«

»

Istoriografie militară – ,,Călărașii din valea Siretului în războiul de neatârnare”, autor general Radu R. Rosetti

[flickr_set id="72157673783297691"]

Generalul Radu R. Rosetti s-a născut la 20 martie 1877, în comuna Căiuți, judetul Bacău.
După absolvirea studiilor liceale, a urmat Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu din București, pe care a absolvit-o la 1 iulie 1899, cu gradul de sublocotenent. A fost, ani de-a rândul, profesor de tactică la Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu, la Şcoala Specială de Infanterie şi la Şcoala Superioară de Război.
A fost un neobosit cercetător în domeniul istoriei naționale, timp de trei decenii şi jumătate, a publicat un număr impresionant de lucrări care l-au consacrat printre istoricii români cei mai reprezentativi. Primele sale studii au fost: ,, Încercări critice asupra războiului din 1653 dintre Matei Basarab şi Vasile Lupu” şi ,,Încercări critice asupra războaielor din anii 1475 şi 1476 dintre Ştefan cel Mare şi turci”.
A îndeplinit funcția de comandant al Regimentul 6 Dorobanți ,,Mihai Viteazul ” în bătălia de la Mărăşeşti, fiind grav rănit în ziua de 6 august 1917 și ulterior decorat cu cel mai înalt ordin militar de război : Ordinul ,,Mihai Viteazul”. După război, a fost trimis pentru o perioadă de timp, ataşat militar la Londra. Reîntors în ţară, generalul Radu R. Rosetti a depus o acţiune stăruitoare pentru organizarea Muzeului Militar Naţional şi concomitent, şi-a reluat cercetările în domeniul istoriei militare.
Atât înainte de a deveni membru al Academiei Române, dar mai ales după aceea, generalul Radu R. Rosetti s-a impus printr-o fecundă şi valoroasă creaţie istoriografică. În anul 1927, una din lucrările sale, intitulată ,,Partea luată de armata română în războiul de la 1877-1878” a fost distinsă cu premiul „Gheorghe Asachi” al Academiei Române. De remarcat este faptul că autorul a renunţat la suma de bani ce-i fusese atribuită cu acest prilej, cerând ca ea să fie afectată „unei scrieri despre cei ce au fost la războiul pentru independenţă”.
Acestei lucrări i-au urmat: ,, Începuturile artei militare în cuprinsul României de azi” (1932), ,,Problema militară românească”(1934), ,,Essais sur l’art militaire des Roumains” (1935), ,,Călăraşii din valea Siretului în războiul de neatârnare” (1939), ,,Participarea populaţiei civile la războiul din 1877- 1878” (1941) etc.
Generalul Radu R. Rosetti şi-a încheiat prestigioasa carieră ştiinţifică în anul 1947, cu lucrarea ,,Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea”, lucrare de referinţă, care în peste şase sute de pagini, sintetizează cunoştinţele şi experienţa acumulate o viaţă întreagă în studiul istoriei militare a poporului român.
Lucrarea de istorie militară intitulată : ,,Călăraşii din valea Siretului în războiul de neatârnare” apărută în anul 1939, prezintă acțiunile de luptă executate de ostașii din cadrul Regimentului 8 Călărași ,,Roman” în timpul Războiului de Independență. Lucrarea reprezintă rodul cercetărilor efectuate de către autor, în arhivele militare istorice și reproduce pasaje semnificative din Jurnalul de operațiuni al bravei unități romașcane.
Regimentul 8 Călărași s-a înființat în garnizoana Roman, în baza Înaltului Decret nr. 10170 din 1872 și era compus din patru escadroane: Suceava, Neamț, Roman și Bacău.
Patronul spiritual al Regimentului 8 Călărași ,,Roman” a fost Sfântul Alexandru , sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română la data de 30 august.
Istoricul militar, general Radu R. Rosetti arăta în prefața lucrării: ,,Călărașii din acest regiment erau urmași ai străvechilor întemeitori ai așezărilor din valea Siretului, și din văile afluienților acestuia, Moldova, Bistrița și Trotușul. Ei trebuiau să-și procure singuri caii de serviciu.Ca toți locuitorii acelei părți de țară erau cuminți și dacă păreau cam moi erau de fapt nepăsători în fața primejdiei, credincioși, ascultători, hotărâți și răbdători de foame, la frig și la lipsuri.”
În cuprinsul lucrării autorul remarcă printre altele, faptul că primele trupe române care au trecut Dunărea în Bulgaria, în timpul Războiului de Independență, au fost călărașii din Escadronul ,,Bacău” al Regimentului 8 Călărași ,,Roman”. De asemenea, în pagimile cărții este evocată personalitatea și eroismul de care a dat dovadă caporalul Gheorghe Donici, luptător în rândurile acestui regiment de elită.
Considerat drept cel mai important cercetător al istoriei militare a poporului român, om de o aleasă cultură, generalul academician Radu R. Rosetti, a încetat din viață la închisoarea Văcărești, la 2 iunie 1949 și a fost înhumat în cimitirul Bellu din Bucureşti.

Sorin Grumuş

Bibliografie:
– ,,Calendarul Tradițiilor Militare 2012”, Serviciul Istoric al Armatei;
– Istoricul armatei române.10 maiū 1902, Editura Librăriei Socecū&Bucuresci,p.XI.;
– Radu R. Rosetti, Călăraşii din valea Siretului în războiul de neatârnare, București,1939.

Lasă un răspuns