«

»

O aventură picturală – Liviu Lăzărescu, eseu de Zoltan Terner

Liviu Lăzărescu şi Zoltan Terner sunt prieteni foare buni de o viaţă. În care timp, fiecare din ei s-a remarcat într-un domeniu deosebit al esteticii, al creaţiei, al culturii.
Liviu Lăzărescu este „un intelectual al picturii”. Notăm din biografia lui – profesor emeritus la Academia de Arta a României, asistentul maestrului Corneliu Baba. Dar şi mânuitor al condeiului, nu doar al pensulei şi culorilor. Este autorul unor cărţi şi manuale despre Pictura în ulei şi despre Culoarea în artă, a unui exhaustiv Dicţionar de artă, a unor scrieri în versuri, eseuri, memorialistică, monografii.
Zoltan Terner s-a remarcat ca regizor de film şi televiziune, ca poet, prozator, eseist, critic literar, gazetar. Este autorul a zeci de pelicule cu tematică ştiinţifică sau cu subiecte din istoria universală a culturii şi a civilizaţiei. Este autorul unor volume de versuri, proză, eseistică. Pe coperta uneia din cărţile sale este reprodus portretul lui în viziunea lui … Liviu Lăzărescu.
Din strădania acestor doi oameni deosebiţi, a rezultat un frumos album de artă, dublat de un excepţional eseu care prilejueşte cititorului şi privitorului satisfacţia cunoaşterii şi înţelegerii.
În cuvântul de (pre)întâmpinare, autorul eseului mărturiseşte că „nefiind nici critic şi nici teoretician de artă, a prins dragoste de picturi, străduindu-se, ca privitor, să le soarbă frumuseţile şi să le pătrundă înţelesurile şi taina”. Este probabil marele avantaj al ne-specialistului, care nu se lasă înfluenţat de criterii şi canoane consacrate, care îşi permite să fie obiectiv subiectiv, să afle sensuri şi înţelesuri neştiute, să descopere frumuseţea operei de artă fără a se teme de a fi absolut sincer şi total dăruit.
Cititorul, pe care Zoltan Terner îl întroduce prieteneşte în „noimele ascunse ale culorilor, dar şi în subtilităţile ideilor şi ale metaforelor verbale”, cunoaşte arta sub multiplele ei aspecte, descoperă, ca într-o adevărată aventură picturală, semnificaţiile şi simbolurile ei. Încercând o prezentare sintetică a numeroaselor aspecte ale operei pictorului Liviu Lăzărescu, scriitorul împarte cartea-album pe capitole care sunt repere ale unei creatii de o viaţă.
Floarea ca semn plastic, geometria ascunsă a formei, naturi statice, peisaje romantice şi impresioniste, popasuri europene, nestemate coloristice, muzica armoniilor cromatice, unitatea dintre uman şi divin, stil şi simbol, emblemele sacre şi lumeşti ale maternităţii, săruturi – amor ceresc şi terestru, viziuni mitico-fantastice iata numai câteva subiecte pe care L.L. le tratează pictural şi Z.T. literal, într-o perfectă simbioză estetică.
Parcurgând volumul, abundent ilustrat, ai senzaţia că vizitezi pe îndelete o exhaustivă expoziţie de pictură, îndrumat de un ghid original, competent şi îndrăgostit de exponate, dornic să transmită fiecărui privitor-cititor farmecul şi bucuria culorilor, lirismul dramatic, emoţia.
Dar, curios, chiar şi cei care cunosc îndeaproape arta şi preocupările multiple ale celor doi protagonişti, descoperă cu satisfacţie un Liviu Lăzărescu inedit şi un Zoltan Terner necunoscut. O aventură picturală şi o aventură eseistică la care suntem invitaţi să participăm.

Dorel Schor

Lasă un răspuns