«

»

Muzee şi şcoli: coordonatori dr. Otilia Mircea – dr. Ciprian Dorin Nicola

Muzee și școli

Creșterea colecțiilor muzeale prin cercetările sistematice sau de salvare efectuate de arheologi și a restaurării și conservării materialului descoperit, impune personalului de specialitate o monitorizare permanentă față de patrimoniul constituit în vederea păstrării lui în condiții optime de microclimat, prin expunere sau depozitare. De asemenea, odată constituit, patrimoniul muzeal este transmis publicului larg, fie sub forma prezentării unui bun cultural individual, fie ca un grup de piese reprezentative pentru o anumită perioadă istorică. Valențele multiple pe care le oferă un bun cultural, de cunoaștere a unor elemente care subliniază rolul și perioada în care a fost utilizat, până la detalii specifice cercetării arheometrice, de punere a lui în operă (paleotehnologia și compoziția chimică) sau referitoare la evoluția în timp, după pierderea funcției de utilizare și abandonarea lui, sunt exploatate prin abordări interdisciplinare și transmise prin căi directe (organizarea de expoziții temporare, sesiuni de comunicări, simpozioane) sau practice prin programele educative, înfăptuind astfel legături comune de comunicare și educare între muzee și școli.
Lucrarea de față constituie un material care stârnește interesul și curiozitatea prin transpunea într-un mod original a activităților din muzeu într-un joc atractiv pentru copii cu vârste cuprinse între 6- 10 ani. În acest sens, obiectul muzeal este transformat în material de sudiu pe care copilul îl descoperă și îl învață prin joc, urmând pas cu pas traseul parcurs de exponat, de la situl arheologic la locul pe care îl ocupă în muzeu.
Accesibilă unui public larg, prin îmbinarea muzeului cu școala, lucrarea de față reunește patru capitole care abordează tematici diferite (1. Muzee și colecții; 2. Patrimoniul Muzeal. Abordări Interdisciplinare; 3. Educație Muzeală și 4. Punți între Muzee și Școli. Album) concentrate pentru obținerea unui rezultat comun pe termen lung și anume dezvoltarea interesului copilului spre cunoașterea și înțelegerea muzeelor de istorie și arheologie.Pornind de la istoricul muzeelor romașcane, respectiv Muzeul de Istorie Roman și Muzeul de Științe Naturale Roman, în prima parte – Muzee și colecții vizitatorul este introdus în ambientul de odinioară din Roman și împrejurimi, prin prezentarea cronologică a vestigiilor descoperite în urma săpăturilor arheologice sau află informații referitoare la biodiversitatea formelor de viață în zona de confluență a Moldovei cu Siretul.
În partea a doua – Patrimoniul Muzeal. Abordări Interdisciplinare sunt prezentate aspecte legate de contribuțiile aduse de specialiștii din cadrul Muzeului de Istorie Roman, în vederea creșterii numărului de piese, respectiv a colecțiilor muzeale, prin săpături sistematice sau de salvare și prin valorificarea materialelor arheologice în urma intervențiilor de laborator, a restaurării, conservării și a expunerii/depozitării în muzeu.
Partea a treia a lucrării – Educație Muzeală tratează un subiect nou legat de valorificarea patrimoniului muzeal prin conceperea unor programe educative adresate preșcolarilor și elevilor din ciclurile primare și gimnaziale. Aici sunt prezentate obiectivele și activitățile desfășurate în cadrul primei ediții a proiectului educațional Muzee și Școli. Astfel, în perioada ianuarie – mai 2017 au participat în cadrul proiectului specialiști din unitățile de cultură din județul Neamț – Muzeul de Istorie Roman, Muzeul de Științe Naturale Roman, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, preșcolari, elevi și cadre didactice din 31 de unități de învățământ din județele Neamț, Bacău, Suceava, Iași și Galați. Tot aici sunt prezentate și activitățile desfășurate cu tinerii care au avut calitatea de voluntari, elevi de liceu și din cluburile/cercurile de istorie, implicați în proiectul Voluntari în Muzeu.
Ultima parte a lucrării – Punți între Muzee și Școli. Album este dedicată școlii, ca instituție de formare și educare a tinerei generații. Unitățile de învățământ, partenere în cadrul proiectului Muzee și Școli, își prezintă istoricul înființării și rezultatele obținute pînă în prezent, ceea ce constituie un material prețios, alături de albumul cu fotografii ale lucrărilor realizate de copii sub îndrumarea cadrelor didactice.
Pentru sprijinul material acordat la tipărirea lucrării Muzee și Școli, Ediția I, 2017 adresăm calde mulțumiri conducerii Consiliului Județean Neamț, domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț, domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliul Județean Neamț, iar pentru susținerea și derularea proiectului doamnei inspector școlar prof. Elena Preda, partenerilor și colaboratorilor noștri din Asociația Învățătorilor din Județul Neamț, președinte prof. Liviu Rusu, și Asociația Profesorilor de Istorie din Județul Neamț, președinte prof. Cristina Șoimaru.
Totodată, adresăm mulțumiri colegilor care au contribuit fizic și tehnic la derularea proiectului, personalului de specialitate și administrativ: cercetător dr. Cristina Mihaela Verzea, director științific al Complexului Muzeal Județean Neamț, cercetător dr. George Dan Hânceanu, Muzeul de Istorie Roman, Ana Lăcrămioara Băcăoanu, restaurator Muzeul de Istorie Roman, Maria Aiftincăi, conservator Muzeul de Istorie Roman, Nicoleta Nicolae, custode Muzeul de Istorie Roman, Mariana Focșăneanu, custode Muzeul de Istorie Roman, Rodica Baciu, custode Muzeul de Istorie Roman, muzeograf Roxana Elena Diaconu, Șef Secție Muzeală II Târgu Neamț, Nicoleta Gorea, Muzeul Memorial Calistrat Hogaș Piatra Neamț, Lucian Uță, Șef Serviciu Patrimoniu și Laborator de Restaurare Piatra Neamț, Dan Gianni Spătariu, Șef Serviciu Patrimoniu Roman, Leonard Luca, Muzeul de Istorie Roman, Constantin Buză, Muzeul de Istorie Roman și Vasile Aiftincăi, Muzeul de Istorie Roman, Anca Ionescu, referent Complexul Muzeal Județean Neamț.

 

PROIECT DERULAT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚELE NEAMȚ, SUCEAVA, BACĂU, IAȘI ȘI GALAȚI

COORDONATORI: OTILIA MIRCEA – CIPRIAN – DORIN NICOLA

Editura Muşatinia, 2018

Lasă un răspuns