«

»

Dorel Schor: Liviu Lăzărescu, măiestrie, inteligenţă şi tenacitate

Sub grui

Maestrul Liviu Lăzărescu despre opera căruia am mai scris, subliniinu-i în primul rând sensibilitatea, dar în acelaş timp originalitatea şi realismul profund, expune în această vară în Timişoara, oraş care şi-a dovedit în ultima vreme în mod deosebit valenţele culturale. Timişoara vine după Deva, oraşul transilvan de care este legată adolescenţa pictorului, „mirabilul ceas al trezirii spiritului” în tânărul care va deveni peste ani profesor la academia de arte frumoase.
La expoziţia de la Timişoara sunt expuse multe din lucrările picturale ale lui Liviu Lăzărescu care excelează cu portretele sale, cu florile neasemuite surprinse în gingăşia lor, cu metaforice naturi statice şi cu nostalgice peisaje din ţară dar şi inspirate din misterul citadin al oraşelor europene. În toate, pictorul strecoară pecetea lui personală care presupune în pofida discreţiei sale, măiestrie, inteligenţă şi tenacitate.
Portretele sunt piatra de încercare a unui mare artist a cărui rol este să surprindă nu numai fizionomia şi asemănarea fizică a personajului, dar mai ales expresia ca manifestare a trăirilor interioare pe chipul uman. La Liviu Lăzărescu portretele sunt tulburătoare, chiar halucinante. Peisajele sale oferă o deschidere nu doar la nivelul epic sau pictural, ci mai ales emoţional – amănunt pus în valoare în urmă cu ceva timp şi la I.C.R, Tel Aviv, când au fost expuse lucrări ale sale aflate la colecţionari din Israel.

Dr. Dorel Schor

Prin Baragan

 

 

Pasarile verii

20180630_142601

20180630_142553

 

20180630_142529

 

20180630_142521

Lasă un răspuns