PROSPECTIVĂ. MARKETING

Mediateca GEORGE ENESCU – Şos. Mihai Bravu, 4; Tel. 021 539.65.38;  filiala_ge@bmms.ro

Sergiu Găbureac coordonator proiect

Lasă un răspuns