«

»

Sorin Grumuș: Generalul Ioan Emanoil Florescu, artizanul organizării și modernizării armatei române

Generalul Ioan Emanoil Florescu

Generalul Ioan Emanoil Florescu, născut la 7 august 1819 la Râmnicu Vâlcea a fost una dintre personalitățile proeminente ale armatei române. După ce absolvă în anul 1833 studiile Colegiului Sfântul Sava din București, se înrolează la vârsta de 14 ani ca iuncăr în armata Țării Românești, obținând după trei ani gradul de sublocotenent.
Între anii 1836-1842 urmează cursurile Școlii de Stat Major din Paris, după care revine în țară și ocupă funcția de aghiotant al domnitorului Gheorghe Bibescu. A parcurs toate treptele ierharhiei militare de la sublocotenent, la gradul de general de divizie în anul 1873.
După unirea Principatelor Romîne, la 24 ianuarie 1859, colonelul Ioan Emanoil Florescu este numit în funcția de ministru de război în guvernul condus de Ion Ghica. În această calitate a inițiat și a pus în vigoare o serie de măsuri care au contribuit la organizarea și modernizarea armatei române, Printre cele mai importante, au fost Legea puterii armate din 1864 și înființarea Statului Major General al armatei.române. Pentru instruirea și omogenizarea trupelor din cele două principate, generalul Ioan Emanoil Florescu a organizat în perioada iunie-august 1859, Tabăra de la Florești cu un efectiv de 11000 de ostași, aflați sub comanda supremă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Legat de activitatea de ministru de război, am identificat în arhivele militare istorice un Raport la Domn cu nr. 84 din 18 ianuarie 1863, înaintat de generalul Emanoil Florescu domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cuprinsul căruia se raportează faptul că soldatul Iordache Panaiotescu din târgul Roman, încadrat la Regimentul nr. 4, a fost condamnat prin sentința consiliului ostășesc de revizie, pentru a treia dezertare, la două sute de lovituri și la trei ani în temnița orașului Brăila sau Giurgiu:

Înalt ordin de zi
No. 132
Pe lîngă raportu Nr. 84, Ministru Nostru, Secretaru de statu la departamentul de Resbel Ne-au înfățișat sentința sub Nr. 2 a consiliului de revizie pronunțată asupra soldatului din reg. Nr. 4, Iordache Panaiotescu din tîrgul Roman, prin care numitul pentru a treia desertare de la serviciu și furtișag în timpul fugi sale, este condamnat, în bazul art. 55 și 56 din condica penală ostășească a se bate cu două sute lovituri și să se puie la închisoarea uneia din temnițele Giurgiu ori Brăila pe termen de trei ani.
Noi bine voind, reducem pedeapsa loviturilor la optzeci, iar închisoarea pe termen de trei ani o întărimu întocmai.
Ministrul Nostru de resbel, prin înțelegere cu al justiții să aducă la îndeplinire dispozițiile ordonanței de față.
ALEXANDRU IOAN
Ministru de Resbel
General Florescu

Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Ioan Florescu, fiul nelegitim al generalului Ioan Emanoil Florescu, născut la 24 noiembrie 1879 la Viena, a fost o personalite a diplomației militare românești.
După absolvirea Școlii Superioare de Război în ianuarie 1906, Ioan Florescu, a fost repartizat în cadrul Regimentului 14 Dorobanți ,,Roman”, unitate dislocată în Garnizoana Roman.
De remarcat, este că una dintre santinelele care asigurau paza domnitorului Alexandru Ioan Cuza în noaptea detronănării, a fost soldatul Ion Lupu din satul Ciuturești, plasa Fundul, fostul județ Roman:
,,Când l-au scos din domnie pe Cuza eu eram santinelă, adică eram cel care avea poruncă să nu lase pe nimeni înăuntru. Da-ntr-o seară, ce zic eu seara, pe la miezul nopţii, au venit mai mulţi boieri şi ofiţeri şi-au descuiat uşa cu cheia. Eu am crezut că o au de la domnitor. După jumătate de ceas au ieşit cu Domnul Cuza îmbrăcat nemţeşte. Şi mai târziu am pricepuit eu viclenia. Când mi-am dat seama am plâns până-n zori. Se duse bietul Cuza. El, care ne-a făcut atâta bine. Şi azi îmi pare rău”.

Generalul de divizie Ioan Emanoil Forescu a încetat din viață la Paris la 10 mai 1893.

Bibliografie:
– Monitorul oastei, Imprimeria Ministerului de Resbel, Bucuresci, 1862;
– Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc (1859-2009), Serviciul Istoric al Armatei, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009;
– General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan, Generalul Ioan Emanoil Florescu – Cariera militară în Revista ART-EMIS Academy, noiembrie 2010.

Lasă un răspuns