«

»

Leonte Kaufman – Simplitate şi echilibru

[flickr_set id="72157668897021343"]

Există numeroşi pictori amatori, care nu au frecventat şcoli de artă, dar care dedică mult din timpul lor acestei frumoase îndeletniciri. Ei practică arta pe cont propriu, folosind mijloace de exprimare plastică obişnuite, dar conferindu-i într-un fel atributul de artă spontană, instinctuală.
Doctorul Leonte Kaufman din Aşkelon nu s-a apropiat de şevalet abia la vârsta pensionării, cum de obicei se întâmplă. Petrecându-şi tinereţea în Iaşi, oraş cu bogate tradiţii culturale, a urmat cursurile şcolii populare de artă, fără a-şi neglija cursurile profesionale şi a căutat mereu să se afle în preajma celor care puteau să-l iniţieze în secretele artelor vizuale. Fapt pentru care şi acum îşi aminteşte cu respect şi admiraţie de doctorul Beniaminovici, un medic care picta, sau de magistratul Gavrilescu, un pasionat colecţionar.
Tablourile semnate de doctorul Leonte Kaufman sunt figurative, realiste, amintind uneori de pictura naivă, dar fără a se încadra în această categorie. Ele reflectă realitatea „personală” a autorului. Este o realitate care a trecut prin sensibilitatea artistului, păstrându-şi prospeţimea, o afirmare discretă a individualităţii sale, o anumită stare de ingenuitate. S-ar zice că neavând neapărat un model profesionist (deşi uneori influenţa lui Van Gogh sau a lui Sabin Bălaşa e sesizabilă), pictura lui e liberă de orice tutelă, de complexul profesionalităţii.
Desenul lui Leonte Kaufman este dominat de simplitate şi echilibru. Detaşat de formalism şi modele, el îşi permite un discurs plastic fără îngrădiri legate de culoare, proporţie sau perspectivă. Simţul observaţiei realiste şi o conotaţie absolut individuală cu subiectele abordate îi îngăduie să realizeze o imagine totală care ocupă o parte proeminentă din ele.
Ar fi fost benifică pentru pictorul amator trecerea printr-o şcoală superioară de artă, printr-un institut specific academic? Aceasta e întrebarea… Şi atunci ce s-ar fi întâmplat cu arta stomatologică pe care a practicat-o atâţia ani?

Dr. DOREL SCHOR

Lasă un răspuns