«

»

Scriitori români înrolați în Divizia 7 Infanterie ,,Roman” în timpul Primului Război Mondial

La data de 15 august 1916 România a declarat război Puterilor Centrale după doi ani de neutralitate. Animați de realizarea idealului național ,,România Mare”, tânăra generație a dat curs acestui deziderat, și s-a înrolat în număr mare în rândurile oștirii. Excepție nu au făcut nici tinerii scriitori Camil Petrescu și Camil PetrescuMihail Sadoveanu care au fost înrolați în Regimentul 16 Infanterie ,, Suceava”, unitate din compunerea Diviziei 7 Infanterie ,,Roman”.
Sublocotenentul Camil Petrescu a îndeplinit funcția de comandant al secției I – mitraliere / compania a 8-a din Regimentul 16 Infanterie ,, Suceava”. A fost rănit la data de 26 iulie 1917 în timpul luptelor crâncene purtate pe Valea Oituzului. A fost luat prizonier și internat în lagărele din Sapronyek(Ungaria și Plan(Boemia de unde s-a întors la data de 10 aprilie 1918.
Anii de război și de prizonierat au lăsat urme adănci în conștiința tânărului Camil Petrescu. Însemnările redactate de scriitor vor rememora suferințele fizice și morale îndurate de ostașul român precum și manifestările sociale soldate cu intensificarea mișcării pentru emancipare națională ale popoarelor aflate sub stăpânire austro-ungară.
În timpul unui bombardament german își pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viață, după cum își notează în Jurnal: „Surzenia m-a epuizat, m-a intoxicat, m-a neurastenizat. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc(…) Sunt exclus de la toate posibilitățile vieții. Ca să merg pe stradă trebuie să cheltuiesc un capital de energie și de atenție cu care alții pot ceti un volum. Aici unde totul se aranjează «în șoaptă» eu rămîn vecinic absent“.
Experiența trăită de scriitorul Camil Petrescu în timpul Războiului pentru Întrgirea României se va regăsi în romanul ,, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” apărut în anul 1930.

SadoveanuMobilizat la data de 15 august 1916 odată cu intrarea României în război, locotenentul Mihail Sadoveanu a lucrat la cenzură în București, până în iarna anului 1916, când a fost înrolat la Regimentul 16 Infanterie ,, Suceava”, unitate din compunerea Diviziei 7 Infanterie ,,Roman”.
A fost mutat ulterior la Marelele Cartier General unde a primit misiunea să conducă un ziar scris și tipărit pentru soldați, dar și pentru populația din Moldova care îndura lipsurile și suferințele războiului.
Ziarul intitulat ,,România-organ al apărării naționale”și apărut în anul 1917 la inițiativa unui grup de scriitori, era de fapt o continuare a unui alt ziar apărut în anul 1916. Tipărit tot la inițiativa armatei ,, Glasul ostașilor” a fost scos de Mihail Sadoveanu împreună cu Nicolae Iorga, Octavian Goga, Ion Minulescu și Onisifor Chibu .
Publicația de propagandă ,,România-organ al apărării naționale” avea scopul nedeclarat ,,de a îmbărbăta și de a întări,,sufletele luptătorilor de pe front și din spatele frontului”. Acesta avea să apară la Iași în 15000-20000 de exemplare având ca prim redactor pe marele poet transilvănean , Octavian Goga.
Corespondentul de război MihailSadoveanu a scris articole și reportaje de război în care s-a arătat împotriva agresiunii , și s-a dovedit un apărător al păcii , civilizației și valorilor umane.

Sorin Grumuş

Bibliografie:
– Statul Major General.- ,,Armata Română și patrimoniul național”,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,București,2010.
– Revista ,,Document”-Buletinul Arhivelor Militare Române,nr.1-4,2006.

Lasă un răspuns