«

»

Biserica militară a Garnizoanei Roman


Biserica ortodoxă din garnizoana Roman, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” este construită în anul 1889, odată cu ridicarea cazărmii Regimentului 14 Dorobanţi ,, Roman” în care este amplasată, fiind una dintre cele mai vechi biserici militare din țară.
În lucrarea ,, Albumul armatei române.10 maiū 1902 apărută la Editura Librăriei Socecū&Bucuresci cu prilejul aniversării a 25 de ani de la Războiul de independenţă sunt consemnaţi ca patroni spirituali ai Regimentului 14 Dorobanţi ,, Roman” , ,, Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” , aceasta fiind și denumirea inițială a bisericii.
Atât biserica, cât şi cazarma, au fost ridicate din contribuția cetățenilor orașului Roman, care au vrut astfel să îşi arate recunoştinţa faţă de trupele ce reveniseră de pe frontul războiului de independenţă.

[flickr_set id="72157662965701463"]

Din garnizoana Roman au participat la Războiul de Independență trei unități militare : Regimentul 14 Dorobanți ,, Roman”, Regimentul 8 Călărași și Regimentul 4 Artilerie.
Biserica este ridicată din cărămidă, având plan de navă, păstrând în interior împărţirea caracteristică, respectiv altarul, naosul, pronaosul şi un pridvor. În pridvor, se află un punct muzeistic înființat de preotul militar Bucur Ionel, unde, alături de Sfântul Antimis și o parte din odoarele ce au aparţinut bisericii până în anul 1949, se află și veșmintele ultimului preot militar, Gheorghe Adăscăliței.
În această biserică a slujit şi vrednicul de pomenire Episcop al Armatei Dr. General de Brigadă Partenie Ciopron care a fost coleg la Facultatea de Teologie din Cernăuţi cu ultimul preot al Regimentului 14 Dorobanţi şi al Diviziei 7 infanterie preotul militar Gheorghe Adăscăliţei.
În baza legii cultelor din 3 august 194 episcopul Partenie Ciopron este exclus din armată, ierharhul întorcăndu-se în cadrul structurilor Bisericii Ortodoxe Române, ca vicar patriharhal. Din păcate, acesta nu va scăpa de represaliile autorităţilor comuniste, fiind acuzat că a elaborat o serie de pastorale în timpul Campaniei din Est, în care îndemna soldaţii să lupte împotriva bolşevismului.
Începând cu data de 4 martie 1962, Partenie Ciopron va ocupa scaunul de episcop al Episcopiei Romanului şi Huşilor, funcţie pe care o va ocupa până la data de 1 ianuarie 1978, cănd se va retrage la Mănăstirea Văratic.

Episcopul Partenie Ciopron va înceta din viaţă la data de 28 iulie 1980, fiind înmormântat în cimitirul acestui străvechi lăcaş de cult.
De asemenea, în Biserica garnizoanei Roman a slujit şi preotul căpitan Davidescu Nicolae , confesorul Regimentului 14 Dorobanţi ,, Roman” .
În jurnalul de operaţii al Diviziei 7 infanterie Roman se consemnează : ,, În ziua de 26 octombrie 1944 s-a oficiat la Jucu de Jos un serviciu religios de către preotul maior Gheorghe Adăscăliţei cu prilejul eliberării ultimei brazde de pământ din Transilvania de Nord.Comandantul diviziei a rostit cuvinte de mare vibraţie patriotică, arătând jertfele de sânge făcute de Armata Română pentru îndeplinirea idealului naţional. Festivitatea s-a terminat cu defilarea trupelor”
Preotul militar Gheorghe Adăscăliţei a încetat din viață în anul 1970 și este înmormântat în cimitirul oraşului Roman.
Odată cu desfiinţarea clerului militar din Armata României, întregul corp de clădire al bisericii a avut diferite destinaţii : magazie, moară, sală de sport, club.
În anul 2002, Episcopia Romanului, prin Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul acordă binecuvântare pentru a se începe lucrările de redare a destinaţiei iniţiale, pe care a avut-o până în anul 1949, şi anume cea de Biserică de Garnizoană a Romanului.
Episcopia a încredinţat lucrările de refacere preotului militar Bucur Ionel, astfel, că în anul 2003 se încep lucrările de renovare, ce se vor finaliza în anul 2006.
Pe data de 29 octombrie 2006 a avut loc sfinţirea lăcaşului de cult de către Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul însoţit de un sobor de preoţi din Roman, preoţi militari din garnizoanele Moldovei şi reprezentanţi din conducerea Ministerului Apărării Naționale.

Sorin Grumuş 

Bibliografie:
Calendarul tradiţiilor militare 2013, Serviciul Istoric al Armatei – Editura Centrului Tehnic – Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012, p.30-40.
Vasile Ursachi, general Vasile Bărboi; Gheorghe Sibechi , Gh.A.M.Ciobanu; Mihai Andone, Gheorghe David ș.a., Istoria oraşului Roman, 1392-1992, Imprimeria ,, Bacovia”Bacău,1992, p. 291.

 

Episcop-general-de-brigadă-dr.-Partenie-Ciopron

Lasă un răspuns