«

»

PS Ioachim Băcăuanul – Cel mai important imnograf al sfinţilor români


„GIOSANU (ILIE) IOACHIM, episcop vicar, imnograf, liturgist, muzician. Născut la 29 martie 1954, în localitatea Stăniţa din judeţul Neamţ, fiind al treilea din cei opt copii ai creştinilor ortodocşi Neculai şi Anica. A urmat şcoala generală în satul natal, între anii 1961-1969, iar din anul 1970-1971 a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ. Între anii 1970-1975 a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, unde, printre altele, a învăţat muzică psaltică şi liniară cu Preotul Constantin Sârbu († 1998), care după 1977 a fost chemat ca vicar administrativ al Mitropoliei Moldovei la Iaşi. Între anii 1975- 1976 a efectuat stagiul militar la Pleniţa, în Oltenia, fiind coleg cu Macedon Petrescu, azi Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, cu sediul la Tomis, Constanţa, şi cu Costică Crăciun, azi Prof. Univ. Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscop al Dunării de Jos, cu sediul la Galaţi. Între anii 1976-1980 a frecventat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, unde, pe lângă multe alte materii teologice, a studiat Muzica bisericească şi corală cu Diac. conf. dr. Nicu Moldoveanu. În anul 1980 a fost tuns în monahism, la Mănăstirea Bistriţa moldoveană, unde stareţ era arhimandritul Ciprian Zaharia şi în acelaşi an a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1985 a fost transferat de către Mitropolitul de atunci al Moldovei, Teoctist Arăpaşu, la Centrul mitropolitan din Iaşi. Aici, pe lângă slujirea ca arhidiacon la Catedrală, a desfăşurat diverse activităţi administrative, sociale, culturale şi economice. În anul 1990 a îndeplinit, timp de patru luni, funcţia de secretar al noului mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, Dr. Daniel Ciobotea, care la 30 decembrie 1990 1-a hirotonit ieromonah, în cadrul Sfintei Liturghii, săvârşită de Mitropolit însoţit de stareţi şi de arhimandritul Bartolomeu Anania. La 7 ianuarie 1991 a fost trimis, cu o bursă de studii postuniversitare, în Franţa, la Institutul Teologic Ortodox Saint Serge din Paris, unde, pe lângă activitatea de cercetare, a desfăşurat şi unele acţiuni în folosul credincioşilor ortodocşi români. La 26 octombrie 1994 şi-a susţinut, în limba franceză, teza de doctorat intitulată: Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, publicată în 2003 la Ed. Trinitas din Iaşi. La 15 mai 1998 a fost hirotesit arhimandrit, în cadrul Sfintei Liturghii, săvârşită la Mănăstirea Bucium de către Mitropolitul Daniel, şi în acelaşi an a fost ales arhiereu-vicar la Episcopia Romanului, fiind ipopsifiat şi hirotonit la 1 mai 2000. În anul 2009 a fost numit episcop-vicar al aceleiaşi episcopii, ridicată – titulatura nouă, de Arhiepiscopie a Romanului şi Bacăului. În afară de teza de doctorat, Preasfinţia sa a alcătuit: Slujba Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum, la Ed. Filocalia Roman, 2007. Erudit liturgist şi protopsalt al Catedralei mitropolitane din Iaşi, a devenit cel mai important imnograf al sfinţilor român – în contextul canonizărilor acestora, consemnate după 1989. A adaptat textul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur în limba franceză, pe melodiile tradiţionale ale muzicii bizantine româneşti. Este membru comisii sinodale speciale: Comisia pentru canonizarea Sfinţilor români; Comisia pentru muzică bisericească; Comisia didactică, liturgică şi teologică.

Cel mai important imnograf al sfinţilor români, în contextul canonizărilor consemnate după anul 1989 este  P.S. IOACHIM BĂCĂUANUL,  Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Lucrări: A alcătuit textele slujbe multor sfinţi români: Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Bretanion, episcopul Tomisului, Sf. Irinarh de la Horaiţa; Sf. Pahomie de la Gledin; Sf. Iosif Mărturisitorul; Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ier. Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenic Emilian din Durostorum; Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sf. Ier. Ioan de la Râşca şi Secu; Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Ier. şi Mucenic Teodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldovei; Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ; Sf. Mucenici Ioan din Galeş şi Moise Măcinic; Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Româneşti; Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica, precum şi Acatistul Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Troparul Sf. Mucenic Hermes.
În calitate de membru al Comisiei sinodale pentru canonizarea Sfinţilor români, a revizuit slujbele existente ale sfinţilor români canonizaţi anterior: Sf. Leonte de la Rădăuţi; Cuv. Daniil Sihastru; Ioan cel Nou de la Neamţ; Teodora de la Sihla; Sf. Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt; Sf. Epictet şi Astion.
Ca membru al Sfântului Sinod, face parte şi din subcomisia de Muzică bisericească şi coordonează, împreună cu IPS dr. Casian Crăciun şi cu IPS dr. Teodosie Petrescu, elaborarea marelui Dicţionar de muzică bisericească românească.
Bibliografie: Candela Moldovei, 4-6/2000, pp.8-9; Cronica Romanului, 3/2000 şi 5/2000, pp.2-3. [A.I., N.M.]”

Text din DICŢIONAR DE MUZICĂ BISERICEASCĂ ROMÂNEASCĂ, Editura Basilica, Bucureşti 2013, pg. 303-305.

Lasă un răspuns