«

»

Florin Vasile Bratu – Seducţie

Florin BratuDomnului patriarh
al literelor moldave,
Gheorghe A. M. Ciobanu,
cu cea mai mare dragoste,
departe de cele ce urmează.

Zilele mor în taină, nocturne,
anii s-adună tot mai mulţi…
Nu-i rază în umbră să ne învie,
ne-ascundem, în rugă, desculţi.
Perene rătăciri ne pasc în jug,
prădalnic cresc în trap răscolitor.
În pragul îndoielii, vecernii
ne-nfioară, în vălul trecutului lor…
Ne pierdem în uitare, şi-o cernem
spăşiţi. Ne inima grea,
durerile haine, poruncitoare.
N-a mai rămas în drum vreo stea
cărările cărunte să desluşească…
Mai ţinem în frâu, în chemare,
speranţe lacome şi laşe,
ce poartă-n suflet amăgitoare
aşteptări, neprihănite…
De dorul lor tânjim boem
necercetate căi rămase.
Din picături, întregul vrem…
***
Dă-ne, Doamne, răgazul împlinirii !…
În astenii şi visele seduc.
Diurn, iluzii veştede ne înconjoară,
în nopţi pustii, pustii se duc…

Lasă un răspuns