«

»

Cecilia Bănică-Pal: Simbol, taină, mister – Cristina Elena Toader

pal-cecilia-246x300

Ritmul alert al vieţii moderne de azi, mijloacele tehnologice tot mai prezente în comunicarea dintre oameni măresc din ce în ce mai mult dorinţa unora de evadare, de revenire, măcar pentru câteva clipe, la frumosul universal – factorul existenţial ce-şi urmează menirea de a menţine omenirea. Poezia a exprimat – indiferent de formele estetice, sentimentele, trăirile – dorinţele omului de a se confunda şi armoniza cu natura, cu elementele cosmice, de a le înţelege şi astfel, prin ele, să ajungă la descifrarea tainelor ce ne înconjoară.
Fire sensibilă, înzestrată cu o putere imagistică bogată, Cristina Elena Toader, alege ca formă poetică de transmiterea mesajului său artistic Haiku-ul – poezie cu formă fixă: 5-7-5, des întâlnită în ultima vreme. Poeta se plimbă cu uşurinţă în lumea astrală descoperindu-i nu numai frumuseţea ci şi cealaltă faţetă pe care o concluzionează metaforic cu obiectele reale sau cu stările sufleteşti: ,,Floarea ascunsă / De razele Soarelui / Regina nopţii
Versul lapidar, construcţia corectă, termenii selectaţi cu foarte multă atenţie, alcătuirea prin sugestie, simbol al imaginilor, dau o notă gravă comunicării.
Meritorie în creaţia Cristinei Toader este abilitatea cu care pătrunde în diversele medii ce sudează termeni aparţinând realului şi feţelor ascunse ale acestuia.

Cristina Elena Toader

Poezia sa surprinde nu numai floralul în ansamblu ci şi proiecţia lui în circuitul naturii. Aşa se explică suita de haiku-uri destinată anotimpurilor – cu precădere cel al primăverii – perioadă a renaşterii, a reînvierii, a umplerii fiinţei umane cu frumosul şi bogatul dar al naturii. Astfel ne sunt dezvăluite corespondente pline de originalitate, reprezentând arta de a crea imagini inedite: ,,Lacrimi ascunse / pe sânii primăverii / Lăcrămioare; ,,Muguri străvezii / Priviri de primăvară / Ochi preafericiţi; etc.Poeziile Cristinei Toader, chiar dacă impresionează prin numărul extrem de mic de versuri, degajă o puternică vibraţie lirică, dorinţă de neprevăzutul termenului concluziv. Ea – Femeia, eternul motiv existent în poeziile tuturor poeţilor – este prezentă ca un simbol al sacrului, al inspiraţiei: ,,Femeia floare / trandafir bătut de nea /Mireasa vieţii” sau ,,Femeia înger / Chipul unei primăveri / Muza divină” , etc. Metafore ca: ,,priviri de soare / pe ramură de tei”; ,,Ochi trandafirii” sau ,,Cer înlăcrimat / Dojenit de norii albi / Baba Dochia” dau impresia spaţiului multidimensional dintre elementele celeste şi cele terestre, sugerând astfel liniştea şi bogăţia universului în care omul încearcă să descifreze tainele şi să se regăsească pe sine ca element al acestuia.
Haiku-urile, creaţii specifice literaturii japoneze, au intrat treptat, treptat în circuitul literar, ca formulă estetică, aproape la toate popoarele. Impresionantă este modalitatea prin care ele marchează apartenenţa la literatura naţională.
Aici este meritul Cristinei Toader care apelează la registrul bogat al limbii române, luând termeni ce, sub o pană măiestrită, dobândesc strălucire.
Exemplu: elemente muzicale: ,,chitară, cânt, vals, pian”; cosmos: ,,un luceafăr, stea, fulger, carul mic, lună, soare, curcubeu, tunet”; picturale: ,,beţia culorilor existente în coloritul florilor”; religios: ,,mir, sacră, înger, divină” , etc.
Mânuirea cu competenţă a limbajului scoate în evidenţă pasiunea Cristinei pentru poezie şi pătrunderea în laboratorul de creaţie al marilor poeţi: Alecsandri, Eminescu, Blaga,Stănescu, etc., furându-le vibraţia lirică şi fantezia imagistică.

prof. Cecilia Bănică-Pal

Lasă un răspuns