«

»

Autori și lucrări de istoriografie militară în Garnizoana Roman

[flickr_set id="72157674721571211"]

Printre lucrările de istorie militară de referinţă pentru perioada de început a istoriografiei militare naţionale se numără și două lucrări importante de tactică militară, intitulate : ,,Organisarea Armatei Române” în două volume, apărută în anul 1900 și ,,Campaniile napolioniene de la 1796 până la 1815”, publicată în anul 1902.
Aceste lucrări tipărite la Tipografia ,,Leon Friedmann” din Roman, au fost scrise de generalul de divizie Ion .Popovici, pe atunci având gradul de maior, şef de stat major al Diviziei 7 Infanterie şi fost profesor al Cursului de Organisare Mobilisare la Şcoala Superioară de Resboiu.
În anul 1902, la aceeași tipografie, se va publica un regulament de funcționare al Regimentului 14 Dorobanți ,,Roman” intitulat: ,,Instrucţiuni provisorii asupra drepturilor şi datoriilor şefilor de garnisoane rurale” și lucrarea scrisă de locotenentul Lascăr Panu intitulată ,,Rezumat din istoria Armatei României (1383-1888).
Colonelul Boerescu Nicolae, comandant al Regimentului 14 Dorobanți ,,Roman” va publica la rândul său la Tipografia ,,Leon Friedmann” următoarele lucrări: ,,Resboiul Anglo-Boer în Africa de Sud. Extras dupe autori francezi și germani” în anul 1902, ,,Dicționar de campanile aranjat după autori și colaboratori” în anul 1903 și ,,Diferite propuneri” în anul 1904.
În anul 1902, Marcu Câmpeanu medic militar în Regimentul 14 Dorobanți ,,Roman” publică prima carte de psihologie militara românească, intitulată sugestiv: „Încercari de psihologie militară individuală şi colectivă”.
Prima conferință de psihologie militară din lume intitulată ,,Psihologia mulțimii armate ” a fost susținută de medicul de regiment clasa a II-a Marcu Câmpeanu, la data de 24 aprilie/7mai mai 1899, la Cercul Militar din Roman.
După încheierea celui de-Al Doilea Război Balcanic la tipografiile din garnizoana Roman se tipăresc următoarele lucrări de istorie militară: ,,Cum se făcea la Noi la 4 de Artilerie ” de căpitanul T. Voinescu, cu 84 pagini, în 1913 și ,, Impresii şi note din campania 1913” în 1914, de I. Zamfirescu, cu 121 pagini.
La tipografia ,,Beram” din Roman se va tipări în anul 1914 o broșură cu titlul ,,Spicuiri din războiul turco-bulgar din 1912” având în cuprins conferința ținută la Cercul Miltar din Roman la data de 17 ianuarie 1914 de către căpitanul I.M. Dumitrescu din Divizia 7 Infanterie La Iași, în anul 1914 Th.Rășcanu va publica o lucrare ,,Spre Sofia cu Regimentul 8 Artilerie”, în timp ce la nivelul Regimentului 8 Artilerie ,,Roman” se va întocmi o ,,Dare de seamă asupra operațiunilor militare în Campania din Bulgaria , pe perioada 3 iulie – 30 august 1913.”
Aceste lucrări foarte importante, publicate în garnizoana Roman, se înscriu drept contribuții de referință în bibliografia militară a celui de-Al Doilea Război Balcanic.
După încheierea Războiului pentru Întregirea României, la tipografiile din garnizoana Roman se va tipări lucrarea generalului Ioan Popovici, ,,Bătălia de la Sibiu 12-16 septembrie 1916” apărută în 1918, precum și ,,Jurnal operativ de pe câmpu de războiu (cu Regimentul 56 Infanterie – Antologie eroică)” , editată în anul 1925 și semnată de Alexandru Dăscălescu .
În anul 1930, vor apărea și lucrările de istorie militară semnate de către istoricul militar, locotenent colonel Vasile N. Nădejde, intitulate ,,Istoria Armatei Române ” Vol.I.- Din primele timpuri cunoscute până la întemeierea Principatelor Române” , apărută la Tipografia ,,Cultura Românească”, Iași, 1930 și onorată de către Academia Română cu premiul ,,Gheorghe Asachi”, precum și lucrarea ,, Centenarul renașterii Armatei Române 1830-1930”. De asemenea, în anul 1944 se va tipări și lucrarea: ,,Bătălia de la Varna” (1444), publicată de istoricul militar romașcan, la jumătate de mileniu de la desfășurarea ei.
După anul 1989, generalul de corp de armată Vasile Bărboi s-a consacrat redactării și tipăririi monumentalei lucrări ,,Veteranii pe drumul onoarei și jertfei”. A publicat de-a lungul timpului numeroase articole de istorie militară în publicații de specialitate.
De asemenea, este unul dintre autorii lucrării ,,Istoria orașului Roman 1392-1992” apărută la Roman, în anul 1992, sub egida Societății Culturale ,,Roman-600”. Lucrarea ,,Istoricul spitalului municipal Precista Mare din Roman până la bicentenar, 1998, parțial și al vieții medico – farmaceutice romașcane” , apărută la editura Știință și Tehnică, în anul 2001, scrisă de veteranul de război medic Epifanie Cozărescu și doctorul O. Clocotici reprezintă o importantă contribuție privind asistența sanitară în garnizoana Roman, în timpul celor două războaie mondiale.

Sorin Grumuş

Bibliografie:

  • Comador, ( ret.), av., prof. univ., dr., Aurel Pentelescu, O sută de ani de la prima conferință de psihologie militară din lume în ,,Spirit Militar Modern” nr. 2, 1999;
  • Comandor dr. Marian Moșneagu , Despre trecutul Armartei Române la timpul prezent și viitor” în Document- buletinul Arhivelor Militare Române nr. 1 (47) 2010;
  • BUTURUGĂ,MARIA, Bibliografia militară a anului 1913.Războiul Româno-Bulgar, 2013.

Lasă un răspuns