«

»

Drapelul corpului de oaste, simbol al armatei române

[flickr_set id="72157682388867982"]

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998.
Data a fost aleasă în amintirea zilei când, în timpul Revoluţiei de la 1848, tricolorul roşu-galben-albastru a fost adoptat ca simbol al naţiunii române. Conform articolului 12 din Constituția României, Drapelul este un smbol național. Drapelul României este tricolor, culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Prin Regulamentele Organice s-au stabilit culorile steagurilor pentru ambele principate, albastru și roșu pentru Moldova și și albastru și galben pentru Muntenia. În Moldova la fiecare schimbare de domn se înlocuiau și steagurile, culorile rămânând aceleași. Steagurile din Moldova aveau nelipsit capul de bour și chiar chipul unui sfânt. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza se adoptă pentru prima dată tricolorul compus din roșu, galben și albastru dispus la început orizontal iar mai târziu vertical, așa cum este în zilele noastre.
Anul acesta la data de 9 mai, s-au împlinit 140 de ani de la Proclamarea Independenței de Stat a României. La 17 iulie 1877 a avut loc la Poiana Mare, unde se afla sediul Marelui Cartier General solemnitatea înmânării drapelelor corpului de oaste celor 8 regimente de dorobanţi şi celor 2 regimente de artilerie nou înființate.
Dintre aceste regimente, două erau din Garnizoana Roman: Regimentul 14 Dorobanți și Regimenul 4 Artilerie.
Importanţa acordării drapelelor unităţilor nou-înfiinţate a fost subliniată de Carol I în Ordinul de zi nr. 29:
Către Regimentele de dorobanţi şi de artilerie: Dându-vă drapelul corpului, vă încredinţez onoarea României, pe care o pun astfel sub scutul curajului, devotamentului şi abnegaţiunii voastre. Pentru prima oară se prezintă solemna ocaziune de a primi drapelul în preziua mergerii pe câmpul de onoare, căutaţi a-1 încununa de o nemuritoare glorie. Nu uitaţi niciodată că drapelul este simbolul patriei; cea mai mare onoare pentru voi este de a vă da viaţa pentru a-1 apăra şi a-1 păstra în mâinile voastre, făcându-1 pururea să fâlfâie peste toate obstacolele ce va învinge vitejia, voastră”.
În anul 1902, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la războiul neatârnării, aceste drapele au fost depuse în sala tronului de la Palatul regal, ulterior intrând în patrimoniul Muzeului Militar Naţional.
În Războiul pentru Dobândirea Independenței de Stat a României a participat și Regimentul 8 Călărași ,,Roman”.
Drapelelor Regimentului 14 Dorobanţi ,,Roman” le-au fost conferite următoarele ordine și medalii :
– Medalia ,,Trecerea Dunării 1877-1878”;
– Medalia ,,Avântul Ţării 1913”;
Medalia ,,Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919”;
Prin Înaltul Decret 1932/19.08.1936, Regimentului 14 Dorobanți ,,Roman” i s-a acordat dreptul de a înscrie pe drapel denumirile localităţilor şi zonelor în care a dus lupte grele şi a săvârşit fapte de arme în războaiele din 1877-1878 şi 1916-1919, anume: Griviţa, Ardeal,Valea Trotuşului, Călugăreni, Târgu Ocna şi Tisa.
– Medalia ,,Victoria”;
– Medalia Comemorativă pentru 50 de ani de la înfiinţarea regimentului;
– Ordinul ,,Mihai Viteazul ”cls.a III – a, Înalt Decret 1525/02.05.1931.
Drapelelor Regimentului 4 Artilerie ,,Roman” le-au fost conferite următoarele ordine și medalii:
– Medalia „Crucea Trecerea Dunării”, la 8 octombrie 1878;
– Medalia „Avântul Ţării” (Înalt Decret nr. 6247 din 10 mai 1913);
– Medalia „Crucea comemorativă a războiului 1916-1919”, cu baretele „Ardeal”, „Carpaţi”, „Bucureşti”, „Oituz” şi „Târgu Ocna” ( Înalt Decret nr. 1744 din 7 iulie 1918);
– Medalia „Victoria în războiul pentru civilizaţiune” (Înalt Decret nr. 3390 din 20 iulie 1921);
– Ordinul „Mihai Viteazul”clasa a III – a, Înalt Decret nr. 3659 din 30 august 1920;
– Medalia comemorativă a proclamării independenţei 1877-1927 (Înalt Decret nr. 1320 din 9 mai 1927);
– Ordinul ,,Mihai Viteazul” clasa a II – a, Înalt Decret nr.1160 din 21 aprilie 1942.

Drapelelor Regimentului 8 Călărași ,,Roman” le-au fost conferite următoarele medalii:
– Medalia ,,Trecerea Dunării 1877-1878”;
– Medalia ,,Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919” cu baretele „Ardeal”, „Carpaţi” și ,,Munții Vrancei”.

Bibliografie:
– Ghidul arhivelor militare române, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010.
– Muzeul Militar Național ,,Ferdinand I”- Colecția ,, Drapele și stindarde”
– STĂNESCU, EUGEN, PREDA,GAVRIIL, COSMA, MIRCEA, STĂNESCU, IULIA, Cavaleri ai ordinului militar de război,, Mihai Viteazul”, Editura SALGO, Sibiu, 2012.

Lasă un răspuns