«

»

Alexandru Spătaru – Transsiberianul dintre lumi

Alex SpataruNeputincioase, orologiile n-au măsurat
timpul când într-o gară a Siberiei,
a apărut o fantomatică
linie de cale ferată,
şi un tren necunoscut s-a oprit.
Uşile vagoanelor au rămas închise.
Nimeni nu urcă, nu coboară.
Sala de aşteptare s-a golit.

Cu răsuflarea tăiată, toţi cercetează
de aproape o legendă
– trenul blestemat, condamnat
să călătorească la nesfârşit, fără întoarcere.
I se deschid treceri secrete între lumi,
ce se află lângă cercurile polare.
Străbate siberii cu nădejdea
că în una din ele va întâlni
intrarea în infinitul imposibil, unde
toate lumile paralele se unesc.
Prin ferestrele împodobite cu flori de gheaţă
se zăresc chipuri cenuşii, nemişcate.

Şi, deodată, înspăimântător de nefiresc,
izbucneşte scârţâitul jalnic,
vaier de bătrâne balamale, ca şi cum
o poartă grea, de mult uitată,
aproape înţepenită, s-a deschis.

Şi trenul pleacă în aceeaşi linişte îngheţată.
La comenzile locomotivei e destinul.
Ia cu sine şi calea ferată.
Mi s-a părut că la o fereastră
o mână scrijelea o glastră c-un buchet
de raze ale soarelui speranţei?

Lasă un răspuns