«

»

Virgil Răzeşu – Virtutea …


Eeeeiiii, unde eşti copilărie ?!

Cine dintre cei cu părul alb sau rărit de vreme şi timpuri nu-şi aduce aminte, cu nostalgie, de … „Plecat-am nouă din Vaslui …”, din poezia nelipsită de la serbările şcolare de altădată. Transcriu, nu întâmplător, una dintre strofe, grăitoare pentru patriotismul moşilor şi strămoşilor noştri : „Si eu, când ochii am închis /Când mi-am luat osânda /Ah ! pot să mor de-acum, am zis /A noastră e izbânda !/Apoi, când iarăşi m-am trezit /Din noaptea cea amară / Colea pe răni eu am găsit /,,Virtutea militară !…”.
S-au dus vremurile acelea, oastea nu mai e ce-a fost, despre virtute (de toate felurile) se vorbeşte mai puţin, patriotismul a devenit o ruşine, există alte însemne, pentru altfel de merite şi, la urma urmei, nici gloanţele nu mai seamănă cu cele de pe vremea marilor apărători ai patriei.
Cu îngăduinţa cititorului, răstălmăcesc puţin versurile seninului Alecsandri :

Plecat-am, câţi eram, din Neamţ
Din umbra lui Ştefan cel Sfânt
Spre Iaşii marilor zidiri
Mânaţi de cel mai nobil gând.
Erau ani buni de când intrasem
În Liga scriitoricească
Şi toţi confraţii din Moldova
Veniseră să o cinstească.
Ce mândru-am fost că dintre-atâtea
Pline de meşteşug condeie
Ce câmpul vorbelor îl ară
Prinsă de banda tricoloră
Primeam … „Virtutea Literară”


Sâmbătă 8 martie, când Filiala Moldova a Ligii Scriitorilor din România aniversa cinci ani de existenţă, într-un cadru festiv, din care nu au lipsit câteva momente artistice bine susţinute de o cea¬tă de prichindei cu aspiraţii actoriceşti, de două apreciate soliste de muzică po¬pulară şi de lansarea cărţii „Parfum de orhidee” a scriitorului Virgil Stan, organizatorii au oferit medalia aniversară „Virtutea Literară”, unui număr de şase membri ai săi, dintre care, două au revenit Neamţului, respectiv domnului profesor Gh. A. M. Ciobanu de la Roman şi subsemnatului.

Iniţiativa a aparţinut conducerii şi Filialei Moldova a Ligii Scriitorilor din România, organizaţie de breaslă mai puţin exclusivistă decât Uniunea Scriitorilor şi este rezervată membrilor care au publicat mai mult de zece volume de literatură.
Considerând întreaga acţiune ca o cinste care se revarsă nu numai asupra celor medaliaţi, ci întregului nostru judeţ, nu putem să nu apreciem eforturile organizatorilor şi să constatăm că, dincolo de societatea noastră atât de învrăjbită şi plină de ură, există oameni bine intenţio¬naţi, cu dragoste pentru cultură şi care pot bucura sufletele semenilor lor.

1 comment

  1. Horga Mihai

    Admirație, sincere felicitări-Dv. și Dlui prof. Gh.A.M.Ciobanu…onoare Romanului și Neamțului!

Lasă un răspuns