«

»

Adrian Erbiceanu – Un bijutier al gândului profund

1 comment

  1. Adrian Erbiceanu

    Să-mi fie permis să afirm că acceptul Editurii Mușatinia de a alcătui un volum cuprinzând o înlănțuire de cronici literare, toate având ca scop analizarea aceluiași subiect, este un act de cultură. Privită prin prisma diversității de opinie, diversitate raportată direct la concepțiile proprii despre artă și viață ale autorilor cronicilor, subiectul capătă, în percepția cititorilor, o rezonanță aparte. Asta s-a și vrut.
    Solicitarea dnei Emilia Țuțuianu, coordonatoarea proiectului, de a încorpora și subiectul discutat, în cazul de față basmul ,,Tinerețe fără bătrânețe – Povestire în versuri după un basm de Petre Ispirescu”, în alcătuirea volumului, nu numai că a fost o idee strălucită, dar, după cum îmi dau seama, și una necesară. Iar Prefața, meșteșugit întocmită de pana cunoscutului eseist Gheorghe A. M. Ciobanu, deschide, neașteptat, drumuri nebătătorite.

    Sincere mulțumiri membrilor editurii Mușatinia pentru efortul și dedicația de care au dat dovadă în alcătuirea impecabilă a cărții.
    Adrian Erbiceanu

Lasă un răspuns