«

»

Lia Ruse – versuri

PATRIA
Câtă iubire-am strâns pentru tine, ţară!
Câţi nori îşi picură fluturi-petale
Râzând, de drag, în palma clipei tale
Sărbătorindu-ţi ziua-n horă, iară…
Spre lumea noastră pe treptele divine
Suişului îţi flutură steagul măreţ

Lia Ruse

Rugându-ne suav, cerului, pe îngheţ,
Cu vorbe tandre, dulci, simple şi senine.
La -Întâi Decembrie- ne duce gândul
Bucurându-ne, ţară scumpă, în zăpadă,
Cum înaintaşii au vrut să te vadă :
Întreagă, bogată, liberă ca vântul…
………………………………………………………
Ai fost legată de pământul strămoşesc
Rămânând statornică, -firească urmare-,
-Împotriva năvălirilor barbare-
Prin grai, credinţă şi-obiceiul românesc.
Cum Mihai Viteazul te-a dorit întreagă,
Te-ai pregătit istoric ani grei pământeşti
Şi,..prin jertfa fiinţei sale sufleteşti
Regele a reuşit să te-nţeleagă…
……………………………………..
Azi, contemplându-te, simţim căldura ta,
Deşi, uşor, lin, se îmbracă pământul
Cu strai alb-gros că, înverşunat doar vântul
Din an în an, dar rar, ne poate supăra…
Din vatra-ncinsă, în care , râde focul
Străluce bucuria în privirea noastră
Sărbătorindu-te până-n noaptea-albastră,
Dorindu-ţi, mereu, să te poarte norocul.
Tărâmul tău bogat, astăzi, e amorţit
Reverberând sub diamantele-aprinse
Mărturii, în el, de secole cuprinse…
………………………………………………………..
„Stimă, iubire şi respect, ţi-am dăruit„.
LA MULŢI ANI !
LIA RUSE

Lasă un răspuns