«

»

Batya Bombiger Descoperind sensuri noi

[flickr_set id="72157686204721736"]

Este foarte interesant de urmărit evoluţia pe plan artistic a pictoriţei Batya Bombigher.
In urmă cu puţini, ani când am „descoperit-o” (şi a fost pentru mine o adevărată revelaţie), punea
în centrul tematicei din majoritatea lucrărilor ei corelaţia dintre om şi natură. Până într-atât
încât adesea conturul personajelor umane se contopea cu cea a arborilor, confirmând
cunoscuta vocabulă israeliană „omul este pomul câmpiei”.
Fără să părăsească metafora din compoziţiile de până atunci, dar descoperind sensuri noi
în limbajul simbolic şi figurativ, Batya Bombigher şi-a lărgit foarte mult sfera de interes, abordând
cu curaj teme şi esenţializări cu încărcătură filozofică. Preocuparea ei se îndreaptă uneori către astrologie
sau interpretarea ezoterică a celor douăsprezece zodii, fără a face însă concesii misticismului.
Alteori subiectul favorit este timpul pe care îl „personifică” alegoric sub forma unui măslin bătrân şi noduros,
în care şi-a făcut cuibul o bufniţă, cunoscută personificare a inteligenţei. Vârstele omului completează firesc compoziţia, stabilind cu abilitate creativă legătura permanentă între ce este vizibil şi ce este ascuns.
În felul acesta se stabileşte o acoladă între trecut şi prezent, permiţând oarecum întrezărirea viitorului.
Pictoriţa nu se îndepărtează nici de temele actuale. Un tablou dedicat împlinirii a cincizeci de ani de la
războiul de şase zile, de la eliberarea şi întregirea Ierusalimului a fost reprodus de ziarul Ha Aretz în paginele consacrate artelor. Scena pictată, cu caracter dramatic, dar şi patriotic, exprimă împlinirea unui vis milenar, comunicarea directă între sensibilitatea artistului şi realitatea înconjurătoare.
Iată cum, reflectarea subiectivă dar emoţională a vieţii conferă lucrărilor Batyei o nouă dimensiune, care
îi permite explorarea spirituală a timpului şi spaţiului. Fără îndoială că într-un viitor previzibil, vom putea fi
martorii unor noi lucrări şi a unor noi surprize.

Dr. DOREL SCHOR

Lasă un răspuns