«

»

Alexandru Spătaru – versuri

Alex SpataruDin nou soarele…

Prea bunul , mereu generosul,
marele nostru prieten, Soarele,
mâhnit peste măsură
de cunoaşterea noastră aflată
în grea suferinţă, a hotărât
că este iar dator să ne-ajute.

Din grandioasele explozii solare
a zămislit invincibile corăbii de foc,
menite să străbată oceanele
cosmice, până la ţărmurile
fără frontiere, unde îşi au
sălaş misterele.

Cu seminţele lor
se vor umple corăbiile.
Preţioasa încărcătură va fi adusă
pe Terra; vor fi semănate
în sinele pământenilor.
Vor da rod, vor creşte şi vor înflori cu flăcări
sacre; fiecare petală va fi un pas,
o treaptă în devoalarea tainelor.
Pe bătrânul Pământ se va
înstăpîni euforia generală
a luminilor înţelepciunii.

Dar nu vor lipsi obosiţii
de prea multă lumină,
ce vor căuta umbra. Vor fi
şi dintre aceia terorizaţi de teama
că nu vor înţelege, sau
vor uita ce-au aflat; ei
vor prefera să stea pe margine,
absenţi.

Spectacol ratat

În arenă s-a lăsat
o grea, nefirească tăcere.
O vibraţie magică a oprit jocul macabru.
Infernul trecea printr-o
grea încercare. Şi-a coborât
steagurile în bernă; negrul spăimos
omniprezent era acum cenuşiu,
semn că cetatea întunericului
fără speranţe intrase în doliu.

Demonul purtător de moarte,
încuibat în omul devenit ucigaş de
vieţi inocente, lipsite de apărare,
a fost aruncat în nefiinţă de
Maiestatea Sa, Viaţa.
În faţa ei, ucigaşul de profesie
a îngenuncheat, încovoiat
de un munte de păreri de rău,
cerându-şi iertare.

Cu spinarea străpunsă de săbii,
şiroind de sânge, înnebunit de durere,
animalul alerga spre om; părea
că se ivise prilejul să-l străpungă,
victorios să-şi poarte trofeul în coarne.
Dar, la un pas de toreadorul
nemişcat s-a oprit.

Prin ochii înceţoşaţi de durere cumplită
şi de animalică furie a trecut
o undă de lacrimi curate.
Vederea de-afară şi cea
dinlăuntru s-au limpezit.
Peste om şi animal se pogorâse
deopotrivă un duh sfânt
pe aripi de milă.

În tribunele arhipline
cu umanoizi cretini, se stârnise
o rumoare, se amplifica un protest:
„să ni se dea banii înapoi,
spectacolul a fost ratat!”

Lasă un răspuns