«

»

Dorel Schor: Baia lui Shtreichman, o expoziţie neobişnuită

20180413_111205

Cine a intrat în ultima vreme, cu treabă sau fără treabă, la sucursala centrală a băncii Diskount din Tel Aviv a avut, fără îndoială o surpriză frumoasă. In spaţiul destinat, de obicei, unor expoziţii ocazionale de artă plastică, pe câteva panouri aranjate cu grijă, erau prezentate pentru prima oară marelui public lucrări pictate de Yehezkel Shtreichman. Dar nu lucrări obişnuite ci executate pe „cărămizi” pe care vestitul pictor le transformase în tablouri policrome abstracte. Neprezentate până acum criticilor
de artă, ele sunt expesia unor căutări discrete, încercări experimentale pe care pictorul le „zidea” în baie.
Yehezkel Shtreichman este considerat un pionier al picturii moderne israeliene. A fost unul din iniţiatorii şi promotorii grupului cunoscut sub denumirea de „Orizonturi noi”, alături de Iosef Zariţki şi Avigdor Steimaţchi. Pictori şi ceramişti cunoscuţi, ei au fost inspiraţi iniţial de arta plastică franceză, ca mai târziu să prefere stilul lirical abstract care i-a consacrat. Abstractul liric este o variantă a
modernismului european, un limbaj artistic universal, dar cu însemne şi valori israeliene.
Arta lui Yehezkel Shtreichman se caracterizează prin bogăţia şi armonia culorilor, valorificate la maximum în lumina soarelui mediteranian. Stilul abstract cu vagi influenţe impresioniste reflectă cu robusteţe experienţa de viaţă şi realităţile anilor de început ale
tânărului stat Israel. O infuzie de spontaneitate şi entuziasm creator însoţeşte munca şi proiectele celor din „orizonturile noi” care duc
la descoperirea culorilor şi limbajul pictural. Adesea, amestecul de elemente figurative şi componente abstracte, fac ca arta acestor
înaintaşi să atingă toate aspectele existenţei.

20180413_111158

20180413_111137

Lasă un răspuns