«

»

Gheorghe Pârlea : Sunt şi eu în Cetate – în Cetatea Neamului, cu tot cu Basarabia în ea


Am primit recent un mesaj-apel de la dl. Mihai Ciubotaru, redactor-şef al revistei Basarabia literară, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia. Domnia Sa mă creditează cu încrederea că aş putea pune şi eu umărul la realizarea unui generos proiect, contextualizat recuperării Istoriei Neamului în conştiinţa fraţilor basarabeni, siliţi să trăiască timp de un veac şi jumătate în afara obârşiei strămoşeşti.

Nu doar onoarea de a-i inspira încredere distinsului expeditor al mesajului-apel, dar mai ales nobleţea proiectului în sine al scriitorilor români din Basarabia se constituie în stimuli ai conştiinţei mele de român, fie şi unul de rând, în sensul de a pune şi eu umărul meu firav în sprijinirea iniţiativei pe care binevoitorul vizitator al demersului meu o va deduce din textul reprodus mai jos, în conţinutul său strict legat de proiect.
Prestigioasa revistă Melidonium e un site care promovează, în rubricile sale, şi idealul regăsirii noastre, a românilor din dreapta şi din stânga Prutului, în matricea identitară a Neamului nostru. Nu se poate, prin urmare, să rămânem imuni la aspiraţia fraţilor basarabeni. Nu cred că membrii şi cititorii proteicelor articole ale ediţiilor Melidonium nu vor recepta cu inima deschisă acest mesaj-apel al scriitorilor din Basarabia. Şi, mai ales, nu cred că reacţia noastră se va reduce doar la starea de empatie.
Îndrăznesc să presupun că implicarea noastră, a celor ce ne vom însuşi apelul basarabean, va fi şi în sensul sprijinirii concrete, după propriile posibilităţi, a proiectului basarabean dedicat vremelnicei Înfăptuiri de la 1918 şi, mai ales, sperenţei întru repetarea acelui moment de graţie din Istoria Neamului.

***
MESAJ-APEL al Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia

Iniţiativa de a ridica un complex memorial dedicat Unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă , România care a început la Bălţi în data de 3 martie 1918 aparţine Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia şi ziarului BASARABIA LITERARĂ.. Complexul memorial va constitui din Biserica Unirii Neamului Sfântul Mihail arhanghelul, o biserică de lemn maramureşeană, şi un muzeu dedicat evenimentului care s-a produs la 3 martie 1918 în oraşul Bălţi, când Consiliul judeţean Bălţi (Zemstva)., preşedinte al adunării Zemstvei, Costache Leancă, a hotărât în numele ţinutului Bălţi UNIREA cu scumpa noastră Ţară-Mamă: România, voind să împărţească cu ea frăţeşte tot norocul şi nevoile viitoare ca şi în vremurile Moldovei lui Ştefan cel Mare. Această hotărâre nestrămutată şi sfântă au rugat să fie trimisă fără întârziere Sfatului Ţării din Chişinău, pentru ca acesta, ascultând glasul lor, să hotărască în grabă în numele întregii ţări: sfânta, mântuitoarea, mult dorita şi veşnica Unire cu ţara noastră mamă, România, în care îşi pun nădejdea, căci ca bună mamă ea va garanta frăţie deplină şi drepturile căpătate de norod prin revoluţia din 1917. Judeţul Bălţi a fost primul din Basarabia care s-a pronunţat, la 3 martie 1918, în favoarea UNIRII Basarabiei cu România. Ulterior, la 27 martie a aceluiaşi an, Basarabia s-a reunit oficial cu Ţara-mamă.
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia dispune deja de un teren şi o casă pentru muzeu pe str. Constantin Stere 44 din or. Bălţi, dar pentru ca acest complex memorial să fie realizat societatea are nevoie de o biserică maramureşeană, despre care Lucian Blaga scria că este printre cele mai preţioase şi mai fără de rezervă admirate produse ale geniului nostru popular românesc. Considerate ca o realizare specifică, bisericile româneşti fac parte din marea familie a arhitecturii de lemn europene.
Importanţa realizării proiectului Biserica Unirii neamului Sfântul Mihail arhanghelul şi a muzeului e atât de mare pentru promovarea unităţii neamului românesc în Basarabia, încât sperăm să găsim înţelegere şi susţinere din partea Dumneavoastră, a celor care sunteti buni români şi cunoaşteţi tragedia noastră, şi sa ne sprijiniti in realizarea acestui proiect arhiimportant.. Aţi putea propune soluţii care ne-ar fi de mare folos, astfel incat acest proiect de importanţă naţională ar putea deveni si pentru Dumneavoastră unul de suflet.
Sperăm că vor exista totuşi oameni de bine care să ne ajute. Cu puţin se adună mult, iar dacă obţinem cât de cât bani, în vară, în 2015, sperăm să avem biserica înălţată spre marea bucurie a românilor basarabeni, dar şi a românilor de pretutindeni care n-au uitat de Basarabia şi de România Mare.
Donaţii pentru construcţia bisericii maramureşene din Bălţi se pot face în următorul cont interna-ţional: Contul IBAN/MD18RN000000002224701833/Codul SWIFT RNCBMD2XXXX/Contul bancar EURO cu nr: 2224701833/Denumirea băncii (sucursalei) Banca Comercială Română Chişinău S.A/ Sediul băncii (adresa)R. Moldova, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 60/2, MD-2005 pentru Societatea Scriitorilor Români din Basarabia.
Contul IBAN/MD18RN000000002224701833/Codul SWIFT RNCBMD2XXXX/Contul bancar USD cu nr: 2224701833/Denumirea băncii (sucursalei) Banca Comercială Română Chişinău S.A/ Sediul băncii (adresa)R. Moldova, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 60/2, MD-2005 pentru Societatea Scriitorilor Români din Basarabia.

Vă mulţumim ! Şi vă rugăm să primiţi alesele noastre consideraţii,

MIHAI CIUBOTARU, preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia, redactor-şef al revistei Basarabia literară

Adresa : str. Albişoara 84/5 ap.13, MD-2005, mun. Chişinău, R. Moldova
Tel.:( + 373) 022-29-15-97
Email: basarabialiterara@yahoo.com

Lasă un răspuns