«

»

Veronica Balaj: Iana Aryana, o carte ca un legământ


Volumul semnat de Maria L.Tănasă şi al cărui titlu sună a poezie, ,,Iana Aryana, infirmă orce prejudecată privind facilitatea cărţilor pentru copii. Nu se scriu foarte uşor acest gen de texte dacă ai în vedere o anume durată şi semn al învăţăturii pe care vrei s-o transmiţi ca autor , cititorului aflat la vârsta formării personalităţii sale. Cartea menţionată are girul prestigioasei Edituri, ;;Brumar; din Timişoara ,cu un discret subtitlu, Amagetis, (Poveşti inspirate din legendele strămoşeşti).Ilustraţiile pline de vivacitate şi susţinute de un ton vesel, aparţin Oanei Pruneş.
De la primele fraze decodificăm încărcătura de afecţiune şi multitudinea de nuanţe morale, întrucât, întreg discursul imaginativ , epic , este un dar de iubire dedicat fiicei autoarei, Aryana-Maria.
Povestea ne invită să plonjăm direct în Regatul Geto-Dacilor , apărat nu doar de propria -i vitejie ci , şi de Armata Secretă a Zânei Iana Aryana.Ei, dar acest fapt nu se împlineşte aşa, cu una cu două. Trebuie străbătut Tărâmul Magic unde trăiesc Zânele şi Magii după Legea Veche de când Timpul.
Fără a răpi plăcerea lecturii pentru cei care vor avea în mână această carte, mă voi feri sa derulez povestea ci, mai degrabă aş puncta măcar cîteva dintre înţelesurile bine ţintite şi ingenios însumate in cele 155 de pagini.
Viaţa în Regatul Geto Dacilor pare a se petrece sub pavăza liniştii şi belşugului dar pentru asta e nevoie de foooarte multă dragoste pentru cele moştenite.
Binele adevărul, libertatea, cinstea , omenia, se păstrează cu jertfe.
Deşi ţinutul este vegheat de o Regină curajoasă, demnă, înţeteaptă, secondată de doi fii viteji , devotaţi ţării , cu slujitori credincioşi , de nădejde sufletească, precum Maruca, oşteni vajnici luptători şi supuşi legilor pămîntului ba , chiar protejaţi de Zâne ocrotitoare prin forţele lor miraculoase, pacea şi bunăstarea se ţin în frâu doar prin iscusinţă, devotament pentru supuşi dar, mai presus de toate, să fie respectate legile morale. Iubirea de neam şi tărâm strămoşesc , tenacitatea întru păstrarea tradiţiilor sunt coordonate vitale pentru modul de viaţă în această cetate la care ne recunoaştem apartenenţa. Toate acestea sunt implicite în derularea poveştii, nimic nu este expus frontal. Nici măcar didacticist…
Conflictul se declanşează brusc. Cetatea este atacată de perşi, însuşi Cyrius a poftit la bogăţiile regatului.
Înlănţuirea de întîmplări care mai de care mai pline de tensiune şi , ca o notă particulară a carţii, (pigmentate cu voioşie, cu haz şi o permanentă notă de optimism), ne invită la un adevărat excurs iniţiatic .
Cele două planuri ale poveştii, cel imaginar dublat de cel real şi invers,alcătuiesc un totum fermecător.
Îl urmăm aşadar pe mezinul fiu al Reginei şi reprezentant al tronului, într-o călătorie cât o lecţie de viaţă.
El trebuie să aducă protecţia Zânelor de pe Tărâmul Magic.Să obţină ataşamentul Lupilor Albi, ;năluci nevăzute ce păzesc acest misterios loc, spune foarte inspirat, autoarea. De la momentul purcederii spre împlinirea misiunii şi până la,, zvonul de nuntă ,, din final, aşa cum trebuie să fie în orce poveste pentru cei mici, ne simţim cu sufletul la gură alături de Prinţ.
Abia aşteptăm s-o întâlnim pe Iana Arzana.
Pâna atunci , ne sunt aduse în cale personaje cu nume simbolic sau, capabile de năzdrăvănii întru înplinirea unor situaţii neprevăzute care să triumfebinele. Neapărat binele.
Şi lumina: Regina Tomyris,Magul Dorin, care deţine Taina Focului, (o specială metaforă a rostului elementelor naturii , aşa cum va fi şi Taina Lutului , prin Amagetis),Zâna Trandafira, cu Taina Belşugului , Zâna Liodiana şi Cerbul Carpatin, Uriaşul Înţelept, toate îşi leagă apariţia scenică de personaje hazlii şi binefăcătoare precum , Iepuraşul Certăreţ, Ripa-Aripa, Morcovul-Umblăreţ, Riţă-Vevriţă ,Piticii Făurari … Nici măcar Baba Neaga nu e un semn al răului ci, dimpotrivă, convertirea sa este în semn al frumuseţii şi iubirii.Răsare o zână şi nu un şuvoi de apă neagră.
Ţesătura de taine, mirajul necunoscutelor zone, păduri , văi, apariţia unorfiinţe fantasmagorice, de basm, fireştecu rol salvator, cu tainele lor puse în slujba dreptăţii,a curajului, a iubirii pentru Regat, exact când trebuie deznodată o situaţie tensionată. Intrevenţia la momentul potrivit al Zânei Dormenica, prevestind, atenţionând un eventual pericol completează cât se poate de fermecător decorul care, de remarcat, nu este bântuit de negura spiritelor rele decât în treacăt..
Asemeni unui văl în bătaia vântului.
Nimic terifiant, înfricoşător.
Povestea se vrea , şi reuşeşte să fie o invitaţie la înţelepciunea de a şti să ne iubim darurile care ne-au fost lăsate.
Să desluşim întrebările -cheie slujindu-ne de credinţă, de legile morale statornicite în vechi învăţături.
Drumul e presărat de taine-simbol… focul, apele, lutul , belşugul Sugestive pentru ideile care susţin eşafodajul textului.
Iana –Aryana apare ca o încununare a tuturor speranţelor.
E frumoasă, e vitează, daruieşte fiului Reginei steagul nemuritor, înfăţişând un cap de lup cu trup de şarpe.Simbolurile sunt recognoscibile.
Perşii vor fi înfrânţi , nunta va putea incepe ca finalul poveştii să fie azuriu, feticit. Iana Aryana să fie adorată mereu, cu dreaptă încuviinţare regească.
Pare că iâmprăştie numai veselie în jurul ei. Este imaginea personalizată a tinereţii fără bătrâneţe..
Sprinteneala verbului dă cărţii o notă de optimism de aceea aş zăbovi o clipă asupra stilului.
Un lucru remarcabil şi demn de consemnat. Bine legat, cu fraze care aduc farmecul vremilor, sau, dimpotrivă, zglobii, haioase. Personajele , sunt un alai de făpturi descrise cu o claritate şi o decenţă potrivită exact pentru derularea cu farmec a poveştii.
Între istorie , tradiţie şi tărâmuri imaginare , între ape, vise prevestitoare, palate de cleştar roz, se unduieşte bunătatea, credinţa, înţelepciunea.
Ca un legământ pecetluit prin cuvinte.

Lasă un răspuns