«

»

Ioan Miclău ,,Gepianul”: Scrisoare de confirmare şi mulţumire


Prea Iubite Profesor dr. Adrian Botez, Lumină de Suflet Însufleţitor al Neamului Românesc, Dascăl întru Curăţenia morală a tinerei generaţii romaneşti, Multă Sănătate si Fericire întregii Dumitale Familii! Ai Dumneavoastră neschimbători si sinceri prieteni, Ioan si Florica Miclau – Australia.

Frate mie în Duh de Românie, Domnule Prof. dr. Adrian Botez, cu mare plăcere confirm primirea prestigioasei Reviste ,,CONTRAATAC” Nr.30, mai 2013, însoţită de volumul de poezie întitulat, ,,La Prohodul Bradului”, autorul fiind Domnia Voastră! Le-am primit cu cea mai caldă recunoştinţă, DAR, să ştiţi că nici nu m-am putut despărţi de revistă până nu am citit-o. Sunt convins că au dreptate cei ce numesc această Revistă, Revista Revistelor Culturii şi Educaţei morale şi creştine!
Pentru mine ca iubitor si autodidact in ale civilizaţiei si culturii, conţinutul revistei îl apreciez ca fiind un adevărat curs universitar de Istorie a Românilor! Mi s-a umplut sufletul de mândrie citind studiile de preistorie a românilor, 
studiul dlui. Valeriu D.Popovici-Ursu, din Paris/FRANŢA. Tripticul Porţilor Romaneşti, acea frumoasa istorie a ”Siculilor de pe Tibru inferior până la Falere sunt aborigeni veritabili”, studiu al cercetatorului George Liviu Teleaoca, Bucuresti/ROMANIA, care desface la lumină acea gogoaşă a mincinilor imperiului dual, in care au fost învelite adevăratele adevaruri despre Secuimea de azi, precum si moleşenia unor istorici români! Al citi pe Ion Coja, clujeanul cel destoinic, inseamnă a avea frunţile înălţate cu mândrie, cu inime curate si ochi vigilenţi la croşetarii falsificărilor istoriei, cu vise de acaparare teritorială! Teritoriul României are întâietatea preistoriei saturnice, ne scrie N. Densusianu, de la anii 5.508 î.H, când porni cronometrul Terrei de pe Bucegi spre a număra anii vremilor viitoare Saturn/Cronos-Mosul cel Batrân. Cum să nu fii bucuros a avea o asemenea Revista romanească, născută in glia lui Eminescu/Aminul, cum este cea de la Adjud, azi, când Cronos, a ajuns cu însemnarea timpului la anii 2013 A.D.
Prea Iubite Profesor Dr. Adrian Botez, numai observând numărul si valoarea oamenilor
de seamă care contribuiesc prin studiile lor la fiinţarea aceste Reviste, deja se dovedeşte
folosul imens adus culturii si civilizaţiei romanesti, cunoaşterii adevăratei istorii, si a adevăratului suflet de Neam al Românilor! Mi se umezesc ochii de drag si bucurie când văd si citesc in filele revistei Domniei Voastre, scrierile si feţele luminate ale stdenţilor tineri
care susţin si îmbogățesc conţinutul Revistei din Adjud. Peste tot in Ţară se observă această revenire la izvorul Fiinţei noastre româneşti! Ceaţa dezinformărilor şi somnolenţa în acţiuni trebuiesc înlăturate din rostul celor ventiţi a prelua conducerea destinelor ţarii! Rostul instituţiilor de cultură si educaţie fiind umanizarea acestei civilizatii, care, dupa cum se vede, a ajuns la un atât de mare nivel tehnologic azi! In concluzie vreau să apreciez că tocmai aces rost si scop îl are Revista „Contraatac”, Adjud, editată de Domnia Voastră! Dumnezeu să Vă ţină sănătatea şi puterea mulţi ani înainte, pentru ca această Revista a Revistelor să ne fie de folos tuturor celor ce grăim o Limbă Românească, Oficial cu respect, tuturor Cetăţenilor din România, care îşi vorbesc Limba mamei lor în familie!
Revenind la darul Dumitale, de fapt la fel de onorant, daruirea noii cărţi de versuri, sub titlul ”La Prohodul Bradului”, tot respectul. Mulţumesc pentru plăcutul autograf dăruit si semnat de autor. Ca un exemplar familist, iubitor până la sacrificiu, închinaţi această carte de versuri soţiei, Doamnei Elena, dovedind acea sfinţenie de continuitate în iubire, de la acea dată a împlinirii Sfintei Taine a Căsătoriei Dumneavoastră, în tinereţe!
Şi, parcă a nu Vă rupe de linia liricii sufleteşti, chiar pe prima pagină a cărţii, poezia, I-La Prohodul Bradului, BRADUL, o anunţa-Ţi a fi dedicaţie: ”mamei mele, Adriana”.
Deduc parca demiurgic în imaginaţia mea, cât v-a iubit Adriana, dorind să-i dea fiului ei numele de Adrian. Urmeaza apoi poezia ”Nunta”, în care stă topită in credinţă si tradiţie, frumusetea folclorului/adevarului românesc!

…în genunchi şi Neamul meu
se roagă lui Dumnezeu
pentru Soare, pentru Lună
pentru Duhul de sub Strună…
…şi aşa trecem şi noi
peste cale ori nevoi
şi aflăm – strat după strat
florile de matostat
fără ceas – fără păcat…

E ceva de-adreptul fermecător, o legitate ce ţine, şi trece prin fiecare, precum seva prin
viţa de vie, ce hrăneşte miile de boabe aurite prinse pe aceeaşi tulpină! Românească!
Se urmează parcă intr-o linie mioritică, poeziile Domniei Voastre, fiecare cu mirosul si culoarea ei, întregind o carte ce are să devină o floare in Rozariul Istoriografiei Literaturii Române! VA MULŢUMESC DIN SUFLET!

Va îmbrăţişează al Dumneavoastră român înstrăinat, Frate în Duh de Românie, – Ioan Miclău „Gepianul”.
28.06.2013

Lasă un răspuns