«

»

Vasilica Grigoraş – poduri lirice – poetical bridges (poeme bilingve)

GRIGORAS Vasilica 2

Vasilica Grigoraş s-a născut în 1951, în România. Absolventă a Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. A lucrat ca profesor de filosofie şi bibliotecar. Vasilica locuieşte în Vaslui, România. A publicat eseuri, impresii de călătorie, medalioane, cronici literare în publicaţii periodice din România, SUA, Canada, Australia şi Germania.
În 2001, a publicat prima sa carte, Fragmente de spiritualitate românească, după care alte zece cărţi de poezie, povestiri pentru copii, eseuri au văzut lumina tiparului.

Din 2012 face parte din mişcarea haijinilor din România obţinând mai multe premii naţionale, creaţia ei fiind inclusă în câteva volume colective. În 2013, Vasilica a petrecut trei luni în Noua Zeelandă, invitată de Valentina Teclici, colegă de facultate şi prietena ei de-o viaţă. În 2015, a publicat „Odă prieteniei, Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă”.
În 2016 a publicat „Starea vremii azi: senryu” și „Doar cu pana inimii: tanka – Only with the pen of the soul-tanka” ultima în ediţie biligvă, într-o traducere de excepţie făcută de fiica ei, Alina Grigoraş, ziaristă şi scriitoare, care a moştenit talentul mamei.

Vasilica mărturiseşte:
„După ce-am vizitat Noua Zeelandă, sunt convinsă că este patria diversităţii, multiculturalismului şi-a orizonturilor deschise. Mă simt onorată să fac parte dintr-un proiect bilingv comun, şi folosesc acest prilej să urez poeţilor neozeelandezi inspiraţie infinită, astfel încât opera lor să fie cunoscută şi recunoscută în întreaga lume”.


Vasilica Grigoraş was born in Romania in 1951. Graduated from the Faculty of Philosophy, Alexandru Ioan Cuza University in Iaşi. She worked as a teacher and librarian. Vasilica lives in Vaslui, Romania.

She has published essays, travel impressions, short prose, chronicles in various publications in Romania, USA, Canada, Australia and Germany. In 2001, she published her first book, Romanian Spirituality Excerpts, and has since published another ten books including poetry, children books and essays.

She has been part of the haijin movement in Romania since 2012, winning various national prizes, her work being included in several volumes. In 2013, Vasilica spent three months in New Zealand, invited by Valentina Teclici, her university colleague and lifelong friend. In 2015 she published Ode to Friendship, Travel Journal in New Zealand.
In 2016 she published the collection The Weather Forecast Today: senryu and Only with the pen of the soul-tanka, the last one, a bilingual edition, this work having been translated by her daughter Alina Grigoraş, writer and journalist, who inherited her mother’s talent.

Vasilica comments: ‘After visiting New Zealand, I am convinced that it is the land of diversity, of multiculturalism and of open horizons. I feel honored to be part of this joint billingual project and I want to use this opportunity to wish boundless inspiration to the New Zealand poets so that their work can be known and recognised worldwide.’


MOMENTE DE RÃGAZ : HAIKU

ogor pârjolit –
de-o vreme în vechiul jgheab
nicio stea tremurând


o iarnă lungă –
privirea tatei prinsă-n
fînarul tot mai gol


crengi cu măceşe –
alte coroane de spini
pe troiţa veche


Şcoala de Belle-Arte –
frunza cap de afiş pe
şevaletul toamnei


tata la oaste –
mama întinde războiul
urzind timpul

MOMENTS OF RESPITE: HAIKU

scorched field –
for a while in the old gutter
no star is trembling


a long winter –
father’s gaze caught in
the hay storage even more empty.


rosehip branches –
other crowns of thorns
on the old crucifix


School of Fine Arts –
leaf headline on
autumn’s easel


dad in the army –
mother sets the handloom
weaving the time


cercuri pereche –
stropi de ploaie dansând step
pe luciul apei


indiscreţie-
în miez de noapte luna
printre pomii goi


valuri spre ţărm –
tot mai mult luna plină
de scoici goale


plasă de năvod –
soare adus la lumină-n
urechea mării


moment de răgaz –
ascultând în tăcere
povestea mării

2015-2016


circles pair –
rain drops dancing step
on the water’s shiny surface


indiscretion –
in the middle of the night, the Moon
amongst the naked trees


waves toward the shore –
increasingly a full moon
of empty shells


trawl net –
the Sun brought to light
into the ear of the sea


moment of respite –
listening in silence
the sea’s story

2015-2016

SUB O BUCATÃ DE CER
(TANKA)

Stelele clipesc
dăruind lumii-n noapte
calde-mbrăţişări –
nici început nici sfârşit
simplă eternitate


Râuri se retrag
printre copaci solitari-n
sunetul lirei –
cu sclipire în priviri
mă-mbăiez în asfinţit


De dimineaţă
pe ţărmuri depărtate
castel de nisip –
doar casa părintească
se scaldă în lumină


Stând de veghe
sub o bucată de cer
trezesc tăcerea –
mă eliberez de frici
şi-arunc vorbele în vânt

UNDER A PIECE OF SKY
(TANKA)

The stars twinkle
giving hot hugs
to the world in night –
neither beginning nor end
simple eternity


Rivers retire
amongst solitary trees
in lira’s sound –
with twinkle in my eyes
I’m bathing into sunset.


In the morning
on distant shores
a sand castle –
only the parental home
bathes in the light


Sitting vigil
under a piece of heaven
I wake up the silence –
I let go of fears
and talk nonsense.

Lasă un răspuns