«

»

Colegiul Național ,,Roman-Vodă” în anii celor două războaie mondiale


În anii Primului Război Mondial frontul se apropia de ținuturile Moldovei. Datorită numărului mare de răniți, spitalele militare din orașul Roman deveniseră neîncăpătoare. În această situație, autoritățile militare și civile au început să improvizeze în grabă alte spitale militare.
În acest context Liceul ,,Roman-Vodă” a fost evacuat, și localul a fost transformat în spital militar.Cursurile liceale se desfășurau în Grădina mare de lângă gară, precum și în chiliile și clopotnița Episcopiei, unde la etajul întâi era o cameră mare și luminoasă.
Director al liceului era profesorul de matematică Emanoil Silberg, ginerele fostului director, scriitorul Calistrat Hogaș. Numeroși profesori tineri ai liceului, printre care și Constantin Dascălu, fuseseră încorporați în unitățile militare din garnizoana Roman, și se aflau pe front.

[flickr_set id="72157665296496575"]

Petre Alexandrescu-Roman elev al liceului în acea perioadă, rememorează: ,,Într-o dimineață și-a făcut apariția numai la cancelarie fostul nostru profesor de limba latină, Frumuzache Chiriac. Era îmbrăcat în uniformă de căpitan. Noi toți ne aflam atunci în recreație în curtea Episcopiei. Am alergat înaintea excelentului profesor și i-am făcut o foarte caldă manifestație de simpatie.
În acea perioadă se afla refugiat la Roman, alături de întreaga familie, scriitorul și preotul Ion Agîrbiceanu, care la invitația renumitului profesor Nicolae Apostol a ținut câteva prelegeri în fața elevilor.
În anul 1917 spitalul militar provizoriu a fost evacuat și localul liceului a fost ocupat de un comandament al armatei ruse.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, între anii 1941-1942 într-o aripă a localului a funcționat un spital anexă B, sub conducerea Spitalului militar Z.I. nr..445. În timp ce internatul a fost desființat, în vila liceului erau camere ocupate de birouri ale armatei germane.
În această perioadă cursurile s-au desfășurat în aripa dreaptă a localului, până la data de 19 martie 1944, atunci când instituția și personalul au fost evacuate în localitatea Dumbrăveni,din fostul județ Tîrnava-Mică.
În această situație, datorită apropierii liniei frontului de orașul Roman, la data de 23 martie 1944 anul școlar 1943-1944 se încheia.
În timpul bombardamentelor executate de aviația militară sovietică asupra orașului Roman, clădirea Liceului ,,Roman-Vodă” a fost lovită de câteva bombe. Pagubele materiale suferite de clădirea liceului au fost foarte mari.Astfel, patru pereți au fost sparți, acoperișul clădirii a fost grav avariat, în timp ce majoritatea geamurilor au fost sparte.
Dintr-o adresă din data de 19 decembrie 1944 transmisă de către directorul Seminarului din Roman conducerii Liceului ,,Roman-Vodă”, aflăm faptul că din localul școlii fusese evacuat un spital militar sovietic.În același timp, în vila liceului s-au mutat câțiva oameni de serviciu care asigurau și paza acestuia.
După revenirea din refugiul de la Dumbrăveni, și până la finalizarea reparațiilor cauzate de război, cursurile liceale s-au desfășurat în incinta Liceului de fete din orașul Roman.

Sorin Grumuş

Bibliografie:

  • Petre Alexandrescu-Roman, , Amintiri din clopotnița Episcopiei în ,,Școala Nouă ”– revista Liceului ,,Roman-Vodă” din Roman,1972.
  • STEȚCU, Gr.NICOLAE, Pagini din istoria Liceului Roman-Vodă din Roman, Tipografia Piatra Neamț, 1972.

Lasă un răspuns