«

»

O expoziţie interzisă

[flickr_set id="72157669935598573"]

În urmă cu aproximativ 60 de ani, tânărul pictor Samy Briss se remarca în lucrările sale prin forţă imaginativă, inteligenţă şi acurateţe. La care putem adăuga un îndrăzneţ simţ al umorului şi o abordare temerară, evident neconvenţională, a subiectelor. Pictura sa creea un univers de sine stătător care era, în sine, o invitaţie la dialog.
Numai că o comisie a Uniunii Artiştilor Plastici de la Bucureşti, care trebuia să-şi dea avizul, a considerat că tablourile lui Briss nu corespund „esteticii realismului socialist”, iar expoziţia programată în capitala României a fost interzisă în ultimul moment.
Iată însă că dialogul a continuat între artistul aflat acum la Paris şi iubitorii de frumos , care i-au admirat lucrările in muzeele, expoziţiile, galeriile prestigioase şi colecţiile particulare din întreaga lume.
Intr-un recent schimb de scrisori, maestrul Briss îşi aminteşte cu amărăciune episodul expoziţiei interzise: „Am cotrobăit printre vechi dosare uitate de ani, sertare nedeschise de multă vreme şi tablouri care îmi amintesc clipe triste sau mai puţin plăcute..”îmi scrie.
Dar tablourile a căror expunere fusese atunci interzisă se află acum în mâini bune şi sunt unanim apreciate. Unul dintre ele se găseşte la New York în cunoscuta colecţie Liberman, altele în Israel, în Franţa etc. Nu ştiu dacă corespund, în sfârşit, esteticii realismului socialist, dar ştiu că oamenii apreciază la ele, în primul rând, frumuseţea şi originalitatea desenului, poezia vizuală, stilul qvasi-folcloric, fantezia, încărcătura emoţională.
Referindu-ne la întreaga operă a maestrului Briss, putem afirma fără teamă de a greşi că libertatea de expresie nu cunoaşte limite. Poate că şi din acest motiv, după destui ani în care a expus în întreaga lume, mai puţin în ţara natală, Samy Briss a revenit de câteva ori pe meleagurile româneşti, acolo unde s-a născut şi a cunoscut şi primele succese. De altfel, în arta sa recunoaştem infuenţa benefică a folclorului românesc, a artei bizantine şi a motivelor iudaice.

Dr. DOREL SCHOR

Lasă un răspuns