«

»

Iulia Oică: Hanganu Georgiana: Dorinţa Lucksandrei

Coperta-Dorinta-Lucksandrei

Elevă în clasa a X-a, la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comăneşti, Georgiana-Elena Hanganu compune, încă din clasa I, într-un caiet, pe care-l numise sub inocenţa vârstei de aur Aventurile lui Ami. Fascinată de poveştile pe care bunica i le istorisea la ceasul tainic al înserării, Georgiana începe să creeze poveşti în care personaje devin animăluţele care populau curtea bunicilor, micul univers în care copilul învăţa să descopere lumea. In plus, a visat dintotdeauna că va scrie cărţi pentru copii, dar paşii au îndrumat-o si spre alte genuri literare. Traseul ei artistic continuă cu publicarea unor poezii în două volume de versuri, din perioada participării la cenaclul literar din cadrul Clubului Elevilor din Comănesti. De asemenea, câştigă diferite premii la concursuri de creaţie literară si participă la diverse activităţi cultural-artistice.
Romanul intitulat „Dorinţa Lucksandrei”, editat de Editura Muşatinia din Roman,  captivează prin atmosfera creată, prin jocul realist al personajelor, prin legarea coerentă a planurilor narative, prin rostirea limpede, adesea colocvială. Naraţiunea surprinde atât acţiunile şi gândurile personajelor, cât si trăirile acestora, iar întâmplările se succed logic, demonstrând cursivitate. Autoarea atrage atenţia într-un mod surprinzător asupra spectacolului existenţei umane, pe care îl creionează cu entuziasm în tonuri sensibile, dar clare.
De ce cartea poartă acest titlu? Lucksandra, după cum mia mărturisit autoarea însăşi, simbolizează iubirea dintre Finn şi Elpeth, iar moartea ei semnifică dispariţia afectivităţii din căsnicia acestora. Această copilă sensibilă si bolnăvicioasă pare a tânji după atenţia tatălui si afecţiunea mamei, încercând să reînvie acel sentiment înălţător al fiinţei umane. Este un personaj cu trăiri intense, în care se dă o luptă strânsă între viaţă si moarte, între Eros şi Thanatos. Vorbele ei rămân ca un avertisment dat părinţilor, pentru că în lipsa iubirii omul se pierde, transformându-se în regrete şi amintiri. Personajele experimentează iubirea năvalnică si acaparatoare din anii tinereţii, dar si pe cea rece, impersonală, lipsită de profunzime la maturitate.Cartea urmăreşte povestea familiei Achziger din oraşul Lubin, lângă Regnica (Polonia), proiectată pe fundalul unor schimbări ce determină consecinţe în forul interior al personajelor. Structurată în 11 capitole şi un Epilog, această scriere în proză împleteşte armonios suavitatea unei poveşti de dragoste dintre Finn şi Elpeth cu zbuciumul lăuntric al personajelor. Se remarcă puterea personajelor de a rezista în faţa destinului năvalnic până în momentul în care lupta cu soarta este câştigată de cea din urmă. Sunt surprinse exaltările şi dezamăgirile lui Elpeth, sentimentele contradictorii ale lui Finn şi, prin ele, permanenta căutare a iubirii, dar şi a păcii interioare. Elpeth, mama Lucksandrei, este supărată pe ea însăşi, reproşându-şi atât propriile greşeli, cât şi capriciile soţului infidel. Pe de altă parte, Finn pare un Don Juan, fiind un bărbat rafinat, cu o copilărie desfăşurată într-un mediu în care tatăl se dovedeşte adesea un insensibil. Trădarea atinge cote maxime în momentul regizoral al relaţiei cu sora soţiei, o femeie cu preocupări mercantile, condusă de dorinţa de a se răzbuna pe Elpeth, de a-i lua acesteia totul.
Autoarea este atentă la detalii, observă şi explorează străfundurile fiinţei umane, întrucât a crea înseamnă a extrage din viaţă acele elemente ce formează povestea, fără a distruge echilibrul lumii. Ea îşi iubeşte personajele, le mângâie, le simte zbaterea, pare a trăi odată cu ele, dar în acelaşi timp nu le scuteşte de nimic din ceea ce este omenesc: chin, durere, dezamăgire. Fiecare personaj încearcă să-şi continue propriul drum, să surmonteze fiecare piedică impusă de un destin controlat parcă de un Regizor universal. Dramele personajelor se succed cu încrâncenare într-o lume marcată de neîmplinire, străbătută de o tristeţe apăsătoare, în care destinul tragic devine un răspuns al iubirii pierdute.
Astfel, cartea deschide, în manieră postmodernă, perspectiva unei contopiri a omului cu viaţa, presupunând o morală a bucuriei de a trăi frumos, urmând legile iubirii si ale păcii interioare. Se remarcă o orientare spre cotidian, spre experienţa directă, iar personajele -fiinţe de hârtie – devin treptat nişte înstrăinaţi. Plăcerea jocului narativ constă în deplasarea centrului de greutate de pe imaginar si limbaj pe existenţa omului obişnuit. Banalul, derizoriul, răutatea lumii sunt filtrate de o conștiință ironică si totodată lucidă, ce oferă o altă dimensiune lumii lăuntrice. Intre autoare şi cititor s-a stabilit un contract ficţional, iar lectorul are posibilitatea să perceapă realitatea în multiplele sale ipostaze.
Autoarea şi-a luat libertatea utilizării licenţelor artistice, a lexemelor din mai multe registre ale limbii şi inovaţiei la nivelul onomasticii pentru a potenţa senzaţia de ambiguitate a discursului epic. Cartea se transformă în viaţă, nu doar creează o poveste: lumea e aşa cum este, autoarea o cunoaşte foarte bine, nu se amăgeşte, nu vrea să o schimbe, ci doar să o recompună prin scris. Privirea directă spre viaţă denotă forţă creatoare, deoarece, aşa cum spunea Mallarme, lumea există pentru a se ajunge la o carte. Întâlnim aici o radiografie a societăţii, în care personajele sunt cuprinse de frământări şi remuşcări. De asemenea, romanul surprinde viaţa unor personaje ce cunosc iubirea şi dezamăgirea, dorind să se elibereze de constrângerile exterioare, dar şi de neliniştile trecutului. Lupta personajelor cu frica de a pierde acel ceva minunat, cu răutatea celor din jur, cu propriile temeri conturează esenţa întregului text. Un farmec aparte învăluie o misterioasă căutare a sinelui, a iubirii şi a împăcării cu lumea. Această meditaţie asupra existenţei umane dă mărturie despre faţa nevăzută a oamenilor şi a lucrurilor. Impresia după lectură este aceea a unei trăiri intense în labirintul complicat al vieţii, autoarea fiind un observator fin al lumii în care trăieşte.

Profesor Iulia Oică, iunie 2017

Lasă un răspuns