«

»

Mihai Dascălu – Ţara Moldovei în faţa Adevărului


”Nihil possumus contra veritatem”

(Nimic nu poti face contra adevarului)
***
Daca este adevarat ca la 16 (28) mai, anul 1812, Rusia Tarista a sfasiat Tara Moldovei in doua, atunci –
– jumatatile nu pot fi decat identice;
– Interfluviul Nistru – Prut este tot atat de roman, precum e spatiul dintre Prut-Carpati;
– supozitiile ”stiintifice” ale sovieticilor despre sterila controversa moldoveni – romani sunt totalmente mincinoase;
– niciodată în istorie Basarabia nu a fost o entitate teritoriala;
– statalitatea moldoveneasca are o singura continuitate, cea a Principatului Moldova, si nu poate fi combatuta de ”statalitatea socialista moldoveneasca“, instrument veritabil in expansia revolutiei permanente;
– Romania nu poate avea frontiera la est cu Moldova (? – si viceversa!) – aceasta fiind una din componentele statului;
– pseudo – Maldova de pe malul Bicului constituie o totala aberatie comparativ cu frumoasa legenda a descalecatului Moldovei;
– asumarea eronata de catre Republica Moldova, dupa 1991, a numelui Moldova[1] contureaza o culpa grava, cu consecinte deplorabile pentru unitatea moldovenilor;
– impunerea Chisinaului contemporan cu denumirea ilegala “Mоldova“, sta dovada peremptorie a unei memorii intunecate a liderilor: Republica Moldova nici pe departe nu etaleaza Basarabia, cu atat mai mult, Tara;
– sectionarea abuziva de catre Moscova, in noiembrie 1940, a teritoriului fantasmogoricei Republici Sovietice Socialiste Moldovenesti contravine propriei propagande anterioare despre obarsia moldava a populatiei Transnitriei / Basarabiei;
– unionistii de azi sunt, teoretic vorbind, mai comunisti decat comunistii consacrati, la un loc, deoarece ei – adeptii unirii, promoveaza politica bolsevica: moldovenii trebuie uniti intr-un singur stat;
– cei care se pronunta contra UNIRII moldovenilor cu moldovenii, repudiaza impertinent nu numai Legile naturii, Dreptul lor istoric si national inalienabil, ci si idolatrata teorie a comunismului stiintific;
– deznationalizarea, respectiv, colonizarea cu originari din alte tari a intinsurilor basarabene, nu anihileaza Dreptul Moldovei asupra tinuturilor instrainate violent;
– rusinea de complice al separatismului, Chisinaul o poate spala numai prin indeplinirea datoriei sacre – in fata Istoriei, a Neamului si a Umanitatii: 1. – Refacerea Basarabiei; 2. – Intregirea Tarii.
( … )
(Schita in lucru. Pt doritorii de a semna articol complet – e-mail: MDascalu@mail.ru. RM. Chisinau. Relatii la tel.022-76-14-97. GSM-069693437)
Mihai Dascălu / 24 aprilie 2013
Note:
[1] vezi: http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova – “Moldova, cu denumirea oficială Republica Moldova, este un stat localizat in sud-estul Europei. Se invecineaza cu Romania la vest și cu Ucraina la est.” .

***
Государство Молдавское перед лицом Истины (2013 год)

”Nihil possumus contra veritatem”
(Мы ничего не можем сделать против истины)

***
Если то, что 16 (28) мая 1812 года, Самодержавная Россия разорвала Княжество Молдовы на две части, является ПРАВДОЙ, тогда –
– половинки могут быть только одинаковыми;
– пространство между реками Днестр и Прут является румынским настолько, насколько таковым является территория между Прутом и Карпатами;
– советские “научные” разработки отноcительно каких-либо надуманных различиях между молдаван и румынами, являются ложными;
– никогда в истории Бессарабия не составляла отдельное территориальное образование;
– молдавская государственность имеет своего, единственного стержня исторического развития – Княжество Молдовы, который не может быть заменен искуственно созданным ”социалистической молдавской государственностью“, представлявшим, по сути, инструмент экспансии перманентной революции;
– псевдо – Молдова с берегов реки Бык представдяет собой явную аберрацию по сравнению с прекрасной легендой об образовании Молдавского государства;
– самовольное, после 1991 года, присвоение Республикой Молдова исторического названия Княжества – Молдова[1], является недопустимой политической ошибкой и целенаправлено на разрушение единства молдаван;
– Румыния не может граничить на востоке с Молдавией (? – и на оборот!) – последняя будучи одной из составдяющих государства;
– предполагаемо независимая Республика Молдова далеко не представляет собой Бессарабию – целиком, тем более – единную Молдову;
– осуществление Москвой, в ноябре 1940 года, произвольнного раздела территории свежеобразованной Молдавской Советской Социалистической Республики, противоречит проводимой раннее собственной пропаганде о молдавских корнях населения Приднестровья / Бессарабии;
– сегодняшние сторонники обьединения разорванной Молдовы являются, теоретически говоря, более коммунистами, чем все ярые коммунисты вместе взятые, потому что они – ”унионисты“, реально проводят в жизни политику большевиков:объединение молдаван в единое государство;
– те, кто высказываются против Обьединения молдаван с молдаванамим, грубо отвергают не только Законы Природы, не только неотъемлемое историческое и национальное право народа, но бессовестно отвергают теорию научного коммунизма, возведенную – ими же, до идолопоклонства;
– денационализация бессарабских земель, соответственно, их колонизация поселенцами из других стран, не в состоянии умалять Право Молдовы на насильственно отчужденную территорию;
– ставший олицотворением сепаратизма, современный Кишинэу может очиститься от позора только выполнив священный долг – перед Историей, Нацией и всего Человечеством: 1. – Восстановление Бессарабии; 2. – Объединение Молдовы.
(…)
(Эскиз работы. Для заинтересованных в подписании полного текста – электронный адрес: MDascalu@mail.ru; Республика Молдова. Кишинэу. Тел..022-76-14-97. GSM-069 693 437)
Михай Даскэлу / 24 апреля 2013
[1] http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova – “Moldova, cu denumirea oficială Republica Moldova, este un stat localizat in sud-estul Europei. Se invecineaza cu Romania la vest și cu Ucraina la est.” . (Молдова – официальное название Республика Молдова, является страной, расположенной в Юго-Восточной Европе. Граничит с Румынией на западе и Украиной на востоке.)

Lasă un răspuns