«

»

Shay Avivi – Pictura cu valori narative

[flickr_set id="72157668315274223"]

Pictorul israelian Shay Avivi este considerat un artist plastic realist cu stilul modern, care utilizează diferite tehnici în realizarea lucrărilor lui, bazate preponderent pe figuri, nuduri şi peisaje. Numai că dânsul, într-o artă considerată lirică, întroduce pe nesimţite valorile narativului.
Există în peisajele sale, cu spaţii largi şi orizonturi necuprinse, elemente ale modernismului european, cu caracteristica de a aborda concomitent figurativul şi nonfigurativul. In alte compoziţii, cu figuri umane, pe fond eclectic, Shay Avivi se îndepărtează evident de stilul său cuminte şi jocul inocent, permiţându-şi discrete exacerbări expresioniste. Dar traseul său artistic se dovedeşte convingător prin consecvenţă şi mesaje.

Este uşor să constatăm în peisajele, dar şi în portretele, pictate în tehnici atât de diferite, acuitatea observaţiei, evoluţia spre o direcţie decisă a peisagisticii în care cultul pentru natură se împleteşte cu un filon sensibil, într-o structură poetică originală. Culoarea dominantă este aşezată pe pânze în câmpuri largi, uneori monocrome, alteori părând că se revarsă, înundând spaţiul pictural peste tot…
În cazul figurilor pictate, paradigma portretului cu tresături difuze subliniază posibilităţile creative ale artistului, care nu mai trebuie să păstreze asemănarea perfectă cu modelul real, ci permite esenţializări cu valori filozofice, sugerând un univers fabulos.
Pictorul crede în materia vizuală şi în fondul pseudo-mozaical. Rezultă un ansamblu colorat al unor circumstanţe reale, dar cu o amprentă izoterică, eventual o alternativă la realitatea de care Shay Avivi se îndepărtează uşor, pentru a reveni apoi şi mai convingător.
Fără îndoială că unele picturi devin emblematice, având o încărcătură simbolică şi obţin, în timp, un impresionant palmares. De altfel, Shay Aviv a primit pentru arta sa Celeste Prize, un premiu internaţional acordat artiştilor profesionişti , îndeosebi celor care au surprins figura umană în intimitatea ei cea mai profundă şi convingătoare.

Dr. DOREL SCHOR

Lasă un răspuns