«

»

Emilia Ţuţuianu – O legendă vie a culturii romașcane: Gheorghe A.M. Ciobanu

GhAM-Ciobanu25 Martie este ziua când sărbătorim o legendă vie a culturii romaşcane: profesorul, eseistul şi omul de cultură Gh. A.M. Ciobanu. Anul acesta Domnia Sa aniversează 90 de ani de viaţă, ani dedicaţi culturii, artei şi educaţiei în urbea muşatină a Romanului. În anii studenții mele, prof. univ. dr. Petre Bejan, nu pierdea niciodată ocazia să îl dea drept exemplu studenţilor săi, rememorând acea atmosferă fascinantă, creată timp de 23 de ani, de Gheorghe A.M. Ciobanu şi George Paşcu în cadrul Colocviilor Muzicale de la Iaşi.
Mărturisesc că am fost o privilegiată în viaţa Domniei Sale. L-am cunoscut ca elevă şi apoi ca editor; am învățat de la Domnia Sa că o prietenie adevărată este un dar divin, ceva care nu trebuie confundat cu bătutul pe umăr sau cu obrăznicia.
Născut chiar de marea sărbătoare creştină Buna Vestire, pe 25 martie 1925 la Roman, mărturiseşte:
,,Ca orice străfulgerare umană de pe Terra, am văzut şi eu lumina lui Solaris, pentru prima oară, în ziua de Buna-Vestire a lui 1925 şi continui şi acum s-o admir, atât în Amurgurile ei, cât şi în acel ce-mi este doar al meu. Am aparţinut, întotdeauna, Urbei muşatine a Romanului, fiindu-i Liceului, ce-i poartă numele sau voievodal şi elev, precum şi dascăl, slujind la catedrele sale un sfert de veac. Făcând parte din acea generaţie învăluită în tragedia ultimului război mondial, toate mi-au fost pluralice şi continue, împletind, fără oprire, activitatea didactică cu cea socio-culturală şi participând, întruna, în diverse comisii de examinări, întreg acest ansamblu totalizând cincizeci de ani. Daca în timpul vieţuirii mele m-a însoţit imperativul de ,,verba volant”, acum, către firescul ,,rămas bun”, am poposit în lumea lui ,,scripta manet”.
Un adevărat maestru al cuvântului rostit, omniprezent la toate manifestările pe plan cultural în Roman şi în toată Moldova, Domnia Sa a readus şi readuce, picurând din sufletul său muzica marilor valori universale dar şi româneşti.
Sute de comunicări, însoţite de demonstraţii muzicale, au încântat de-a lungul anilor elevi şi studenţi, determinându-i în mod discret să înţeleagă bogăţia spirituală a creaţiilor aparţinând clasicilor, romanticilor şi contemporanilor.
Cuvântul scris lăsat posterităţii de Maestrul Ciobanu cuprinde 16 lucrări dintre care 7 titluri au fost editate la Editura Muşatinia (acum avem în lucru a 8-a lucrare, sub semnătura Domniei Sale) editura având onoarea dar şi responsabilitatea editării acestor volume reprezentative pentru cultura romaşcană.
Personalitatea polivalentă a profesorului Ciobanu a determinat Editura Mușatinia să se aplece cu multă atenție asupra Omului și zidirii sale prin cuvânt. Volumele care poartă pecetea editurii noastre au ajuns să fie cunoscute în țară și diaspora, revista Melidonium mediatizând fiecare apariție editorială, prin publicare în numerele tipărite şi pe internet, împreună cu imagini ce conturau un adevărat tablou de familie, între editor și autor, așa cum este firesc într-o societate normală.
Poate m-au urmărit vorbele regretatului Iosif Sava: „Domnule Ciobanu, sunteţi un miracol! … Şi nu vă ştie ţara?
Da, pentru cetatea muşatină, Gheorghe A.M. Ciobanu este un miracol!
Cu dragoste și admirație, editura Mușatinia, ca un fin bijutier, i-a îmbrăcat cuvântul şi l-a dăruit semenilor.
Împreună am cunoscut universul creator al profesorului Ciobanu în Primii fiori, volum ce cuprinde primele sale încercări literare. Am străbătut împreună lumile astrale ale muzicii din trilogia Mileniul III pe portativ, lucrând împreună cu arhidiaconul Ciprian Ignat, la partiturile şi grafurile prezentate în cele trei volume; Editura Muşatinia realizând această inedită şi complexă lucrare la cote înalte de profesionalism.
Frământări, întrebări: ,,Îşi are Mioriţa rădăcinile în spiritualitatea dacică?” ne-au purtat în fascinanta lume a mitului, volumul Mioriţa Mit triadic – o lucrare despre care scriitorul Ştefan Dumitrescu afirmă: ,,..mintea care a scris aceasta carte este o minte vastă, doctă, de erudit, cu o capacitate extraordinară de a face conexiuni între elemente artistice, ştiinţifice, istorice şi estetice încât îţi trebuie o minte excepţională şi cunoştinţe vaste de mitologie, istorie, matematică, literatură, muzicologie ca să poţi să urmăreşti firul ideii, sau ideile care se nasc asemenea unor artificii irizând spaţiul în toate direcţiile pe timpul lecturii” o carte care se adresează specialiştilor în hermeneutică, eminescologilor, oamenilor de ştiință care s-au dedicat studierii miturilor.
De altfel, prof.univ.dr. Tudor Ghideanu consideră această carte ,,cea mai ,,năzdrăvană” dintre judecăţile filozofice, ştiinţifice şi religioase, care s-au formulat asupra Mitului Caracteristic al nostru de la Lucian Blaga până în prezent”.
În volumul Mioriţa Mit triadic, autorul identifică cea de-a opta zi a creaţiei cu însăşi Mioriţa. Fascinantă este ţesătura cuvintelor din această carte… În mod obişnuit, un scriitor se apleacă asupra scrisului intrigat de îndoiala inadecvării dintre cuvânt şi trăire; în acest volum, scriitorul ne oferă un sensibil moment de respiro, un fel de popas în drumul acesta captivant al trăirii miracolului, misterului, revelaţiei.
Dacă timp de peste un veac şi jumătate a dăinuit interpretarea clasică a baladei, care sublinia resemnarea ciobanului moldovean în faţa morţii, prin anii ”30 Lucian Blaga a dezvoltat o întreagă teorie a spaţiului mioritic, potrivit căreia poporul român îşi are originea în totalitate în zona carpatină, pe acel ,,picior de plai”. Recent, profesorul Ştefan Dumitrescu, propus în anul 2010 la Premiul Nobel pentru literatură, la iniţiativa Editurii Muşatinia a scris o cronică literară a volumului Mioriţa mit triadic.
În volumul Mioriţa mit triadic, mitul reprezintă esenţa vieţii spirituale româneşti. Lecturând această carte înţelegem că: a fi, a nu fi, a fi altfel este un argument al vieţii nu al morţii, ideea de mâine nu de azi!
Epopeea Editurii Muşatinia alături de Maestrul Ciobanu ne-a oferit prilejul cunoaşterii unei galerii întregi de portrete a unor oameni de cultură români, galerie prezentată în lucrarea Portrete printre rame. Un popas care ne-a dăruit experienţe ce ne-au îmbogăţit şi rafinat percepţia despre adevăratul fenomen cultural artistic românesc.
Prin intermediul volumului Mecena medic şi misionar Teodorescu, am cunoscut o personalitate distinctă a vieţii culturale bârlădene şi moldoveneşti: chirurgul Constantin Teodorescu, un profesionist în medicină şi un mare admirator al artelor, care şi-a donat impresionanta colecţie de tablouri muzeelor din Bârlad şi din alte oraşe moldave.
Lansările de carte, unde am participat împreună cu autorul, au fost un prilej onorant de a întâlni personalităţi ale culturii române: prof. univ. dr. Mihai Păstrăguş, criticii de artă Valentin Ciucă şi Grigore Ilisei, prof.univ. dr. Tudor Ghideanu, artistul plastic Nelu Grădeanu, prof. univ. dr. Sofia David şi alţii.
Pe internet am reuşit să realizez un blog al profesorului Gh. A. M. Ciobanu, în care este prezentată activitatea omului de cultură romaşcan, operele sale şi un important material video de la diferite manifestări.
Toată această bogată activitate şi colaborare cu distinsul om cultură romaşcan Gheorghe A.M. Ciobanu m-a responsabilizat în faţa actului de cultură, trecând peste greutăţile inerente, din datoria de a prezenta cât mai profesionist creaţia unui autor. Opera sa, care pentru eternitate rămâne ilustrată în cărţile editate, reprezintă adevăraţii copii spirituali ai scriitorului Gheorghe A.M. Ciobanu.
Scrierile sale ne dezvăluie celelalte faţete ale acestei emblematice personalităţi: Ciobanu – ziaristul, filosoful, juristul, muzicologul, prezentatorul marilor valori din domeniul artelor plastice şi literaturii, profesorul de la catedră, iubit şi stimat de către elevi şi părinţi.
Majoritatea intervenţiilor sale încep cu mărturisirea plină de înţelepciune: „Eu sunt Ciobanu”, făcându-ne să ne adâncim în originile îndepărtate ale poporului nostru.
Printr-o simplă căutare virtuală, se poate vedea implicarea editurii Mușatinia în prezentarea omului de cultură Ciobanu în diverse forme, cu multă responsabilitate și dăruire.
Respectul pentru valorile culturale românești a determinat editura Muşatinia, uneori cu sacrificii, de a depăşi sarcasmul afişat din partea altora şi a-l așeza pe Gh. A.M. Ciobanu la loc de cinste, alături de cărturarii neamului.
Aceasta este menirea noastră, a celor care prin editura Mușatinia dorim să promovăm valoarea autentică: o cinste și o mare răspundere în același timp.
De ce Ciobanu nu este membru al Uniunii Scriitorilor? Puteți răspunde și singuri. Acum, încercăm să-i împlinim singurul vis, acela de a rămâne în memoria colectivă și ca membru de marcă a breslei scriitorilor.
Cele 7 cărți ce au văzut lumina tiparului la Editura Mușatinia, și încă un volum în pregătire, demonstrează încrederea pe care maestrul ne-a acordat-o cu generozitate. O relație bazată pe încredere și charismă, o colaborare benefică tuturor, fenomenul artei fiind încadrat într-un larg context cultural.
Profesorul Gheorghe A. M .Ciobanu, un model de virtute și trăiri, care înnobilează sufletul omenesc.
La întrebarea mea, cum s-ar explica această longevitate creativă, maestrul mi-a răspuns nonșalant: ,,Gândesc, acum, la un „polinom de maximalitate” mult mai restrâns, redus doar la câţiva factori coexistenţi: sănătate, luciditate, activitate, creativitate, contemporaneitate şi raţionalitate în faţa morţii. Secretul longevității activității mele nu este chiar un secret […] mi-am tras seva și puterea de la tinerețea cu care am fost mereu înconjurat, de la discipolii mei. Așa am reușit să susțin peste 3.000 de conferințe, să predau 63 de discipline ca profesor, în primul rând pentru că, după război, așa erau timpurile, fiecare profesor preda pentru o școală întreagă.” (Emilia Ţuţuianu: Interviu cu Gheorghe A. M. Ciobanu – la aniversarea a 88 de ani)
Fiind adesea în apropierea maestrului, pentru editură, pentru mine personal, a fost mereu o zi de sărbătoare. Cu respect, cu nostalgică prietenie, pentru tot ce a dăruit culturii române, un pios omagiu la ceas aniversar.
,,Şi-n timp ce tot mereu cad frunze, pe aripe de vânt lăsate,/Iar umbrele-nserării triste, acopăr firea ca un nor,/Acum dintru a mea simţire, o parte mică se desprinde,/Un gând, încet se naşte iarăşi, şi se redeapănă uşor”…(din poemul Nostalgie, scris de Gh. A. M .Ciobanu în anul 1941)

O viață de om ce a prețuit fiecare secundă. Și-a clădit singur drumul spre lumină! Editura Mușatinia, mereu aproape de omul cetății, contribuind după puteri la ceea ce înseamnă cultură necondiționată, valoare, respect și prețuire în numele Neamului Românesc! Sărbătorim de ziua Bunei Vestiri, sărbătorim în fiecare zi, prietenul de suflet al ,,mușatinilor”.
Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, i-a conferit ,,Crucea moldavă” pentru laici, în semn de distincţie şi de preţuire pentru activitatea excepţională, intelectuală şi culturală în viaţa cetăţii muşatine.
Această recunoaștere arhierească confirmă încă o dată apropierea de existențial și oameni a Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului. Fiind mereu aproape de oamenii de cultură, Înaltpresfințiia Sa este unul dintre cei care zidesc și prin cuvântul scris. Suntem onorați de grija duhovniceacă aducătoare de lumină revistei Melidonium, editurii Mușatinia, autorilor ce își lasă amprenta în spiritul locului.
Ziua în care a avut loc evenimentul, o zi binecuvântată! Fiind cea de-a IV-a duminică din Postul Mare este închinată Sfântului Ioan Scărarul. Acest cuvios părinte este autorul unei importante opere de spiritualitate, numită Scara virtuţilor, al cărei conţinut este de o mare valoare pentru lumea creştină. Orice urcuş presupune efort, echilibru şi forţă – consemnează Înaltpresfinţitul Ioachim – de aceea ziua de 22 martie a fost o zi specială, pentru toţi cei prezenţi la Catedrala Arhiepiscopală Roman, pentru însuşi Gheorghe A.M. Ciobanu în acest urcuş epectatic.
Muzica mileniului III, scrisă de domnul Ciobanu are ceva din ,,miracolul acestei uniri a cerului cu pământul prin gândirea sa”. Înaltpreasfinţitul Ioachim a făcut legătura cu alte două personalități ale gândirii și culturii române universale, care nu au trăit și scris pentru timpul lor, ci pentru viitor, respectiv vrednicul de pomenire episcop Melchisedec Ștefănescu și eruditul profesor universitar arhitect Duiliu Sfințescu, pe care l-a cunoscut la Paris în perioada studiilor doctorale, și despre care Constantin Noica spunea că este ,,homo planetarius”, cel care are patria peste tot și crează pentru toți.
Mulțumim Înaltpreasfințitului Ioachim şi Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului pentru strădania de a fi mereu aproape, prin fapte și cuvinte ziditoare.
Pace și bucurii duhovnicești Înaltpreasfințitului Ioachim Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, cu mulțumiri și încredere de a păstori cu același dor de Dumnezeu, acest ținut binecuvântat.

La mulți şi buni ani domnule Gheorghe A.M. Ciobanu!

Emilia Ţuţuianu, director Ed. Muşatinia Roman


 

 

https://gheorgheamciobanu.wordpress.com/

12 comments

Skip to comment form

 1. Dumitru Mititelu

  Domnule profesor Gh. A.M. Ciobanu cu ocazia aniversării a nouăzeci de ani de viaţă sunt onorat să vă pot transmite multă sănatate şi putere de muncă.

 2. Mariana Gurza

  La Mulți și Fericiți ani, Domnule profesor Gh. A. M. Ciobanu!

  Recunosc, nu ne cunoaștem personal, dar Doamna director Emilia Țuțuianu, prin revista Melidonium și editura Mușatinia, a reușit să vă transforme într-un ,,fenomen cultural planetar” !
  ,,Scara virtuțiilor”, pe care pas cu pas o străbateți, este lucrarea divină a omului ce cunoaște măsura valorii sale, binecuvântat de CUVÂNT!
  Felicitări MAESTRE !
  Pace și bucurii duhovnicești Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului !
  Felicitări sincere pentru râvna neiubitoare de arginți, a celei care este psiholog, scriitor, editor, director – Emilia Țuțuianu!
  Sunt convinsă că oamenii cetății romașcane, sunt încurajați și stimulați pentru orice faptă ziditoare.
  Doamne ajută!

  Cu ales respect,

  Mariana Gurza
  Timișoara

 3. boris david

  LA MULȚI ANI; MAESTRE !!!

 4. Maria Ratiu

  LA MULTI ANI FERICITI SI PLINI DE IMPLINIRI, DLE PROFESOR!!
  CU DRAG, MARIA RATIU

 5. moroșanu

  Nu este ,,Mușatinia” singura entitate care și-a făcut profesiune de credință din a-l prezenta pe marele nostru cărturar publicului larg, cu diferența că unii fac CE trebuie, fără să pretindă ceva pentru această DATORIE (civică și duhovnicească!), în vreme ce alte categorii sunt foarte preocupate să povestească mai mult despre ceea ce au făcut, obturînd, astfel, însăși imaginea lucrării lor! Dar, lumea asta niciodată n-a fost mai altfel, nu e nici o mirare :) Esențial este faptul că așa, pic cu pic, de la unii mai mult, de la alții după pricepere și putință, pînă la urmă se încropește o lucrare care vine să lase urme în timp purtînd chipul și amprenta ființială a acestui mare OM de care, iată, bunul Dumnezeu se-ndură și ni-l lasă încă împrerună cu noi…

  1. Mariana Gurza

   Cu respect, Domnule/Doamnă ,,moroșanu”, v-aș ruga să-mi indicați și alte publicații unde profilul emblematic al prof. Ciobanu este prezent.
   Nimeni nu pretinde nimic, faptele bune, plăcute Domnului, se fac în tăcere.
   Ca teolog, vedeți doar ce doriți să vedeți! Ca editor, ai o datorie morală de a promova oameni și cărți… Mă surprinde această atitudine, care îmi dă de gândit cum știți să prețuiți oamenii faptelor… cele scrise de d-stră, anulează ceea ce se dorește un ,, LAUDATIO” în prag de sărbătoare.
   Nu suntem singuri, cum nici Editura Mușatinia nu este singură. Dacă are o recunoaștere internațională, este meritul strădaniei ei.
   Dacă oamenii locului se întrec în a acapara ceva, doar la zile festive, aveți o problemă…
   Probabil Domnia Voastră ați făcut posibilă intrarea prof. Ciobanu ca membru al Uniunii Scriitorilor!

   Dumnezeu să-i înmulțească anii prof. Ciobanu! Acum aparține eternității!

 6. doina

  Încă o dată mi se confirmă ideea că cel care face lucruri frumoase, din suflet, din convingere şi pentru că aşa consideră că-i firesc, e atacat cu absolut orice prilej. Cu motiv, fără motiv, obiectiv sau nu, e „combătut”, ca-ntr-un război psihologic fără sfârşit. Să fie oare invidia sau vanitatea masculină că o femeie a răzbătut prin muncă şi dăruire într-o „mârşavă lume a bărbaţilor”?
  Mă întreb cine a hotărât asta?
  Crede cineva că micimea unor comentarii îi va împuţina crezul Emiliei Ţuţuianu?
  Cei care se „ostenesc” astfel o fac degeaba pentru că este o vorbă din bătrâni: „ce nu te omoară,te întăreşte”…
  Faptul că mare parte din scrierile distinsului profesor Gh.A.M. Ciobanu au văzut tiparul la Editura Muşatinia e meritul celor care fac comentarii în numele „datoriei civice şi duhovniceşti” ?
  Cine sau câţi din cei care azi vorbesc şi-au „făcut profesiune de credinţă” din a scrie despre personalitatea complexă a distinsului profesor, din a-i promova imaginea şi opera într-un mod care să rămână nealterat posterităţii? Şi sunt atâtea de „povestit” pe care nu le ştiu majoritatea,cum ar fi: un blog Ciobanu, o pagină Wikipedia pentru Domnia sa, etc.,etc…
  Asta pentru că nu poate lăsa să se piardă o aşa personalitate fără a fi consemnată undeva, considerând toate acestea fireşti, normale, chiar dacă inimaginabil de multă muncă e în spatele tuturor acestor demersuri…Mă întreb unde s-a pierdut frumuseţea lucrurilor, a sufletului, a firescului? Cui foloseşte această „vânătoare”? Cum de-am devenit atât de cinici încât o aniversare atât de frumoasă a unei personalităţi marcante a urbei noastre să fie prilej de „atac colateral”?

  Toate urările mele de bine şi ani buni şi luminoşi distinsului domn profesor Ciobanu şi multă putere de muncă pe altarul culturii romaşcane!

 7. profesor Dan Bliderişanu

  Atât mie cât şi multor generaţii de discipoli, viaţa ni l-a hărăzit magistru pe remarcabilul om de cultură Gh.A.M. Ciobanu, având onoarea să-i fiu astăzi, apropiat sufleteşte, fiu spiritual.

  Maestrul nostru a recunoscut comportamentul altruist al Editurii Muşatinia, o entitate care întotdeauna a făcut ce trebuie (o mărturisesc romaşcanii de baştină) cu profesionalism, onestitate, dăruire şi seriozitate, chiar dacă poate a deranjat tocmai prin aceste calităţi.
  Cele 7 cărţi (un al 8-lea volum fiind în lucru) apărute la Muşatinia sunt un omagiu, un gest suprem de preţuire pe care această editură l-a adus, ,,gratuitement et gracieusement” faţă de omul de cultură Ciobanu. Articolul dnei Ţuţuianu este perfect echidistant şi cât se poate de bazat pe realităţi, pe fapte ziditoare.

  Genialitate, erudiţie, unicitate în spaţiul romaşcan, naţional dar şi… planetar: profesorul Gheorghe. A.M. Ciobanu a păşit în universal!
  Doamne, ascultă-ne ruga şi apără-ne Magistrul dându-i sănătate şi ani luminoşi să ne mai poată lumina sufletul cu vorbele-i măiastre!
  La mulţi ani domnule Profesor!

  profesor Dan Bliderişanu

 8. Melidonium

  LA MULȚI ANI, IUBITE DOMNULE PROFESOR !
  SĂ RĂMÂNEȚI TÂNĂR CA UN MĂR ÎNFLORIT, CA MERII, CA PERII , ÎN MIJLOCUL VERII !

  Vă felicit şi vă mulţumesc din toată inima pentru truda dumneavoastră de albină, de o viaţă, care a clădit cărămidă cu cărămidă, strop cu strop o Operă imensă de poezie, de muzică, de filozofie, de omenie, care adăugată culturii române a îmbogățit universul spiritual românesc.
  Mă gândesc cu drag și la dumneavoastră și la părinții dumneavoastră, și zic din adâncul inimii, Domnul să-i binecuvânteze acolo în livada înflorită a raiului unde sunt, pentru fiul harnic și minunat pe care l-au dat.
  Îi mulțumesc Domnului că am întîlnit un om minunat, harnic, creator ca dumneavoastră, și că Domnul m-a ajutat să vă descifrez opera , s-o aduc astfel mai aproape de înțelegerea oamenilor…Pentru aceasta îi mulțumesc şi doamnei Emilia Ţuţuianu, eleva dumneavoastră care vă duce în mod strălucit opera de truditor pe ogorul culturii şi de Omenie mai departe, căci ea ne-a întâlnit.
  Îi rog pe toți cunoscuții dumneavoastră, pe toți elevii, pe toţi tinerii să vă ia ca model, pentru că numai aşa vor ajunge departe. Eu v-am luat, și mă gândesc la dumneavoastră cu dragoste !
  Imaginați-vă la ceas aniversar când se ciocnesc paharele că sunt şi eu cu paharul meu în mână, alături de cei dragi care vă omagiază şi vă urează, şi că vă îmbrățișez cu dragoste !

  Vă doresc mulţi ani de viată, buni ca mierea, frumoşi ca o grădină de crini, minunaţi ca un basm, în care să mai scrieţi cărţi, să-i mai încurajați pe tinerii creatori, în care să vă bucuraţi de viaţă şi de roadele muncii dumneavoastră !
  La mulţi ani dăruiţi, iubite domnule profesor, dăruiţi de Domnul din toată inima. Vă îmbrăţişează cu dragoste, cu preţuire, prietenul dumneavoastră mai tânăr, Ştefan Dumitrescu
  Domnul să fie tot timpul cu noi şi să ne ajute tot timpl ! Fie ca Domnul să ajute poporul acesta să ne mai salveze încă o dată, şi să ne ajute să ajunge un mare Popor ! Doamne ajută ! Slăvit să fie Domnul !

  Ştefan Dumitrescu

 9. Enianu

  OMULUI Gh. A. M. Ciobanu, la Aniversarea 90, multă sănătate și liniște sufletească că a prins Sensurile Lumii și Vieții !

 10. Melidonium

  FERICITI ANI CU SANATATE DORESC ILUSTRULUI PROFESOR ROMASCAN GHEORGHE A. M. CIOBANU, ASTAZI – 25 .03. 2015 CU OCAZIA IMPLINIRII VENERABILEI VARSTE DE 90 ANI, ADMIRATIE SI RECUNOSTINTA!
  „Secretul longevității activității mele nu este chiar un secret […] mi-am tras seva și puterea de la tinerețea cu care am fost mereu înconjurat, de la discipolii mei. Așa am reușit să susțin peste 3.000 de conferințe, să predau 63 de discipline ca profesor, în primul rând pentru că, după război, așa erau timpurile, fiecare profesor preda pentru o școală întreagă.” Gheorghe A. M. Ciobanu

 11. ROZENBERG MARILENA

  Stimate domnule Ciobanu,

  LA MULTI ANI SI BUNI !
  Cand oare au trecut 90 de ani ?
  Foarte repede ! Uite asa tot jucandu -va cu cuvintele anii au zburat ! De fapt asta ati fost toata viata : un copil nazdravan care nu s-a jucat cu jucarii ci cu cuvintele limbii romane care de fapt sunt un bun la dispozitia tuturor ! Am uitat ca intre timp v-ati mai jucat si cu niste simfonii, cu niste filozofii despre viata, cu niste formule matematice…
  Deci asta este secretul longevitatii !!! Sa ramai mereu copil si sa te joci cu …jucarii neconventionale !!!
  Va imbratisez de la distanta si mi-e foarte dor de excursiile in care mergeam impreuna cu doamna Ciobanu , cu mama si tata !

  MARILENA din Cluj Napoca

Lasă un răspuns