«

»

Șerban Foarță. Portret de scriitor: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu

Mirela-Ioana Borchin - Eugen Dorcescu

Doamna Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu e autoare, până azi, a numeroase cărți, eseuri, studii, prefețe, comentarii (la volume atât beletristice, cât și științifice).
De subliniat, în ocurență, înaltul nivel și competența indiscutabilă ale autoarei în materie de hermeneutică literară și filologic-stilistică, Domnia sa îmbinând intuiția critică cu larga informare în domeniile interpretării textelor.
Dacă mulți scriitori sunt numai un fel de artizani ai scrisului, prezența în Uniune a unui veritabil intelectual, în structura căruia talentul și apetența pentru cunoaștere sunt echivalente, merită întreaga noastră admirație, ba chiar și o fericită uimire, putem spune. Bunăoară, nu poți să rămâi indiferent la un studiu cu un titlu (à la Wittgenstein) precum acesta: Semantica modurilor incertitudinii.
Mutatis mutandis, aceleași alese însușiri sunt decelabile și în privința substanței, ca și a stilului scrierilor strictamente literare.
Acesta ultim, stilul, se remarcă prin, în primul rând, o cursivitate, o „politețe” chiar (demnă de autorii ottocentiști), o, dacă vreți, civilitate „d΄ autrefois”, dar nu anacronică, – ce nu împiedică, însă, complexitățile de ordin existențial, psihologic, chiar sofisticat, cu multiple trimiteri și „dedesubturi” de natură abisală, metafizică sau teologală.
De fapt, cel mai recent volum al scriitoarei, Celesta, evocă, prin chiar titlul său (ușor ambiguu), sinteza de amor profane și mistic, într-o foarte personală metafizică a iubirii.
Într-un context literar care virează, tot mai abrupt și mai exasperant, spre trivialitate și mizerabilism, literatura autoarei se constituie într-un autentic model de urbanitate, de umanism teocentric și noblețe.
Închei spunând, dar nu discriminatoriu, ci în virtutea unui minim criteriu axiologic, că, dacă unele personae care scriu au nevoie, ele, de Uniune, sunt altele de care ar cam avea nevoie Uniunea, de prezența lor (obligatorie).
Doamna Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu face parte din această ultimă categorie.

Timișoara, 18.2.2018

Lasă un răspuns