«

»

General de brigadă Nicolae Dabija, comandant al Regimentului 4 Artilerie ,,Roman” în Războiul pentru Independența României

[flickr_set id="72157684323732085"]

Născut la 15 august 1837, la Huși, fiu de paharnic, Nicolae Dabija urmează cursurile Academiei Mihăilene din Iași. În anul 1858, datorită calităților dovedite, a fost trimis, cu sprijinul Ministerului Cultelor din Moldova, în Franța, la Școala Militară din Metz.
A parcurs treptele ierharhiei militare de la gradul de sublocotenent la general de brigadă, îndepliniind de-a lungul carierei diferite funcții în structurile armatei.
A îndeplinit funcția de subdirector al stabilimentelor de artilerie în anul 1864, a activat la Direcția Artileriei în perioada 1865-1866, Ministerul de Război ( 1869,1871-1872) , subdirector al Școlii Militare de Artilerie (1869-1871), fiind avansat general de brigadă în anul 1883. A îndeplinit funcția de comandant al Regimentului 4 Artilerie ,,Roman”, în perioada 1877-1879.
În această calitate, a participat cu brava unitate romașcană la campania din Bulgaria, în timpul Războiului pentru Independența României.
La data de 17/29 iulie 1877, la Cartierul General al Armatei Române de la Poiana Mare, Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” primește drapelul corpului de oaste . Cu acest prilej M.S. Domnitorul Carol I transmite prin Înaltul Ordin de Zi:
,,Dându-vă drapelul corpului, vă încredințez onoarea României, pe care o pun astfel sub scutul curajului, devotamentului și abnegației voastre. Pentru prima oară se prezintă solemna ocazie de a primi drapelul în prezența mergerii pe câmpul de onoare, căutați a-l încununa de o nemuritoare glorie. Nu uitați niciodată că drapelul este simbolul patriei; cea mai mare onoare pentru voi este de a vă da viața pentru a-l apăra și a-l păstra în mâinile voastre, făcându-l pururea să fâlfâie peste toate obstacolele, ce va învinge vitejia voastră.”
Prin Ordinul de zi nr. 2717 din 9 noiembrie 1922, Regele Ferdinand I a devenit comandantul onorific şi cap al Regimentului 4 Artilerie ,,Roman”.
Prin Decretul Regal nr. 3204 din 9 septembrie 1930, Regimentul 4 Artilerie a fost denumit „Regimentul de artilerie de gardă”, unitate de elită a armatei române.
Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” a fost singura unitate militară din Garnizoana Roman decorată de două ori cu cea mai înaltă distincție militară de război: Ordinul ,,Mihai Viteazul”.
În anul 1877, colonelul Nicolae Dabija a îndeplinit și funcția de șef al artileriei Diviziei a III – a. În intervalul 30 iunie – 3 iulie 1877 bateria a 4 – a din Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” a executat trageri asupra orașului Nicopole, susținând în acest fel acțiunile ofensive ale armatei ruse.
Instalate la Bechet, după data de 13 iulie 1877, bateriile 3 și 6 din Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” au executat un puternic bombardament asupra Rahovei, în timp ce bateria a 4 – a instalată la Corabia a executat trageri asupra a două monitoare otomane, precum și asupra pozițiilor ocupate de inamic. În perioada 8 ianuarie-10 iulie 1879, generalul de brigadă Nicolae Dabija a ocupat cea mai înaltă demnitate militară, funcția de ministru de Război.
A fost unul dintre cei care au contribuit substanțial la dezvoltarea artileriei române moderne.
În perioada cât a fost ministru de Război, a fost reorganizată artileria teritorială, secțiile de artilerie din Iași, Botoșani, Bacău și Roman, au format Bateria Iași.
Generalul de brigadă Nicolae Dabija a îndeplinit numeroase funcții guvernamentale, fiind ministru lucrărilor publice (24.10.1880-01.08.1884) și ministru interimar de finanțe (10-27.04.1881) .
Generalul de brigadă Nicolae Dabija a încetat din viață la data de 2 decembrie 1884, la Paris, la vârsta de 47 de ani.

Sorin GRUMUȘ

Bibliografie:
– Albumul armatei române. 10 maiū 1902, Editura Librăriei Socecū&Bucuresci
– Enciclopedie, Miniştrii Apărării Naţionale, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012.
– Col.prof.univ.dr. Adrian Stroea, col, (r) Marin Ghinoiu, ,,Din istoria primului regiment de artilerie al armatei române 1860-1996” în Document – buletinul Arhivelor Militare Române nr.2(64)/2014.
– Muzeul Militar Național ,,Ferdinand I” : Colecția drapele și stindarde;

Lasă un răspuns