«

»

Dorel Schor – Moris Manes, autenticitatea stilistică a creației

[flickr_set id=”72157698184572441″]
Aceste rânduri se vor un omagiu la aniversarea bunului prieten şi pictorului mult apreciat care este Moris Manes.
Născut în Ştefăneştiul Botoşanilor vestit prin curtea marelui rabin, format la marea şcoală de arte plastice „Nicolae
Grigorescu” din România şi realizându-şi majoritate creaţiilor în atmosfera mediteraniană a Israelului, Moris Manes
şi-a onorat cele trei izvoare de inspiraţie în lucrările sale de pictură, sculptură şi ceramică.
Desigur că pe creaţiile sale şi-a pus amprenta puternică stilul personal, energia debordantă imprimată personajelor,
culorile calde, familiare dar năvalnice. Manes este un artist oricând recunoscibil, realist figurativ, uşor expresionist, dar
care nu a ezitat să-şi încerce uneltele şi în cubism sau abstract. Există în procesul său de creaţie o mare spontaneitate
instinctivă pe care o descoperim în peisajele urbane, rurale sau marine, în seria largă de muzicieni instrumentişti sau
de copii surprinşi într-o mare varietate de atitudini, cu multă sensibilitate şi înţelegere.
Artistul este un creator de atmosferă în lucrările de inspiraţie iudaică, în cele care reflectă funcţionalitatea tradiţională
a satului românesc, în galopul nobil al cailor, în buchetele cu flori de câmp, în autoportretul său. Autencitatea stilistică,
forţa de evocare a priveliştilor, culorile tumultoase în suprapunere succesivă stau la baza viziunii de amploare care ni se
oferă într-o operă bogată care pendulează între sensibilitate şi idilic.

Lasă un răspuns