«

»

Iosif Haidu: artist plastic Elixenia-Dorina Novac

Experienţa privirii determină, în bună măsură sensul memoriei noastre afective, ea întregeşte nu numai orizontul sufletesc căruia îi adaugă etapă cu etapă, dimensiunile semnificative ale raportului cu realitatea şi capacitatea de a opera selecţii în universul reperelor caleidoscopice cu care se interferează permanent, dar se şi instituie ca un adevărat centru gravitaţional al sensibilităţii, făcând din multitudinea senzaţiilor şi percepţiilor noastre un spațiu coerent şi personal în care ne prelungim, de fapt cu întreaga fiinţă.
Pictura şi grafica Dorinei Novac, este – în ordinea de idei a celor spuse mai sus – un exemplu extrem de instructiv şi interesant în acelaşi timp, de modul în care privirea poate fi emancipată de datele ei primare şi ridicată la rangul unei adevărate facultăţi creatoare.
Conlucrarea cu imaginea şi raţiunea ordonatoare nu este strivitoare pentru datul vizual în corul pictorii Dorinei Novac. Fragmentele realului încorporate imaginii plastice inspiră, nu pur şi simplu un sentiment de recunoaştere a existentului, ci chiar o identificare (senzaţională fireşte) cu acesta.
Pictura Dorinei Novac este un ansamblu care transcende însă, fără nici un fel de dificultate, condiţia unui decupaj savant, comunicând cu regularitate nu atât un mesaj distinct cât o atmosferă specifică pe care am putea-o aproxima prin comparaţie cu liniştea ireală, instalată plenar şi definitiv asupra unui spaţiu sensibil, devastat (fără ca vreo urmă, a dezastrului să fie prezentă) de terifiantele furtuni sufleteşti.

Printr-un astfel de ,,artificii”, Dorina Novac ajunge la prezentarea senzaţiei de calm, de trăire lirică sub semnul de echilibru al aspiraţiei spre durabil, aspiraţie în care îşi contopesc deopotrivă albiile nostalgice şi împunsul vizual.
Primatul memoriei vizuale este un reflex al prezentei altui gen de amintire şi anume a celui care s-a sedimentat de-a lungul timpului în sensibilitatea Dorinei Novac, evocând spaţiul de provenienţă spirituală.
Având în vedere cele specificate mai sus o recomand pe doamna Dorina Novac pentru întocmirea şi depunerea portofoliului de prezentare la comisia de avizări şi permis în Uniunea Artiştilor Plastici.

Artist plastic
Iosif Haidu
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România


Novac Elixenia-Dorina

Scoala de Arta – Pictura, Bucuresti, 2010 – 2013, clasa pictor artist plastic Florian Lucan;
Cursuri desen – 2012, artist plastic Tudor Francu;
Cursuri pictura – 2013, Ruxandra Scutaru;
Membru UAP – 2014.

Expozitii personale : – noiembrie 2011 „Bucuria culorii” – Centrul Cultural „Tinerimea Romana”;
– octombrie 2012 „Aperceptii” – Holul Filarmonicii „Mihail Jora” – Bacau ;
– noiembrie 2013 „Aperceptii 2” – Fundatia ACCUMM – Palatul Sutu – Bucuresti.

Expozitie grup : – decembrie 2013 – Confluiente plastice romano-italiene RO.AS.IT (Asociatia romano-italiana).

Tabere de pictura : – august 2011 – Barsana, profesor artist plastic Tudor Francu;
– iunie 2012 – Balcic, profesor artist plastic Tudor Francu;
– iulie 2012 – Partizani, profesori artisiti plastici Iuliana Florea Lucan si
Florian Lucan.
Marele premiu la Concursul National de Pictura si grafica „Vespasian Lungu” editia a XVIII-a, Braila 2013.

Lasă un răspuns