«

»

Generalul Gheorghe Băgulescu, colecționar de artă, diplomat și scriitor militar

Generalul de brigadă Gheorghe Băgulescu

Gheorghe Băgulescu, născut la data de 11 noiembrie 1890 în comuna Dedulești, plasa Ianca, județul Brăila a fost diplomat militar, scriitor și colecționar de artă. După absolvirea Liceului ,,Nicolae Bălcescu” din Brăila, urmează Școala Militară de Ofițeri de Infanterie, fiind avansat în anul 1912, la gradul de sublocotenent.
Participă în calitate de combatant la cel de-Al Doilea Război Balcanic și la Războiul pentru Întregirea României. Datorită pregătirii militare dovedite pe câmpul de luptă, în luna decembrie 1916 este mutat în garnizoana Târgu Neamț, cu misiunea de a contribui la formarea și instruirea primului batalion de vânători de munte din Armata României.
După reorganizare și înzestrare cu armament modern, Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț, a intrat în iulie 1917, în subordinea Diviziei 7 Infanterie ,,Roman”.
În vara anului 1917, Gheorghe Băgulescu participă cu această unitate de elită la strălucita acțiune de luptă a vânătorilor de munte de la Oituz.
În a doua parte a campaniei din 1918-1919, este mutat la Regimentul 1 Vânători, unitate în cadrul căreia se remarcă în luptele purtate de armata română în Transilvania.
A fost decorat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul” clasa a III- a , în baza Înaltului Decret nr. 131 din 25.01.1918 :
,,Pentru vitejia și avântul cu care a comandat compania în luptele din valea Putnei și de la Oituz. În ziua de 29 iulie 1917 a atacat cu energie și a cucerit cota 408, sat Grozești menținut-o în fața contraatacurilor inamice.La 3 august a atacat viguros un detașament inamic ce amenința întreaga poziție.”
Înzestrat cu un real talent scriitoricesc, a publicat numeroase articole de ziar și revistă, precum și volume de proză inspirate din realitățile crude ale războiului.
În anul 1918 va publica la Târgu-Neamț volumul ,,Zile de energie” cu povestiri din Războiul de Întregire, a cărui prefață a fost scrisă de marele istoric și om politic Nicolae Iorga.
Încheierea Păcii de la București cu Puterile Centrale, din data de 7 mai 1918 îl surprinde pe căpitanul Gheorghe Băgulescu la Târgu-Neamț, în Corpul Vânătorilor de Munte.
La data de 26 aprilie 1918 va tipări și publica la Târgu-Neamț și Iași un manifest extrem de dur la adresa guvernului Alexandru Marghiloman, care încheiase această pace dezastruasă pentru România. Acest manifest a fost considerat un act de ultraj la adresa guvernului și în consecință căpitanul Gheorghe Băgulescu este trimis în judecată, la Tribunalul Militar al Corpului IV Armată.
La data de 5 septembrie 1918 completul de judecată respinge acuzația de ultraj și îl achită pe inculpat, fiind în schimb pedepsit pe linie disciplinară. A fost mutat din Corpul Vânătorilor de Munte în cadrul Regimentului 14 Dorobanți ,,Roman”, unde va executa 60 de zile de arest.
După încheierea Războiului pentru Întregirea României va continua seria de articole și nuvele în care proslăvește eroismul ostașilor români și condamnă profitorii și demagogii.
În perioada interbelică a fost numit atașat militar al Regatului României în Imperiul Japonez (1935-1939) și ambasador al României în Japonia,și China (1941-1945).
În anul 1942 publică la Paris o importană lucrare în două volume intitulată „Noua religie”, cu un conținut filosofic și religios panteist,
După instaurarea dictaturii comuniset în România, emigrează în sudul Franței, de unde va sprijini material mișcarea de opoziție, condusă de generalul Nicolae Rădescu, urmându-i acestuia din urmă în funcția de șef al guvernului roman din exil.
Mare colecționar de artă, a donat Muzeului Carnoles des Beaux-Arts din Menton, Franța, 683 de stampe și 56 de kakemono-uri.
Colonelului Gheorghe Băgulescu, atașat militar al României în Japonia, i-a fost decernat de către Împăratul Japoniei Ordinul „Tezaurul Sacru clasa a III-a “ în anul 1939, după apariția cărții ,,Suflet japonez”.
În 1973, Ministerul Culturii din România a achiziționat pentru Muzeul Național de Artă al României o bogată colecție de artă chino-japoneză, care făcea parte din succesiunea generalului Gheorghe Băgulescu.
Generalul Gheorghe Băgulescu a decedat la data de 26 noiembrie 1963, la Nisa.

Sorin Grumuș

Bibliografie:
– STĂNESCU, EUGEN, PREDA,GAVRIIL, COSMA, MIRCEA, STĂNESCU, IULIA, Cavaleri ai ordinului militar de război,, Mihai Viteazul”, Editura SALGO, Sibiu, 2012.
– Revista ,,Viața Militară” nr. 1-4/2011.

Lasă un răspuns