«

»

Acordarea Ordinului ,,Crucea Regina Maria” în Garnizoana Roman, în Primul Război Mondial

[flickr_set id="72157675006012511"]

Ordinul „Crucea Regina Maria” a fost o distincție de război și de pace, instituită de regele Ferdinand I prin Înaltul Decret nr. No. 85 din 15 februarie 1917 și ratificată prin Legea 201 din 17 martie 1917.
Ordinul Crucea Regina Maria, avea ca scop declarat : „recompensarea serviciilor aduse țării în timp de răsboi sau în caz de epidemii în timp de pace persoanelor care se vor fi distins în chesitunile sanitare”.
Ordinul era acordat de rege prin intermediul Ministerului de Război sau „motu propio” și avea trei clase: I, II și III. Conform legii, membrii ordinului erau aleși pe viață iar numărul lor era nelimitat.
Personalului sanitar militar și civil din armata română și din misiunile militare ale aliaților, care s-a evidențiat în activitatea desfășurată în spitalele militare permanente și provizorii din garnizoana Roman, în timpul Primului Război Mondial, i-a fost acordat Ordinul „Crucea Regina Maria” după cum urmează:

1. Înalt Decret No. 1564 din 28 Decemvrie 1917
FERDINAND I,
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României,
Am decretat și decretăm:
Art. I- Conferim Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a I-a după cum urmează:

,,D-nei Morțun V. Cornelia , președinta filialei Crucei Roșii din Roman, pentru zelul și frumoasele calități sufletești de care a dat dovadă în timpul campaniei din 1916-1917 înființând filiala Crucei Roșii din Roman a desvoltat o activitate excepțională și a contribuit la îngrijirea și alinarea suferințelor răniților și bolnavilor din război.”

Art. II- Conferim Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a II-a după cum urmează:
,,D-nei Țurcanovici M., locțiitoare de președintă, pentru zelul și devotamentul remarcabil cu care și-a îneplinit serviciul în 1917 contribuind de aproape la alinarea suferințelor răniților și bolnavilor din spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.”
,,Conducătoarei de lingerie Ruxandra Balaiș, pentru zelul și devotamentul remarcabil cu care și-a îneplinit serviciul în 1917 contribuind de aproape la alinarea suferințelor răniților și bolnavilor din spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.”
,,Infirmierei-șefă Luiza Negri, pentru zelul și devotamentul remarcabil cu care și-a îneplinit serviciul în 1917 contribuind de aproape la alinarea suferințelor răniților și bolnavilor din spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.”
,, D-nei dr. Mârzescu Aneta, conducătoarea sterilizărei pentru zelul și devotamentul remarcabil cu care și-a îneplinit serviciul în 1917 contribuind de aproape la alinarea suferințelor răniților și bolnavilor din spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.”

Art. III- Conferim Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a III-a următoarelor persoane pentru zelul și devotamentul cu care a contribuit la îngrijirea răniților și bolnavilor din spitale în 1916-1917:
Lenjeriței Constantinescu Casuca, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Supraveghetoarei de cameră Ciocan I. Maria dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei-șefă Maeri Olga, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei-șefă Decker Elena, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei-șefă Praporgescu Pulcheria, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei-șefă Belinschi Alexandrina, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei-șefă Millo Elena, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei-șefă Missir Ecaterina, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
D-lui Ceaușu Dumitru, subchirurg în spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Soldatului – sanitar Timoftiu Vasile, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei Efronia Irimescu, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei Musta Iosefina, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei Antoni Olimpia, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.
Infirmierei Popovici Victoria, dela spitalul Crucei Roșii, filiala Roman.

2. Înalt Decret No. 1631 din 30 Decemvrie 1917
FERDINAND I,
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României,
Am decretat și decretăm:
Art. I- Conferim Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a I-a după cum urmează:

,,D-nei Mazăre Margot, pentru devotamentul excepțional și pentru activitatea cu care a lucrat pe lângă spitalul misiunei sanitare britanice ,,Principele Mircea”. S-a distins nu numai ca o infirmieră model dar și prin ajutorul ce a dat la aprovizionare cu alimente a spitalului, contribuind la alinarea suferințelor răniților aflați în căutarea misiunei britanice.”
Art. II- Conferim Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a II-a după cum urmează:

,,D-nei Macarovici Alexandrina, pentru zelul și devotamentul remarcabil cu care a îngrijit răniții din spitalul Crucei Roșii britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917.”
,,D-nei Eugenia Alcaz, pentru zelul și devotamentul remarcabil cu care a îngrijit răniții din spitalul Crucei Roșii britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917.”
Art. III- Conferim Ordinul ,,Crucea Regina Maria ” clasa a III-a după cum urmează:
,,D-nei Adela Melz, pentru zelul și devotamentul cu care a îngrijit răniții din spitalul Crucei Roșii britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917.”
,,D-nei Petcu Paraschiva, pentru zelul și devotamentul cu care a îngrijit răniții din spitalul Crucei Roșii britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917.”

3. Conform Înaltului Decret No. 294 din 15 fevruarie 1918 a fost conferit Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a III-a, sergentului major Tăbărășanu Christian de la Ambulanța Diviziei 7 Infanterie.

Personal sanitar militar și civil, din misiunilor militare aliate care a fost decorat cu Ordinul ,,Crucea Regina Maria”:
– Ordinul ,,Crucea Regina Maria ” clasa a I-a:
,,Medicului general Sternberg Adalbert, atașat la direcțiunea Crucei Roșii ruse a armatei IV, pentru zelul și solicitudinea remarcabilă ce a arătat înființând la gara Galbeni o cantină pentru soldații români și ruși precum și depozite alimentare pentru populația civilă din Bacău,Vaslui, Roman și Bârlad în 1917.”
– Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a II-a :
,,D-nei Natalie Pogoneff, pentru curajul și devotamentul excepțional cu care a îngrijit răniții la spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917”
,,D-nei Stephen Neal, pentru zelul și devotamentul excepțional cu care și-a îndeplinit serviciul la spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917”

– Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a III-a
,,D-lui Sydney Smith, pentru zelul și devotamentul cu care și-a îndeplinit serviciul la spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917”
,,D-lui J. Condon , dela spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman, pentru deosebitul devotament și priceperea cu care a îngrijit bolnavii și răniții noștri în 1917.”
,,D-șoarei E.Barber , dela spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman, , pentru deosebitul devotament și priceperea cu care a îngrijit bolnavii și răniții noștri în 1917.”
,,D-șoarei E. Barrow, dela spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman, , pentru deosebitul devotament și priceperea cu care a îngrijit bolnavii și răniții noștri în 1917.” ,,D-șoarei H. Colman, dela spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman, , pentru deosebitul devotament și priceperea cu care a îngrijit bolnavii și răniții noștri în 1917. ,,D-șoarei E. Hyde, dela spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman, pentru deosebitul devotament și priceperea cu care a îngrijit bolnavii și răniții noștri în 1917.”
,,D-șoarei E. Iacob, dela spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman, pentru deosebitul devotament și priceperea cu care a îngrijit bolnavii și răniții noștri în 1917.”

– Ordinul ,,Crucea Regina Maria” clasa a III-a următoarelor infirmiere:
Antoine Svestouchine, Elisabeth Seltzoff, Caterine Slionina, Caterine Stchenka, Zniade Kouptcka, Pauline Scliar, Olga Dubrovina și Natahlia Platonoff : ,, pentru zelul și devotamentul cu care au îngrijit răniții la spitalul Crucei Roșii Britanice ,,Principele Mircea” din Roman în 1916-1917.”

Sorin GRUMUŞ

Bibliografie:

  • Monitorul oastei – Partea Oficială, Imprimeria Ministerului de Război, București, 1917;
  • Monitorul oastei , Imprimeria Ministerului de Război, București, 1918.

Lasă un răspuns