«

»

Festivalul internaţional de poezie „Drumuri de spice” din Uzdin, Serbia

[flickr_set id="72157687104215966"]

Eugen Dorcescu este laureatul celei de-a XXIV-a ediţii a Festivalului internaţional de poezie „Drumuri de spice” din Uzdin, Serbia. El continuă astfel seria unor prestigioşi scriitori, care au obţinut binemeritata recunoaştere a confraţilor români din Banatul sârbesc: Grigore Vieru, Leonida Lari, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija, Cezar Ivănescu, Mircea Dinescu, Aurel Turcuş etc. Marele premiu „Sf. Gheorghe” i-a fost decernat Poetului timişorean sâmbătă, 29 iulie 2017, la statuia lui Mihai Eminescu din Uzdin, în prezenţa unui public avizat, care a reunit numeroşi scriitori din România, Serbia, Republica Moldova, Germania şi Statele Unite ale Americii.
Motivaţia acordării acestui premiu, inclusă în diplomă, a fost prezentată public de poetul Vasile Barbu, binecunoscutul şi foarte apreciatul animator cultural din ţara vecină: „Pentru valoroasa operă literară şi în semn de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru prodigioasa activitate culturală şi pentru contribuţii majore la promovarea literaturii române, cât şi pentru puterea de a menţine nestins focul sacru din sanctuarul limbii române”.
În acest moment solemn, Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru (Universitatea „Tibiscus” din Timişoara), membru al Uniunii Scriitorilor din România, şi Conf. univ. dr. Mirela-Ioana Borchin (Universitatea de Vest din Timişoara) au rostit câte o laudatio. Au mai vorbit despre opera lui Eugen Dorcescu: Vasile Barbu, organizatorul festivalului, preşedinte al Societăţii literar-artistice „Tibiscus”, Nicolae Dabija şi Victor Rusu. Atât o parte din organizatori, cât şi Poetul laureat au citit poezii reprezentative, mărturii ale amplitudinii şi ale anvergurii artistice a creaţiei dorcesciene.

Lasă un răspuns