«

»

Elena Dragu: Exerciţii de dicţie

elenaÎN CULISELE TEATRULUI ANTIC
Lui Sandro Botticcelli

O singură lacrimă să cadă a lăsat.
Pe lespedea preacurată,
chipul sidefiu al sirenei s-a scurs –
cântec peste catargul lui Ulysse.
Transparenţa grea a acoperit,
asemeni pământului,
strălucirea dinţată a aurului.

Pajul rolul şi-a uitat
şi a scris în praf,
c-un deget subţire,
tristeţea prelinsă-n obraz.

LECTURĂ ÎN INFRA – ROŞU

în oraşul dreptelor linii
sună vechi acordul stins;
ondula, perturbată în unghi,
transpare în lentul contur;
osatură evanescentă
în trecere prin câmpul minat;
pupila – foton electrizat –
ricoşează pe clavecinul lui Bach;

IREVERENŢĂ

Inchizitoriale
spade ale lui Damocles
poartă aluzii inevitabile
prelungind trena prezentului
până-n pătrarul Ideii.
Incubaţia eterului
pregăteşte saltul
finalei disoluţii
a fragilei construcţii
de var.

IMPOSIBILA CRUCIADĂ

Ah, timp al eroismului trădat,
vreau spada mea, Durandal,
şi calul meu, Ducipal.

În umbra de aur vechi
din le Dồme des Invalides
am aruncat mănuşa mea fină şi albă.
Gândeam: istoria asta mă deprimă!
Trăgând, fără martori, floreta subţire,
încercată – credeam (!) – în lupta
cu stilizate siluete eoliene,
am executat graţios
secreta lovitură de maestru.
Jubilam: touché…touché …

Între mareşale falduri de pluş
Înalta Eminenţă Cenuşie
chicoti îndelung.

ÎN LOC DE EPILOG

Pe caldarâmul
lustruit de rotirea perfectă
a himerei de lux,
paşii mei inteligenţi,
trădând înţelegerea veacurilor,
rememorează fazele surâsului
orientat după pătrarele Selenei.
Artera prezentului
captează sângele meu albastru
dizolvând capsula
cu esenţa distilată
a amărăciunii.
Îmi arog inutil şi demodat
Rolul de paj al lui Hamlet
rostind solemn
patetic epitaf.

VIA DOLOROSA

Coarda arcului
se supune plecând în arcuire;
tremurând, nevoind,
dar aşteptând arcuirea.
Bolta urcată, urcarea –
propulsie în forţă
pentru arderea în vid;
lăcaş de popas,
de spaimă şi pace
ocrotind neodihna ocrotitoare.
În vibrarea din urmă
preajma săgeţii rămâne.
Şi ruperea din năprasnicul salt.
Spaţiul albit freamătă singur,
fără sălaş.

Lasă un răspuns