«

»

Petruș Andrei – Blândul păstor

Petrus AndreiCând Domnul nostru s-a născut,
O stea pe ceruri a crescut
Și magii toți s-au minunat
Și lui Iisus s-au închinat.

În vis, lui Iosif i-a vorbit
Un îngeraș blagoslovit:
-Tu ia pe prunc și mama Lui
Și în Egipt departe du-i!

Nelegiuitul de Irod
Ucide pruncii din norod –
Mlădițele din Betleem –
Ca rodul sfânt să nu-l vedem.

De Domnul nefiind iertat,
Irod cu moarte-a fost certat
Și-n Nazaret veni Iisus
Să se-mplinească ce s-a spus.

Și-a mers, pe urmă, la Iordan
Primind botez de la Ioan
Și ceru-ntreg s-a limpezit
Și-un glas divin s-a auzit

Din cer făcut de Dumnezeu:
-Acesta este Fiul Meu!
Și Duhul în pustiu L-a dus
Pe Fiul Domnului, Iisus.

Și Diavolul, șiret vestit,
Cu trei momeli l-a ispitit,
Iar Domnul cel adevărat
Pe diavol aspru l-a certat.

Și la divinele porunci
Pieri Satana și atunci
Veniră îngerii de sus
Ca să-l slujească pe Iisus.

Întemnițat fiind Ioan
Iisus trecu peste Iordan
Și-atunci alesului popor
Îi deveni blândul păstor.

Pe lângă Marea Galilei
Le-a spus lui PETRU și ANDREI:
-Cu mine, dacă veți veni,
Voi alți pescari veți deveni!

Așa-ncepuse Domnul Sfânt
Menirea-i dată pe pământ
Mulțimi bolnave vindecând,
Mulțimea după El mergând.

Iar El, Iisus, urmând mereu
Drum luminat de Dumnezeu
Și de pe munte-a spus cuvânt
Și-a devenit și-acesta sfânt:

,,-Cei ce săraci au fost lăsați,
În ceruri, ei vor fi bogați
Iar pentru lacrimile lor,
În slavă mângâia-se-vor,

Cei ce la noi cu pace vin
Copiii Domnului devin,
Cei care-au fost nedreptățiți
Vor fi, în ceruri, răsplătiți.

Certați, huliți, flămânzi și goi
Lumina lumii sunteți voi!
Și sfeșnic sacru vă sunt eu
Ca Fiu iubit de Dumnezeu.

Acelui ce îți cere dă-i,
Iubește-i și pe-aceia răi,
Voi care sunteți prigoniți
Să nu urâți ci să iubiți!

Cu cei nedrepți voi să fiți drepți
Și nu ca cei neînțelepți,
Voi, fiii, fiți desăvârșiți
Ca Tatăl cel Ceresc să fiți!

Nu trupul să vi-l dichisiți
Ci sufletul să-l îngrijiți,
Vi se va da, de vă rugați
Și veți afla, de căutați.

Voi cei la rele nărăviți
Sălașul pe nisip clădiți
Și-aceia care mă urmați
În piatră casa vă durați!”

Așa vorbi blândul păstor
Într-o mulțime de popor.
Iisus Hristos, Păstorul Sfânt,
Precum în cer și pe pământ.

Lasă un răspuns