«

»

Lansare carte Editura Muşatinia ,,Irimescu demiurgul de tăceri” autor Gh. A. M. Ciobanu

În cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni 19 iulie 2016, orele 17[flickr_set id=”72157662813221514″]

CUVÂNT ÎNAINTE
Cu un deosebit instinct de iscodire în măruntaiele ascunse ale artei, Gheorghe A. M. Ciobanu, înzestrat fiind de natură cu valoroase posibilităţi de investigare şi percepere a fenomenelor artelor plastice, trecând dincolo de perceperea ochiului, tălmăceşte cu mult spirit de pătrundere multe din secretele artei, ascunse de obicei privitorului obişnuit.
Ciobanu se impune ca un analist riguros al fenomenului spiritual de care dispune arta, ca un factor activ şi inepuizabil, cu însuşiri tainice pentru înnobilarea sufletului omenesc.
Suita cronicilor semnate de Gheorghe Ciobanu, ce au apărut periodic în ziarul Opinia fălticeneană, în care îmi analizează sistematic creaţia pe capitole: temă, stil, concepţie şi originalitate, constituie un valoros material de referinţă pentru descifrarea sistematică, din punct de vedere evolutiv, a multiplelor şi diverselor preocupări, pe parcursul strădaniilor mele de a străbate captivantul şi anevoiosul ogor al artei.  Ion IRIMESCU

Ion Irimescu

Lasă un răspuns