«

»

Rodica Pop: Timp personal / Temps personnel

Rodica Pop

Autoarea debutează cu acest volum încredințată că fraza poetică poate înnobila.
Iată mărturia sa de autor: ,,…O carte grea de gânduri, idei, sentimente, împliniri, dezamăgiri, în care să învingă bucuriile rațiunii dar și ale sufletului. O carte care să mă reprezinte, în care să provoc să invit, să stârnesc un lanț de trăiri care să contribuie la frumusețea labirintului vieții. O carte în care să-mi fie dor de El, Creatorul, fără de care nu știam cine sunt și de unde vin, sfătuindu-mă printr-o transfuzie de cuget și simțire românească, să-mi cunosc limba și istoria, să aflu cine sunt și încotro merg.”

Caut să-nțeleg
unde-am greșit
în șirul faptelor
Știu
că sunt d evină
Prin cântecul meu
Lungesc ziua
Un cântec
cu fluerul în amurg
și-n răsărit de soare
cântec trist și vesel
în același timp.Mi-am dorit o casă
care să-mi ascundă
focul și jocul
casă plină
de nebunii și arderi
În care
Nu mi se numără pașii
și nu mi se măsoară visele
în care-mi cheltuiesc
după bunul plac
căldura inimii
în răceala zidurilor.

Haină de vară

Îmi propun să mă îmbrac
în verde
Sunt din tălpi
până-n creștet-frunze
Mă străbat în vara
rostogolită pe țărm

Urmăresc imaginile pe ziduri
întrebându-mă cum vor vibra
sub ochiul atent
arunc furtunile
clătinându-mă între atunci și acum
între aur și verde
între urmele pașilor pe nisip
și dorul d elună nouă
dinnopțile singuratice.
Ploaia galbenă de somn mă lovește
În jocul oglinzilor.

Greul veşniciei

Aș dorit să iau de la păsări
zborul de cuvinte
am dorit să iau de la copaci
zbuciumul de frunze

ai înțeles zbaterea mea
s-ajung la merele de aur
ce stau atât de singure pe crengi.

RODICA POP – POEME, DIN vol.TIMP PERSONAL/TEMPS PERSONNEL,
EDIT David Press Print, Timișoara,2011

Lasă un răspuns