«

»

Mugurel Puşcaş: Poesis

mugurel

Iarnă, Ianuar

Iarnă ce plimbi talazuri
De zăpadă prin sufletul meu…
Deşartă ochiul-fulg
Peste secundele clipei.
Adumbreşte-mi străfundul minţii
Cu buze de amintiri
Albastre.
Troieneşte-mi tâmplele cu mângâieri
De iubită căruntă.

Iarnă ce plimbi telegarii
Nebuni pe drum de ianuarie,
Prin inima mea îngheţată
De vreme…
Răcoreşte-mi tâmpla troienită
De amintiri.
Împrimăvărează-mi visele
Cu săruturi de fecioară
Târzie.

Din alt vechi alb deceniu
Cu noi, altă cale
E o întoarcere,
Spre noi…

Vis de iarnă

(… păşesc prin timp, păşind prin mine însumi,
păşesc prin timp, păşind prin mine timpul… )

Oraşul doarme-ncremenit în ceaţă…
Se-aud tălăngi doinind pe căi de munţi,
Timid, îmi ninge iarna peste faţă
Cu moşi Gerilă aspri şi cărunţi.

Copil stingher la poarta veche-a vremii,
Lin, Anul Nou coboară în odaie,
Chipul bunicii stând blajin de veghe
Îmi odihneşte sufletul-văpaie.

Coboară ierni pe uliţi de legendă,
Clinchete vii, alint de Pluguşor,
Sănii şi mere dulci în deal, pe ” Coastă „,
Preling în cuget, tainic, aprig dor.

Zâmbesc visând la primăvara vieţii,
Adolescent, în liceal decor,
Cu şapca aruncată pe-o ureche,
Cu iz de internat şi merişor.

Adie dor de Cluj şi de lumină,
Din deal, ” la Belvedere ” , spre Haşdeu,
Povete vechi, umbre de dascăli sacri,
Coboară-n vis la braţ cu Dumnezeu.

Păşesc prin timp, păşind prin mine însumi…
Simt anii, calendare la ” fereşci ” ,
Dragi amintiri, iubiri, noi începuri,
Mă însoţesc cu străluciri cereşti.

Păşeşte Dumnezeu cu paşi de înger,
În amalgam de clipe, pe poteci,
E Demiurgul-Timp cu buze sângeri,
Răstălmăcind existenţiale teci.

Iubirea Lui dinspre-nceput spre mâine,
M-a plăsmuit, mă va-nsoţi prea-lin…
Pruncie, tinereţe, bătrâneţe ?…
Dar sacru la al veacului festin!

Ninge cu fulgi târzii în sat, în munţi,
Cu doruri-salbe iarna mă răsfaţă…
Trecând prin mine ale vieţii punţi,
Oraşul doarme-ncremenit în ceaţă.

La mine-n gând e iarăşi dimineaţă,
Sub pitorescul iernii dalb festin,
Progresie geometrică-i iubirea,
Veghind transcedental al meu destin.

La mine-n gând… Cad fulgii pe-ndelete,
Se simt colindători pe vechi poteci,
Te mai aştept prea dornic şi cuminte,
În ale minţii mele cartoteci.

Vin sărbători… Te izgonesc din minte,
Dar tu apari mereu, mereu… În dar!…
Sub cerul sidefat iubirea-i punte,
Ea ne uneşte tainic, ireal.

Văd munţii lăcrimând sub copci de gheaţă,
Văd chipul tău, primăvăratic vers,
O clipă!… Vreau în hibernala ceaţă,
Să construim dualul univers.

Micuţ, abscons ( al nostru ) el va fi,
Un minunat pastel pe căi de viaţă,
Poemul unei tandre nebunii
La mine-n gând… E iarăşi dimineaţă! (vol. Catarge peste timp)

 

Date biografice: n. 23 ianuarie 1964, com. Ruşii-Munţi, jud. Mureş
Studii: – Şcoala generală în Ruşii-Munţi -Liceul Economic Tg-Mureş ( şef de promoţie ), – Universitatea Babeş- Bolyai ( Ştiinţe Economice )
Activitate culturală : În perioada studenţiei a activat în cenaclurile studenţeşti clujene.
Debut literar : revista “ Echinox “, Cluj-Napoca, 1986.
Din 1991 membru al cenaclului ” Lucian Blaga ” de pe lângă Biblioteca Municipală Reghin.
În perioada 2002-2010 conduce ziarul tineretului reghinean ” Noi, nebănuite trepte ” ( ziar felicitat de către Academia Română pentru conţinutul publicistic ) .
Colaborează cu poezie, rebus, proză, articole la diferite ziare: ” Gazeta Reghinului „, ” Opinia reghineană „, ” Punctul „, ” Cuvântul Liber „, “ Astra reghineană “, revista “ Melidonium “ ( Roman ) din redacţia căreia face parte, diferite publicatii online “ Confluenţe literare “, “ Observatorul din Toronto “ etc.
Volume publicate: ” Rug de stele ” – ed. Tipomur, 2001- versuri, ” Cabana de foc ” – ed. Tipomur, 2003-versuri, “ Catarge peste timp “ – ed. Nico, 2016-versuri, “ Sailing through the gates of time “-ed.Nico, 2016 – versuri!
Antologii : ” Antologie lirică ” – Reghin, 1992 ( pg.82-86 ), ” Nepreţuitele râuri „-antologie literară reghineană “ 2002,( pg.185-208), “ Poemele cetăţii “ – antologie reghineană, 2016 ( pg. 177-188 ), “ Simbioze lirice “ – antologie de poezie ed. Anamarol, vol.17, 2015 ( pg.231-247 ), coord. George Roca, Rodica Elena Lupu-USR.
Prefeţe cărţi: “ Anotimpuri de sticlă “ ( Anca Marinela Chisăr ).ed. Dandes Press, “ Vise târzii “, vol.2, ed. Dandes Press ( Elena Buldum ),” Poemele înserării “ ( Costache Năstase ), “ Dincolo de fereastra “ ( Oana Frentescu ).ed.PIM, Iasi, 2017.
Referinţe critice: ” Cabana de foc a dorului din munţii inimilor ” ( Frandeş Ilie – ” Gazeta Reghinului „, martie 2003) ” La mulţi ani, tinereţe reghineană ” ( Mariana Cristescu- ” Cuvântul Liber ” nr. 241/ 2007), Mariana Gurza – blog: “ Cănd timpul îsi prinde în braţe rădăcinile “, publicat în formă scrisă în revista Melidonium nr.6-2015, etc.
Premii la concursuri locale şi naţionale de poezie: ” Credo „, Festivalul naţional de poezie religioasă „, ed.2, 2002- premiul I. ” Credo „, 2003, premiul II pentru vol ” Cabana de foc ” şi premiul cotidianului ” Cuvântul liber „, premiul aceluiaşi cotidian ( 2016 ). Concursul judeţean de poezie ” Romulus Guga „, Târgu- Mureş, 2003, premiul II, Premiul festivalului de poezie “ Romulus Guga “, pentru vol. “ Catarge peste timp “( 2017 ). Concursul judeţean de poezie ” Elena din Ardeal „, Târnăveni, premiul II, premiul III la festivalul internaţional “ Mihai Eminescu “, 2009, Sociaţiunea Transilvania, Sângeorgiu de Pădure, premiul I – Diploma si Cuvantul –poezie – 2016, premiu international acordat de Asociatia Culturala “ Casa Rumena “, Catalunya, Spania, diplome acordate de catre LSR filiala Mures pentru activitate culturala ( 2015, 2016 ), diploma aniversara -10 – “ Punti de lumina “,Tg-Mures, 2015 etc.
În anii 2002 si 2004, Primăria Municipiului Reghin i-a acordat ” Diploma de Onoare ” pentru contribuţia adusă dezvoltării culturii reghinene.
Filme de televiziune ( colaborare cu TL-Reghin ): ” Balada rugului de poezie ” -2001 ” Primavară, iubire, Dumnezeu „- 2002. Diverse videoclipuri si recitări pe youtube 2015-2016-2017 (videoclipuri cu recitări –imagini – muzică : Adrian Moldovan, scriitorul Lucian Dumbravă; videoclipuri imagini – muzică – poezie ).

Membru fondator al Ligii Scriitorilor din România.- filiala Mureş!
Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română!

revista Melidonium vă urează: La mulţi ani!

Lasă un răspuns