«

»

Ion IANCU-VALE: CREANGA SHIRAZ

IANCU VALE Ion

La ceas reavăn de zori de ziuă Glasul, cu timbrul său grav si sonor, mi-a străpătruns iarăşi somnul, rostind :” Definiţie definitivă, a crengii shiraz”. M-am trezit şi am aşternut aceste cuvinte pe hârtie. Din ilogica propoziţie, m-a frapat iniţial ultimul cuvânt, căruia i-am receptat perfect grafia.

Am dat căutare şi am aflat, că Shiraz, este un oraş iranian străvechi şi legendar, aflat la poalele muntelui Zagros, supranumit, printre altele, şi Oraşul Poeţilor şi în care doi mari poeţi persani, Hafez şi Saadi, au mausolee şi sunt consideraţi, şi acum, drept zeităţi.

A rămas apoi, să decriptez această misterioasă şi ciudată alcătuire de cuvinte: „Definiţie definitivă, a crengii shiraz” care, m-a dus, nu ştiu dece, cu gândul şi la un poem pe care l-m creat cu ani în urmă intitulat „Oraşul din vis” , publicat într-una din carţile mele, şi pe care îl redau acum mai jos:
„Se făcea că îi privea de pe celalalt munte,/ structura grandioasă, dominatoare/ plantată în grebănul granitic/ al masivului montan./ Ca un giuvaer uriaş, Oraşul srălucea/ în soarele amiezii şi îl ademenea/ plin de mistere promisiuni şi lumină./ Între ei se afla, însă crevasa care se căsca largă,/ adâncă şi imposibil de trecut…/ Sorbea în pupila avidă cupolele argintii/ şi scânteietoare şi turnurile avântate spre boltă/ balcoanele şi ogivele aurii./ Distingea furnicarul acela în mişcare/ şi plin de viaţă în care fiinţe misterioase trăiau,/ iubeau şi mureau fericite./ O, şi cât n-ar fi dat să ajungă şi el acolo/ dar nu putea nu avea cum,/ implacabila crevasă îl oprea./ Contempla solitar, trist şi neputincios fiinţa fabuloasă a mirificului Oraş,/ interzis deocamdată pentru el./
Aştepta însă neresemnat,/ căci ştia că până la urmă, va afla calea şi va reuşi/ să ajungă pe acel teritoriu atât de râvnit.”

Ce aş mai putea spune? Chiar nu ştiu… Vis din vis, din vis…
––––––––
Ion IANCU-VALE
decembrie 2017
Târgovişte

Lasă un răspuns