«

»

Adrian Diaconu – Cartea Cordunului

Închideţi ochii şi imaginaţi-vă că sunteţi primul om înrădăcinat pe acest pământ.
Vă veţi rostui după puteri, veţi creşte casa, pomul, copilul.
Veţi creşte satul…
Dar, ca legea nemiloasă a uitării şi distrugerii să nu vă atingă, deschideţi ochii.
Suntem în Cordun, anul 2013 d.Hr. Satul este altul, oamenii sunt alţii.
Ce s-a mai păstrat din vatra ridicată cu trudă prin 1870?
Deschideţi ochii minţii şi ai sufletului, deschideţi această carte şi citiţi cu luare-aminte. E povestea satului, descifrată de-un om cu ochi limpede, iscoditor, care nu-şi uită rădăcinile.
Împreună cu alţi neliniştiţi într-ale spiritului, învăţătorul Victor Grumăzescu, Constantin Tudor (autorul primei ediţii, 2003), Cristiana Bortaş, Emilia Ţuţuianu şi Editura Muşatinia, am căutat fibra sănătoasă şi vie a corduneanului, dându-i genealogie nobiliară.
Pentru că nobil e ţăranul care a ridicat cu palma un sat şi demn de respect e cărturarul care a consemnat cronica acestei deveniri.
Cordun, anul 2013 d.Hr. Familii întregi părăsesc satul cu mirajul unui trai mai bun în suflet.
Undeva, prin Europa, bat inimi de corduneni care duc cu sine ţărâna satului, apa Moldovei şi, poate, cartea d-lui Constantin Tudor.
Arborele genealogic al aşezării noastre nu s-a uscat.
Şi eu, şi tu, şi copii noştri suntem crenguţe care ne hrănim încă din brazda trasă de primul cordunean la anul 1921.
Deschidem Cartea Cordunului cu speranţa că va fi continuată, în timp, pentru statornicirea şi demnitatea spiritului românesc.

Primar ing. Adrian Diaconu

monografiacordun

Lasă un răspuns